Kinderen leren op de tablet

Elk kind leert met digitaal onderwijs

Sinds het uitbreken van het gewapende conflict in april 2023 kan een schokkend aantal van bijna 19 miljoen kinderen niet naar school, waardoor Soedan nu de grootste onderwijscrisis ter wereld doormaakt. UNICEF heeft daarom de hulp opgeschaald en biedt innovatief digitaal onderwijs aan via zonne-energie tablets in e-learning centra: veilige plekken waar kinderen kunnen helen, spelen en leren. Met als doel dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs krijgen, ook de kinderen op de vlucht.

90%

90%

van de kinderen gaat niet naar school

4,6 miljoen

4,6 miljoen

kinderen zijn ontheemd

14 miljoen

14 miljoen

kinderen zijn afhankelijk van humanitaire hulp

Waarom hulp nodig is

Al voor het conflict gingen zeven miljoen kinderen niet naar school. Dit kwam door een gebrek aan klaslokalen en getrainde leerkrachten, vooral in afgelegen gebieden. De dichtstbijzijnde school is soms uren lopen. Door schoolsluitingen tijdens corona, conflicten, en de verslechterende socio-economische situatie is de kans klein dat kinderen terug naar school gaan als ze eenmaal gestopt zijn.  

Door het conflict in Soedan kan nu geen kind in Soedan naar school. 

Als de situatie niet verandert zal een meerderheid van de kinderen in Soedan de basis lees- en rekenvaardigheden missen die essentieel zijn voor hun eigen toekomst en die van hun land. Zonder onderwijs hebben kinderen niet de vaardigheden voor een betere baan in de toekomst. Meisjes zijn extra kwetsbaar: de huidige economische crisis lijkt de genderongelijkheid in Soedan te versterken.  

Juist tijdens een conflict is onderwijs belangrijk. Voor de toekomst van het kind en het land, maar ook voor de bescherming van kinderen tegen bijvoorbeeld kindhuwelijken en kinderarbeid. Ook voor hun mentaal welzijn is onderwijs belangrijk, door naar school te gaan krijgen kinderen iets van hun normale leven terug.

Dit hebben we bereikt

Mede dankzij de jarenlange ondersteuning vanuit Nederland is het e-learning programma in Soedan een belangrijk onderdeel geworden in het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en het ervoor zorgen dat meer kinderen toegang hebben tot onderwijs. Door het conflict is dit programma nu belangrijker dan ooit. Het bestaat uit twee onderdelen: het UNICEF Learning Passport, een digitaal platform waarmee kinderen online lessen uit het nationale curriculum kunnen volgen, en het opzetten van e-learning centra.

Het Learning Passport

Dit digitale platform heeft online, mobiele, en offline opties om hoge kwaliteit en flexibel onderwijs aan te bieden. Zo kan het helpen om kinderen toegang te blijven geven tot onderwijs tijdens schoolsluitingen of als ze moeten vluchten, zodat ze daarna weer makkelijk terug naar school kunnen. Ook kan het platform gebruikt worden op school als toevoeging op het curriculum om de leerresultaten te verbeteren.

Met de steun van Nederlandse donateurs is het Learning Platform in gebruik genomen op 50 scholen, waarmee meer dan 40.500 meisjes en jongens bereikt werden in het schooljaar van 2022-2023. 

Daarnaast is de samenwerking met vier Soedanese mobiele netwerkproviders verlengd met twee jaar. Dankzij deze samenwerking kunnen kinderen het Learning Passport gebruiken zonder dat dit van hun mobiele data afgaat.

E-learning centra

Het andere onderdeel van het programma is het opzetten van e-learning centra. Hier leren kinderen op tablets door het gebruik van games. Zo leren ze zelf lezen, schrijven, en rekenen, maar ook Engels, ICT, en wetenschappen.

Naast de bestaande e-learning centra in 9 staten te ondersteunen, is het opzetten van e-learning centra in kindvriendelijke ruimtes ondersteund. Hiervoor is materiaal aangekocht, zoals zonnepanelen, tablets, en koptelefoons. Daarnaast zijn begeleiders getraind op kindvriendelijk onderwijs en technische aspecten van de tablets en games zodat ze de kinderen goed kunnen ondersteunen.

E-learning centra tijdens het conflict

Voor het conflict werden deze e-learning centra vooral opgezet in afgelegen gebieden waar het openen van scholen met getrainde leraren een grote uitdaging is. Zelfs tijdens het uitbreken van het conflict waren ondanks alle uitdagingen 42 e-learning centra nog steeds open dankzij de inzet van de lokale gemeenschap. Hiermee konden 9.700 kinderen bereikt worden. Niet alleen de kinderen uit het dorp, maar ook kinderen die ernaartoe waren gevlucht.  

Veel kinderen zijn naar veiligere regio’s gevlucht en verblijven in opvanglocaties. UNICEF zet daar veilige en kindvriendelijke ruimtes op, die onder andere als e-learning centrum functioneren. Dankzij deze kindvriendelijke ruimtes met het e-learning programma kunnen kinderen zich weer veilig voelen, herstellen van alles wat ze hebben meegemaakt, spelen, leren, en weer kind zijn.  

Daarnaast, om kinderen te helpen met alle trauma’s en angsten van het conflict om te gaan, is er een nieuwe game ontwikkeld die gericht is op het ondersteunen van mentaal welzijn.

UNICEF-hulpverlener helpt Soedanese kinderen

Rasha Obaid wordt geknuffeld door gevluchte kinderen bij een kindvriendelijke ruimte in Port Sudan. 

UNICEF heeft kindvriendelijke ruimtes opgezet om deze ontheemde kinderen een veilige plek te bieden waar ze kunnen spelen, leren en vrienden kunnen maken. Deze ruimtes bieden geïntegreerde hulpverlening, waaronder recreatie, psychosociale ondersteuning, onderwijs, toegang tot schoon water, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg.  

In Abnaa Al-Shamal kindvriendelijke ruimte komen dagelijks 100 ontheemde kinderen samen voor tekenen, spelen en digitaal onderwijs, met speciale aandacht voor hun mentale welzijn door getrainde maatschappelijk werkers. Ook organiseren we speelse activiteiten, zoals zingen en dansen, wat bijdraagt aan het herstel van deze kinderen. 

Plannen voor de toekomst

De toekomst van een hele generatie staat op het spel. Als de klaslokalen gesloten blijven, zullen de gevolgen verschrikkelijk zijn. UNICEF zet alles op alles om alle kinderen weer naar school met kwalitatief onderwijs te krijgen. 

Met gesloten scholen, is e-learning een belangrijke manier om te zorgen dat kinderen blijven leren in een veilige, inclusieve, en stimulerende omgeving. Gezien de impact en resultaten van het digitale onderwijsprogramma, zal UNICEF het blijven uitbreiden en verbeteren, bijvoorbeeld met meer mogelijkheden voor kinderen met een handicap. 

UNICEF blijft hulpverlenen aan miljoenen kinderen in Soedan die afhankelijk zijn van noodhulp, en blijft werken aan impact op de lange termijn. Helaas staat de humanitaire hulp onder druk door beperkte toegang tot mensen in nood, onveiligheid, en een enorm financieringstekort. We roepen alle partijen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en ongehinderde humanitaire toegang. We laten Soedan geen vergeten crisis worden.

Kinderen leren in e-learning centrum in Soedan.

In het e-learning centrum leren kinderen op de tablet.

Meer weten over de situatie in Soedan?

Klik hier