Gelijke kansen voor kinderen en jongeren

Wat betekent gelijke kansen voor jou?

Dat is een vraag die wij juíst in deze tijd aan jou en vele anderen stellen. Waarom? Omdat een meer gelijkwaardige wereld een opdracht is voor ons allemaal en wij ons hier samen (#BetterTogether) sterk voor moeten maken.

UNICEF zet zich wereldwijd in voor gelijke kansen en rechten voor ieder kind. Hiermee versterken we ook de positie van toekomstige generaties meisjes en jonge vrouwen!

Zodat ook meisjes in Malawi, waarvan bijna 10% na twee jaar coronasluiting niet meer terugkeert naar school, eerlijke kansen krijgen. Zodat ook vrouwelijke studenten in Afghanistan, voor wie de Afghaanse scholen nu zijn gesloten, de mogelijkheid krijgen om aan hun toekomst te werken.

In de week van 18 april 2022 vragen wij samen met krachtige professionals extra aandacht voor gelijke kansen en het versterken van gelijkwaardige posities. Juist nú is dit zo ontzettend hard nodig. Help jij mee?  

Doe mee en deel jouw inspiratie op LinkedIn van 18 tot en met 22 april 2022

Kies één van de volgende vragen en beantwoord deze in een persoonlijke LinkedIn-post en download deze afbeelding om bij de post toe te voegen

 1. Wie geef jij een kans? (of: welke kansen heb ik als jongere nodig?)  
 2. Wat doet jouw bedrijf (organisatie) om iedere jongvolwassene gelijke kansen te geven?  
 3. Welke kansen heb jij als jongvolwassene gekregen die je hebben geholpen in waar je nu bent?  
   
Deel je bericht met de hashtags: #gelijkekansen #UNICEF #BetterTogether. Zodat UNICEF jouw bijdrage kan liken.

Ja ik doe mee, houd mij op de hoogte

Inspiratie LinkedIn post in de week van 18 april 2022

Voorbeeld post 1. Wie geef jij een kans?
Ik geef … een kans op die unieke baan die bij jouw past. ‘Ik gun jongeren een gezond leefklimaat – net zoals ik heb gehad, en dus...’. ‘Ik had een kansrijke jeugd en zet me nu in voor kansarme kinderen’. ‘Ik zet me in voor gelijkwaardigheid en gun … alle kansen om haar talent volop te ontwikkelen’. ‘ik heb … een kans gegeven door hem/haar ... 

Voorbeeld post 2. Wat doet jouw bedrijf (organisatie) om iedere jongvolwassene gelijke kansen te geven?
Wij reserveren budget voor trainingen en bijscholing. We werken met geanonimiseerde CV’s zodat we eerst naar ervaring en opleiding kijken voordat we iets weten over geslacht of leeftijd.

Voorbeeld post 3. Welke kansen heb jij als jongvolwassene gekregen die je hebben geholpen in waar je nu bent?
Pak een paar foto’s erbij en bedenk hoe jij anderen hiermee kunt inspireren.

‘There can be no sustainable development without gender equality: SDG 5

Lees hier wat UNICEF International schrijft over Sustainable Development Goal 5: gendergelijkheid. UNICEF werkt met haar activiteiten zelf aan het behalen van de SDG's in 2030 en roept bedrijven op om zich hier actief voor in te zetten.

•    SDG monitoring report: “Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development” | Digital Library | UN Women
•    Gender equality | UNICEF
•    Global Annual Results Report 2020: Gender Equality | UNICEF
 

Jouw steun maakt een wereld van verschil

Ank Jeurissen is, samen met haar man, sinds 2010 actief met onderwijs in Afrika. Samen met UNICEF hebben zij in 2020 het AnenA fonds opgericht. Daarmee zetten zij zich in voor een onderwijsproject in Mali, gericht op meisjes. In onderstaande video legt Ank uit hoe de samenwerking met UNICEF tot stand is gekomen. 

Kansenongelijkheid kinderen toegenomen

Helaas is door Corona de vooruitgang die is geboekt op veel gebieden teniet gedaan. Door de scholensluitingen wereldwijd is kinderarbeid toegenomen, zijn er meer kindhuwelijken gesloten en nam de ongelijkheid tussen jongens en meisjes toe.

Het aantal kinderen dat noodgedwongen moet werken is opgelopen tot 160 miljoen, een stijging van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar. In Afghanistan zijn bijvoorbeeld de middelbare scholen onder de nieuwe machthebbers alleen voor jongens geopend. Vóór deze crisis waren al zo’n 4,2 miljoen kinderen in Afghanistan niet ingeschreven op een school, waarvan 60 procent meisjes.

Kwaliteitsonderwijs en gendergelijkheid

Er is nog ongelooflijk veel werk aan de winkel om de kansen voor kinderen - en vooral de kansen voor meisjes en jonge vrouwen - te vergroten. In de week van 18 april inspireren wij bedrijven en krachtige personen met verhalen en voorbeelden.

Alleen samen kunnen wij verschil maken voor een meer gelijkwaardige wereld en voldoen aan de Sustainable Development Goals 4 en 5 (recht op kwaliteitsonderwijs en gendergelijkheid

Gelijkwaardigheid begint bij onderwijs. Wat doet UNICEF?
In Mali:

Toegang tot onderwijs is een kinderrecht (artikel 28) en een Sustainable Development Goal (4).  

UNICEF werkt aan betere kansen voor kinderen en jongeren wereldwijd. In Mali helpt UNICEF de overheid bij het verbeteren van formele en alternatieve onderwijsprogramma’s, traint schoolmanagers en onderwijzers en zorgt voor onmisbare schoolmaterialen.

Met behulp van dit programma zorgen we ervoor dat meisjes en jongens beter en meer toegang krijgen tot kwalitatief bètaonderwijs en de mogelijkheid krijgen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Daarmee wil UNICEF het aantal voortijdig schoolverlaters terugdringen en kinderen de kans geven om uit te groeien tot de nieuwe wetenschappers van morgen.  

Draag samen met UNICEF bij aan gelijkwaardigheid (SDG 4) en gelijke kansen (SDG 5). Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken voor jezelf, jouw foundation, bedrijf of organisatie.
Mail naar: impactmissie@unicef.nl

Onderwijs tent afg kinderen unicef