meisje in klas steekt hand op

Leerkrachten

Zoek jij een waardevolle invulling voor burgerschaponderwijs of het kerndoel Oriëntatie op jezelf en de wereld? UNICEF heeft leuke en leerzame materialen en projecten voor bij jou in de klas. 

Leerlingen weten vaak al best veel over hun eigen rechten, maar realiseren zich dat niet altijd. Vaak kennen ze de parapluterm kinderrechten niet. Zodra kinderen hun eigen rechten leren kennen, kunnen ze er ook voor opkomen. Belangrijk dus!

jongen schrijft op ken je rechten-materiaal

Lesmateriaal voor de basisschool

  • In het lespakket Ken je rechten ontdekken leerlingen de verschillende kinderrechten en wat die voor hén betekenen. 
  • Aansluitend kan jouw klas zich aanmelden voor het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. Een gratis filmproject waarbij kinderen op actieve én creatieve wijze met hun rechten aan de slag gaan.
Kinderen juichen met jeugdvoorlichter

Vraag een gastles aan

Je kunt er ook voor kiezen om een jeugdvoorlichter in de klas uit te nodigen! Met ruim 140 vrijwillige jeugdvoorlichters is er altijd een deskundige om jouw leerlingen op een interactieve manier samen kinderrechten te ontdekken. 

UNCEF Loop

Organiseer de UNICEF-loop

Een sportieve actie waarbij kinderen zélf iets kunnen betekenen voor hun leeftijdsgenoten wereldwijd.

jongeren in groep

Lesmateriaal voor de middelbare school

Doe mee aan het leuke en leerzame project TOT JE RECHT. Leerlingen onderzoeken hoe het gaat met de kinderrechten op hun school en komen met ideeën hoe het beter kan.