Wereldwijde stijging van vrouwelijke genitale verminking

8 maart 2024

Uit een vandaag gepubliceerd rapport van UNICEF blijkt dat wereldwijd ruim 230 miljoen meisjes en vrouwen genitale verminking hebben ondergaan. Dat is een stijging van vijftien procent in vergelijking met de laatste cijfers van acht jaar geleden.  

De 23-jarige Kemeriya uit Ethiopië en haar jongere zusje Nejat

De 23-jarige Kemeriya (rechts) uit Ethiopië is als kind besneden. Toen ze een door UNICEF ondersteunde training kreeg over vrouwelijke genitale verminking, overtuigde ze haar vader om haar jongere zusje Nejat (links) het ritueel te besparen.   

De 23-jarige Kemeriya (rechts) uit Ethiopië is als kind besneden. Toen ze een door UNICEF ondersteunde training kreeg over vrouwelijke genitale verminking, overtuigde ze haar vader om haar jongere zusje Nejat (links) het ritueel te besparen.   

Uitbanning moet sneller

Het UNICEF-rapport Female Genital Mutilation: A Global Concern, gelanceerd op Internationale Vrouwendag, laat zien dat het tempo om vrouwelijke genitale verminking uit te bannen te langzaam gaat. Om te voldoen aan het doel van de Sustainable Development Goals om in 2030 vrouwelijke genitale verminking helemaal uit te bannen, zou het tempo 27 keer sneller moeten gaan.   
  
“Vrouwelijke genitale verminking schaadt de lichamen van meisjes, heeft grote invloed op hun toekomst en brengt hun levens in gevaar", zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. “We zien ook een zorgwekkende trend dat steeds meer meisjes op jongere leeftijd aan deze praktijken worden blootgesteld. Vaak nog voor hun vijfde verjaardag.”  

Uitdagingen

De cijfers laten zien dat vrouwelijke genitale verminking het vaakst voorkomt in Afrikaanse landen (144 miljoen meisjes en vrouwen), gevolgd door Azië (80 miljoen) en het Midden-Oosten (6 miljoen). Vier op de tien vrouwen en meisjes die genitale verminking hebben meegemaakt, leven in conflictgebieden of een fragiele leefomgeving. Omdat deze landen al veel problemen hebben, wordt de aanpak van vrouwelijke genitale verminking nog uitdagender.   
  
De reden voor de groei in het aantal meisjes en vrouwen dat te maken krijgt met vrouwelijke genitale verminking, ligt vooral in een snelle groei van het aantal meisjes dat geboren wordt in landen waar dit soort verminking nog veelvuldig voorkomt. Dat betekent dat inspanningen om vrouwelijke genitale verminking uit te bannen, zich moeten gaan richten op een grotere groep.    

Vooruitgang

Het rapport laat echter ook zien dat er in veel landen vooruitgang is geboekt in het tegengaan van vrouwelijke genitale verminking. Zo is in landen als Kenia, Sierra Leone en Egypte al een aanzienlijke daling te zien. Ook de houding ten opzichte van vrouwelijke genitale verminking verandert. Volgens het rapport zijn ongeveer 400 miljoen mensen in praktiserende landen in Afrika en het Midden-Oosten – of twee derde van de bevolking – tegen deze praktijk.  
  
UNICEF roept leiders en gemeenschappen op meer te doen om een einde te maken aan deze schadelijke praktijken. Laszlo: “We moeten volop investeren in het verbeteren van de positie, de wetgeving en het beleid ten behoeve van meisjes".