Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Nederlandse Cariben

Op zo’n acht à tien uur vliegen van Amsterdam liggen de zes Nederlands Caribische eilanden. Kinderen die hier opgroeien hebben recht op dezelfde kansen als kinderen in Nederland. Toch is dit in de praktijk anders.  

Veel kinderen op deze eilanden groeien op in onveilige of ongezonde omstandigheden. In delen van de Nederlandse Cariben is er sprake van armoede: soms is er niet eens genoeg geld om (gezond) te eten of kleren te kopen en gaan kinderen met honger naar school. Op veel gebieden ontbreken cijfers over kinderen, bijvoorbeeld over jeugdzorg, kindermishandeling en kinderarmoede. 

Wat doet UNICEF? 

UNICEF zet zich in om ervoor te zorgen dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien. In het Kinderrechtenverdrag heeft UNICEF het belangrijke mandaat gekregen om in de gaten te houden of overheden de afspraken in het verdrag nakomen en ze erop aan te spreken. Zodoende is UNICEF over de hele wereld een pleitbezorger van kinderrechten. Dus ook in het Caribisch gedeelte van het Nederlandse Koninkrijk.

meisjes schoolplein

Wat willen we bereiken?

  • UNICEF wil dat de kinderen die opgroeien in het Caribische deel van Nederland dezelfde kansen hebben als kinderen in het Europese deel. Daar hebben zij recht op.
  • Concreet pleit UNICEF onder andere voor betere dataregistratie zodat we kunnen meten hoe het met de Caribische kinderen en jongeren gaat en investering in kinderbescherming zodat kinderen veilig kunnen opgroeien. 
Status van de zes eilanden binnen het Nederlandse Koninkrijk

Het Nederlandse Koninkrijk heeft een Europees en een Caribisch deel. Bonaire, Sint Eustatius en Saba vormen samen met Curaçao, Aruba en Sint Maarten het Caribische deel, Nederland vormt het Europese deel. Het Koninkrijk bestaat uit vier landen bestuurd door een eigen regering: Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van Nederland en worden ze samen Caribisch Nederland genoemd, of ook wel de BES eilanden. De Nederlandse overheid is samen met de overheden van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de openbare lichamen van Bonaire, St Eustatius en Saba verantwoordelijk voor de kinderrechtensituatie binnen het Nederlandse Koninkrijk.