Gevlucht meisje en moeder uit Kyiv.

Kinderen uit Oekraïne hebben vrede nodig. Nu.

De oorlog in Oekraïne is een grootschalige humanitaire crisis met verwoestende gevolgen. Kinderen en hun families hebben al meer dan 18 maanden van geweld, verlies, en ontheemding moeten doorstaan. Miljoenen mensen zijn nog steeds op de vlucht en van elkaar gescheiden. Kinderen zijn getraumatiseerd, in shock. Miljoenen kinderen en hun families hebben dringend veiligheid, bescherming en humanitaire hulp nodig. 

Gevlucht meisje en moeder in Lviv

Dit meisje van 1 en haar moeder Asya vluchtten voor het geweld in Kyiv. De vader van het meisje werkt als arts op de eerste hulp, en bleef achter in Kyiv om te helpen. 'Hij moest blijven om levens te redden', vertelt Asya. 'We moesten weg om ons eigen leven te redden. Dit is het beste dat ik kan doen voor mijn dochter'. 

Dit meisje van 1 en haar moeder Asya vluchtten voor het geweld in Kyiv. De vader van het meisje werkt als arts op de eerste hulp, en bleef achter in Kyiv om te helpen. 'Hij moest blijven om levens te redden', vertelt Asya. 'We moesten weg om ons eigen leven te redden. Dit is het beste dat ik kan doen voor mijn dochter'. 

De huidige situatie  

Sinds 24 februari 2022 zijn minstens 545 kinderen – gelijk aan een kind per dag – gedood in de oorlog, vaak door bombardementen. Bijna twee op de drie kinderen zijn op de vlucht geslagen, en 6,3 miljoen kinderen hebben humanitaire hulp nodig. Veel scholen, ziekenhuizen, en andere civiele infrastructuur waarvan zij afhankelijk zijn, zijn beschadigd of verwoest. En nog steeds wordt er gevochten. De schade aan de vitale infrastructuur heeft gevolgen voor de toegang tot elektriciteit, verwarming, water, sanitaire voorzieningen en telecommunicatie. Kinderen zijn bang, angstig, en verdrietig door het geweld, het verlies van naasten, de scheiding van familieleden, en het moeten achterlaten van hun huis. Kortom: hun kindertijd ligt overhoop.  

De UNICEF-teams in Oekraïne en de buurlanden werken 24 uur per dag om levensreddende hulp voor kinderen aan te bieden en op te schalen. Zij hebben al veel bereikt. 

Toegang tot onderwijs 

Door de coronapandemie en de oorlog is dit voor veel kinderen het vierde jaar dat ze niet op de normale manier onderwijs kunnen volgen. Veel van hen hebben hierdoor een leerachterstand. Die is vaak moeilijk in te halen. Want slechts een derde van de schoolgaande kinderen krijgt volledig les op school. De rest leert (deels) online. Van de Oekraïense kinderen die naar andere landen gevlucht zijn, is meer dan de helft niet ingeschreven in het nationale schoolsysteem in het opvangland. Vaak volgen zij online onderwijs; een goede tijdelijke oplossing, maar geen oplossing voor langere termijn. Op school leren kinderen beter en ook voor hun sociale ontwikkeling is naar school gaan cruciaal. Na alle veranderingen die ze hebben meegemaakt biedt school ook routine en veiligheid. Kinderen kunnen op school vrienden maken en met leeftijdsgenoten praten over wat ze hebben meegemaakt. 

UNICEF heeft voor meer dan 3,8 miljoen kinderen (zowel in Oekraïne als gevluchte kinderen naar buurlanden) geholpen met toegang tot onderwijs. Zo helpen we bij de ontwikkeling en het verbeteren van digitale platforms, leveren we les en schoolmateriaal, zorgen we voor tijdelijke onderwijslocaties en ondersteunen we het herstel van scholen, en organiseren we catch-up lessen om leerachterstand in te halen. De door UNICEF gefinancierde programma's richten zich niet alleen op leer- en sociale vaardigheden, maar integreren ook psychosociale interventies en recreatieve activiteiten.

Meisje in Oekraïne met laptop gekregen van UNICEF

"Mijn leven is veranderd vanaf het moment dat ik de laptop van UNICEF kreeg."

Lisa, 12, is blij met haar nieuwe laptop van UNICEF, waarmee ze in Roemenië haar online lessen kan voortzetten. 

"Toen ik samen met mijn moeder Kherson verliet, konden we maar één tas meenemen, dus we namen niet veel mee en lieten alles achter wat we hadden," herinnert Lisa zich. Met de steun van UNICEF is Lisa's wens om verder te leren en haar passie voor grafisch ontwerp na te streven weer aangewakkerd. Lisa ontving een HP laptop. Deze laptops werden door HP Inc. gedoneerd aan UNICEF, in samenwerking met de Global Business Coalition for Education, ter ondersteuning van de noodhulp in Roemenië. 

"Mijn leven is veranderd vanaf het moment dat ik de laptop van UNICEF kreeg. Ik kan nu sneller leren; ik kan de lessen beter zien en de teksten zonder problemen lezen. Vroeger moest ik op elke pagina inzoomen en had ik problemen met mijn ogen. Ik zorg goed voor mijn laptop omdat ik in de herfst weer naar school ga en ik hem hard nodig zal hebben! Ik ben blij dat ik nu veel nieuwe informatie kan opzoeken en mijn huiswerk beter kan maken,"  

Gezondheidszorg 

Om ziektes te voorkomen of de symptomen ervan te verminderen is het belangrijk dat kinderen gevaccineerd worden. Al voor de oorlog waren de vaccinatie-cijfers in Oekraïne laag, al was er verbetering: in 2014 was 63% van de kinderen gevaccineerd, in 2019 was dat 89%, nog steeds te weinig. Door de oorlog en de coronapandemie zal die vooruitgang mogelijk verloren gaan. Daarom is voor UNICEF immunisatie een prioriteit. We leveren vaccins en versterken de koelketen waardoor vaccinaties en medicijnen veilig bewaard kunnen worden.  

UNICEF ondersteunt ook gezondheidsinstellingen, waarvan er veel beschadigd zijn in de oorlog. We leveren medicijnen, medische apparatuur en generatoren. Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen toegang hebben tot goede gezondheidszorg ondersteunen we ook mobiele teams en leveren we ambulances gericht op zorg van pasgeboren baby’s.  

Kindgericht herstel 

Terwijl UNICEF aan de frontlinies noodhulp blijft leveren, wordt in centraal en west-Oekraïne al gewerkt aan het herstel. We ondersteunen de overheid met inclusief en duurzaam herstel waarbij kinderrechten centraal staan. Een onderdeel hiervan is de zorg voor kinderen die in een tehuis wonen. Al voor de oorlog was Oekraïne het land in Europa waar de meeste kinderen in een instelling opgroeiden. Bijna de helft daarvan waren kinderen met een handicap. Kinderen kunnen het beste opgroeien in een gezinssituatie, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Daarnaast zijn kinderen in instellingen tijdens de oorlog extra kwetsbaar. Daarom werken we met de Oekraïense overheid om het kinderopvangsysteem te verschuiven van opvang in tehuizen naar opvang in gezinnen en de gemeenschap. We proberen te voorkomen dat kinderen opvang nodig hebben, bijvoorbeeld door extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen. Ook zijn veel kinderen die in instellingen verbleven herenigd met hun familie.  

Verloop van het conflict 

UNICEF blijft hulp verlenen in Oekraïne en aan Oekraïense vluchtelingen in andere landen. Het doel van UNICEF is dat onze hulp zo snel mogelijk niet meer nodig is. We roepen op tot een einde van aanvallen op kritieke infrastructuur zoals scholen, ziekenhuizen, energievoorzieningen, waterinfrastructuur en riolering. Ook vragen we om respect voor het internationale humanitair recht en de mensenrechten, en een eind aan ernstige schendingen van kinderrechten. Voor Oekraïense vluchtelingen vragen we om beleid, programma’s en goede dienstverlening in de opvanglanden zodat kinderen goede kansen krijgen. 

Tegelijkertijd zorgen we dat we voorbereid zijn op mogelijke ontwikkelingen in het conflict, zoals aan de frontlinies. We hebben extra hulpvoorraden en plannen voor de hulpverlening klaarliggen. Zo zorgen we ervoor dat als er een escalatie is van humanitaire noden we binnen 24 uur een multi-sectorale hulpverlening op kunnen zetten. Zo konden we bijvoorbeeld bij de damdoorbraak in de zomer van 2023 dankzij onze voorbereidingen nog dezelfde dag hulpmiddelen uitdelen, met mobiele teams op trein- en busstations mensen helpen, en psychosociale ondersteuning geven aan kinderen. 

Help kinderen in nood. Vandaag en morgen.

Jij kunt ervoor zorgen dat onze teams altijd voorbereid zijn om acuut levensreddende hulp te bieden aan kinderen in nood en á la minute kunnen schakelen. Met een maandelijkse donatie specifiek voor noodhulp, steun je de kinderen wereldwijd die in de toekomst getroffen worden door een ramp. 

Steun nu kinderen in een noodsituatie