Gelijke kansen voor kinderen en jongeren

Gelijke kansen: kansen voor ons samen

UNICEF zet zich wereldwijd in voor gelijke kansen en rechten voor ieder kind. Hiermee versterken we ook de positie van toekomstige generaties meisjes en jonge vrouwen. Dat is nog hard nodig. Door met elkaar te verbinden, kunnen we blijvende verandering in gang zetten.

Een meer gelijkwaardige wereld is een opdracht voor ons allemaal en wij kunnen ons hier samen sterk voor maken.

Zodat ook vrouwelijke studenten in Afghanistan, voor wie de Afghaanse scholen nu zijn gesloten, de mogelijkheid krijgen om aan hun toekomst te werken. Zodat ook meisjes in Malawi, waarvan bijna 10% na twee jaar coronasluiting niet meer terugkeert naar school, eerlijke kansen krijgen.

Tent kinderen 900 600 crop

Kwaliteitsonderwijs en gendergelijkheid

De vooruitgang die in afgelopen jaren is geboekt, is helaas door de corona pandemie op veel gebieden teniet gedaan. Door de scholensluitingen wereldwijd is kinderarbeid toegenomen, zijn er meer kindhuwelijken gesloten en nam de ongelijkheid tussen jongens en meisjes toe. Er is dus nog ongelooflijk veel werk aan de winkel.

Maar samen kunnen wij verschil maken voor een meer gelijkwaardige wereld en voldoen aan de Sustainable Development Goals 4 en 5 (recht op kwaliteitsonderwijs en gendergelijkheid).

Elkaar inspireren

Onze invloed is soms groter dan we denken. In april stelden we de vraag wat Gelijke Kansen voor eenieder betekent en riepen we op om dit te delen op social media. Juist in deze tijd is het belangrijk om daar bij stil te staan. Vorig jaar organiseerden we inspirerende kennissessies over dit thema. In het najaar doen we dat opnieuw.

Op deze manier willen we samen onze invloed inzetten en vergroten.
Gelijke Kansen creëren begint bij onszelf!

CEO van Randstad, Sander van ’t Noordende, gaf ons zijn visie op Gelijke Kansen en hoe hij deze koppelt aan de Sustainable Development Goals rond gelijke kansen en educatie.

Bekijk meer video's over Gelijke Kansen en doe inspiratie op!

‘Er kan geen onwikkeling zijn zonder gendergeijkheid: SDG5.

Lees hier wat UNICEF International schrijft over Sustainable Development Goal 5: gendergelijkheid. UNICEF werkt met haar activiteiten zelf aan het behalen van de SDG's in 2030 en roept bedrijven op om zich hier actief voor in te zetten.

•    SDG monitoring report: “Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development” | Digital Library | UN Women
•    Gender equality | UNICEF
•    Global Annual Results Report 2020: Gender Equality | UNICEF
 

Gelijkwaardigheid begint bij onderwijs.

Toegang tot onderwijs is een kinderrecht (artikel 28) en een Sustainable Development Goal (4). In Mali helpt UNICEF de overheid bij het verbeteren van formele en alternatieve onderwijsprogramma’s, traint schoolmanagers en onderwijzers en zorgt voor onmisbare schoolmaterialen.

Met behulp van dit programma zorgen we ervoor dat meisjes en jongens beter en meer toegang krijgen tot kwalitatief bètaonderwijs. Daarmee wil UNICEF het aantal voortijdig schoolverlaters terugdringen en kinderen de kans geven om uit te groeien tot de nieuwe wetenschappers van morgen.  

Jouw steun maakt een wereld van verschil

Ank Jeurissen is, samen met haar man, sinds 2010 actief met onderwijs in Afrika. Samen met UNICEF hebben zij in 2020 het AnenA fonds opgericht. Daarmee zetten zij zich in voor een onderwijsproject in Mali, gericht op meisjes. In onderstaande video legt Ank uit hoe de samenwerking met UNICEF tot stand is gekomen. 

Draag samen met UNICEF bij aan gelijkwaardigheid (SDG 4) en gelijke kansen (SDG 5). Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken voor jezelf, jouw foundation, bedrijf of organisatie.
Mail naar: impactmissie@unicef.nl

Ja, houd mij op de hoogte