Profielwerkstuk

Ga jij je profielwerkstuk schrijven en ben je op zoek naar informatie en inspiratie? Wij laten je zien hoe kinderrechten invloed hebben op jouw favoriete onderwerp.

Kies jouw PWS onderwerp op vak of thema:

  • Kies een vak dat jij interessant vindt en zorg dat het onderwerp daarbij past. 
  • Kies een thema dat jij interessant vindt en zoek het vak dat daarbij past. 

Kinderrechten kun je vanuit veel verschillende vakken onderzoeken. Het past bijvoorbeeld goed bij Nederlands, filosofie of maatschappijwetenschappen. Ga jij je verdiepen in kinderrechten over voeding of kinderarbeid? Dan passen de vakken biologie, aardrijkskunde of geschiedenis daar ook goed bij. 

Wat doet UNICEF?

UNICEF komt overal ter wereld op voor de rechten van kinderen. In heel veel landen leiden kinderen niet het leven dat ze verdienen: ze gaan bijvoorbeeld niet naar school, hebben niet genoeg eten, drinken vervuild water, of kunnen niet naar de dokter als ze ziek zijn. UNICEF zorgt voor schoon water, gezondheidszorg, goede voeding en onderwijs. Daarnaast geven we voorlichting aan kinderen hoe ze zich kunnen beschermen tegen ziektes als aids. We zorgen er ook voor dat kinderen die moeten werken naar school kunnen gaan. Bovendien beschermen we kinderen tegen uitbuiting en mishandeling. UNICEF doet dit niet alleen, maar werkt samen met regeringen, andere hulporganisaties en bedrijven.

Wat betekent UNICEF?

UNICEF betekent 'United Nations International Children's Emergency Fund': Het Internationale Noodfonds voor kinderen van de Verenigde Naties. Het woord kinder(nood)fonds gebruiken we niet meer. We zeggen tegenwoordig dat UNICEF de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties is, omdat we opkomen voor de rechten van alle kinderen.

Wanneer is UNICEF opgericht?

Vlak na de Tweede Wereldoorlog was er veel armoede en ellende in Europa, waar vooral kinderen onder leden. De Verenigde Naties richtten in 1946 UNICEF op. Het was de bedoeling dat UNICEF de kinderen in Europa zou helpen. En het fonds zou weer worden opgeheven als het beter met hen zou gaan. In 1953 besloten de Verenigde Naties dat UNICEF toch moest blijven bestaan, omdat ook kinderen buiten Europa hulp nodig hadden. De naam veranderde toen in 'United Nations International Children's Fund'.

Wat doet UNICEF in Nederland?

In Nederland vragen we mensen om UNICEF te steunen. Ze kunnen geld overmaken, of vrijwilligerswerk doen. We werken ook samen met bedrijven, die geld aan UNICEF geven. Bovendien leggen we op bijvoorbeeld scholen uit wat het werk van UNICEF inhoudt. Ook houdt UNICEF in de gaten wat de Nederlandse regering voor kinderen doet. Als die beslissingen neemt die slecht zijn voor kinderen, zeggen we daar wat van en proberen we er iets aan te doen.

Wat is het Verdrag voor de Rechten van het Kind?

Alle rechten van kinderen staan in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dit verdrag is in 1989 door de Verenigde Naties aangenomen. Bijna alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties hebben beloofd om zich aan de afspraken in dit verdrag te houden. UNICEF helpt regeringen om deze afspraken na te komen, bijvoorbeeld bij het maken van wetten die de belangen van kinderen beschermen.

Wat gebeurt er met het geld dat UNICEF krijgt?

Het geld dat UNICEF kantoren in de rijkere landen ophalen, gaat naar  het hoofdkantoor in New York. Daar wordt ervoor gezorgd dat het geld terechtkomt in de landen waar UNICEF kinderen helpt. Dat zijn ongeveer 155 landen.

Wat betekent het logo van UNICEF?

Het logo van UNICEF bestaat uit een volwassene die een kind optilt. Dit staat voor de hulp en zorg die alle kinderen van hun ouders of verzorgers zouden moeten krijgen. De wereldbol laat zien dat UNICEF over heel de wereld kinderen helpt. De olijftak is het symbool van de Verenigde Naties, waar UNICEF bij hoort. Onder het logo staat 'Voor ieder kind'. Hiermee wil UNICEF zeggen dat we er voor álle kinderen zijn, ver weg én dichtbij.

Wat zijn de Verenigde Naties?

De Verenigde Naties (VN) zijn in 1945 door 51 landen opgericht. Dit was vlak na de Tweede Wereldoorlog. Deze landen wilden beter met elkaar samenwerken op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid en economie. Nu zijn maar liefst 192 landen lid van de VN. António Guterres is de baas: hij is de secretaris-generaal van de VN. Het hoofdkantoor staat in New York. De VN heeft organisaties opgericht om volwassenen en kinderen op allerlei gebieden te helpen. UNICEF is een van deze organisaties. Een ander voorbeeld is de Wereld Gezondheidsorganisatie ('World Health Organization' of WHO).

Wie zijn de ambassadeurs van UNICEF Nederland?

Klaas van Kruistum, Paul van Vliet, Monique van de Ven, Sipke Jan Bousema, Trijntje Oosterhuis, Edwin Evers, Renate Verbaan, Jörgen Raymann, Claudia de Breij en Ranomi Kromowidjojo zijn de ambassadeurs van UNICEF Nederland. Zij helpen ons om het werk van UNICEF in het nieuws te krijgen of om mensen lid te maken van UNICEF. De ambassadeurs vragen geen geld voor hun werk voor UNICEF.

Wie werken er voor UNICEF in Nederland?

In Den Haag staat het hoofdkantoor van UNICEF Nederland. Hier werken bijna 100 mensen. Daarnaast heeft UNICEF ambassadeurs en meer dan 2500 vrijwilligers. Zij geven bijvoorbeeld les over UNICEF op scholen of organiseren de UNICEF Loop.

Hoe kan ik in contact komen met UNICEF?

Je kunt ons bereiken via: 

De e-mail: school@unicef.nl
Postadres: Postbus 95375, 2509 CJ Den Haag
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 74, 2594 AW Den Haag

Je kunt ook je vraag stellen via Whatsapp: 0633101349 (reactie: alleen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)