Magdalena en kind in Ivoorkust Magdalena en kind in Ivoorkust

Maria Magdalena's drijfveren

De uit Spanje afkomstige Maria Magdalena Vaca de Santiago werkt als technisch adviseur onderwijsinfrastructuur in Ivoorkust. Haar devies: omarm veranderingen die je naar plekken kunnen brengen die je nooit had overwogen uit angst of onwetendheid. UNICEF-vrouwen zijn volgens haar sterk, veerkrachtig en empathisch. Maria Magdalena vertelt wat haar drijft en motiveert.

Plastic Bricks
Maria Magdalena werkt mee aan het plasticrecycling-programma Plastic Bricks. Dit is een uniek programma dat positieve impact heeft op kinderen, moeders en de leefomgeving. UNICEF traint moeders en jongeren in het verzamelen van plastic afval. Onze recycling fabriek verwerkt het plastic afval tot bouwstenen waarmee klaslokalen worden gebouwd.

Waarom ben je dit werk bij UNICEF gaan doen?  

"Ik ben met een studiebeurs van het instituut voor buitenlandse handel van de Spaanse overheid bij UNICEF gekomen. Eerst was ik de schakel tussen het programma en het bedrijf dat de bouwstenen voor de Plastic Bricks-scholen maakt. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de afdeling onderwijs binnen UNICEF Ivoorkust. Dat was mijn wens na de eerste veldreis die ik had gemaakt naar het Plastic Bricks-programma. Ik had met eigen ogen gezien hoe het programma de kinderen én de gemeenschap helpt." 

Werk je in moeilijke omstandigheden of zie je ernstige zaken met betrekking tot kinderen?

"Ja. In de steden bouwen we scholen als alternatief voor de overvolle klaslokalen waar 200 kinderen zitten in een lokaal dat bedoeld is voor 50 kinderen. Die klaslokalen met honderden kinderen zijn overigens vaak ook niet veilig. De daken zijn slecht (er komen soms stukken dak terecht op de kinderen). Er is ook ongedierte en slechte ventilatie in die overvolle klaslokalen. 

In de plattelandsgebieden is er vaak geen water, geen elektriciteit en geen mobiel bereik. Kinderen leven daar in moeilijke omstandigheden. Dat kinderen geen toegang hebben tot onderwijs komt door een tekort aan basisvoorzieningen. Deze harde realiteit motiveerde mij om voor UNICEF te blijven werken en om nog actiever betrokken te raken bij het programma."

Is er een specifieke aanleiding of inspiratiebron geweest in jouw leven voor het werk dat jij nu doet?  

"In eerste instantie was ik vooral geïnteresseerd in het innovatieve programma zelf. Dat veranderde zodra ik bij UNICEF begon. In mijn eerste maand had ik een veldreis gemaakt, waardoor ik echt de praktijk leerde kennen. Ik sprak met de mensen in de gemeenschappen waar al scholen met Plastic Bricks waren gebouwd. Zij vertelden van hun ervaringen en hoe hun levens waren verbeterd.

Ik zag het enthousiasme bij de mensen. Kinderen wilden weer naar school omdat de nieuwe Plastic Brick scholen veilig zijn. Ik sprak met leraren. Zij vertelden dat ze de hele dag les kunnen geven in de nieuwe stevige lokalen die niet lekken of door de wind worden weggeblazen. Zoals het geval was met de oude lokalen. En dat de lokalen niet heet werden, zeer belangrijk in gebieden dicht bij de woestijn. 

Ouders die eerst geloofden dat kinderen beter kunnen werken, zien onderwijs nu als prioriteit. En niet alleen dat. Ouders nemen ook nog kennis over van kinderen, op het gebied van hygiëne, gezondheid en milieu. Kinderen worden zo de ‘agents of change’ in een cultuur waarin vaak helemaal niet naar kinderen wordt geluisterd. 

De impact van het Plastic Bricks programma wordt ook sterk gevoeld door de vrouwen die het plastic verzamelen. Zij veranderen door het programma van huisvrouwen die volledig afhankelijk zijn van hun man naar vrouwen die vrij zijn. Door een salaris, burgerregistratie en gezondheidszorg. Ook hun kinderen krijgen daardoor vrijheid en de kans om hun levens te veranderen en te verbeteren."

Maria Magdalena Vaca de Santiago Ivoorkust

Waar ben je als meisje opgegroeid?  

"Ik ben opgegroeid in Badajoz, een klein dorp in het zuidwesten van Spanje bij de grens met Portugal. Toen ik 18 was, verhuisde ik naar Madrid. Daar heb ik architectuur gestudeerd en een MBA gehaald. Daarna verhuisde ik naar Ivoorkust."

Wat zijn jouw drijfveren? Hoe motiveer jij jezelf?  

"Mensen. Zien wat de impact is van mijn werk op het leven van anderen is de beste motivatie die er bestaat.  Het idee dat je het leven van iemand anders beter kan maken,, inspireert mij om door de gaan met mijn werk. Het laat me zien dat mensen echt de ‘agents of change’ kunnen zijn, ook al horen we vaak anders."

Hoe motiveer of inspireer jij anderen? De vrouwen om je heen?

"Door daden. Voor mij spreken daden, houding en energie voor zich. We kunnen niet tegen iemand zeggen dat ze iets moeten doen, terwijl wij het zelf niet doen of er over klagen. Door onze daden kunnen we anderen echt inspireren. Want als ik het kan doen, kan jij het toch ook?"

Geef drie woorden waarmee je UNICEF-vrouwen kunt omschrijven.  

"UNICEF-vrouwen zijn resoluut, veerkrachtig, flexibel."

Welk advies geef je de meisjes van vandaag mee om de krachtige vrouwen van morgen te worden?

"Pas je aan en accepteer veranderingen. Het is goed om lange termijndoelen en -strategieën te hebben. Om deze te bereiken moet je je aanpassen aan mogelijke veranderingen die zich kunnen voordoen. Laat je niet leiden door angst of onwetendheid. Veranderingen kunnen je op plaatsen brengen waar je eerder nooit aan had gedacht. In mijn situatie kwamen er goede veranderingen die me de kans gaven om te doen wat ik nu doe."

Welke les in het leven heeft jou het meest geholpen?

"In Ivoorkust wonen en werken. Zien hoe mensen hier wonen en hoe ze het leven zien heeft mijn perspectief veranderd. Ik realiseer me nu hoe goed ik het heb en hoe ik zelf de verandering kan zijn, ook al is het in mijn directe omgeving. Ook de mensen die ik buiten werk heb leren kennen, hebben me laten zien dat ik met weinig een grote impact kan hebben op het leven van anderen."

Plastic Bricks Ivoorkust school

Heb je een ‘power word’ of inspirerende zin?

"Een citaat ven Nelson Mandela: "It always seems impossible, until it is done".

Elke dag zien we dingen waarvan we denken dat we die niet kunnen omdat we daar geen training voor hebben gehad. Maar dat is niet waar. Ons dagelijks leven zit vol met objecten, ideeën en diensten die zijn ontwikkeld door mensen zoals wij die de moed hadden om de sprong te wagen en iets te doen."

Wie is een voorbeeld voor jou?   

"Eleanor Roosevelt. Een vrouw die haar kijk op de wereld heeft veranderd ondanks de bevoorrechte positie waarin zij was geboren. Zij inspireert mij omdat ze zoals de maatschappij dat destijds voorhield, haar tijd aan haar gezin had kunnen besteden. Zonder te werken. Maar ze besloot om zichzelf op te leiden en haar eigen pad te volgen. Daarmee gaf ze ons onder andere de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

Naast haar werk voor mensenrechten is ze mens dat mij inspireert omdat ze open stond voor verandering. Ze had er geen probleem mee om in te zien dat haar ideeën soms verkeerd waren. Dat laat zien dat veranderingen in de mentaliteit van mensen mogelijk is. Iedereen maakt fouten en kan dingen goedmaken."

Magdalena’s werk

Magdalena overziet het Plastic Bricks bouwproject op de afdeling onderwijs van UNICEF Ivoorkust. Daarnaast ondersteunt ze andere afdelingen zoals de afdeling bouw, bevoorrading en communicatie bij het Plastic Bricks programma. Ze maakt bijvoorbeeld ook video’s over het programma. Daarnaast werkt het team, waar Magdalena deel vanuit maakt, samen met overheden en de lokale gemeenschap om zowel het leven van de kinderen als de leefomgeving te verbeteren.