Privacy-statement

UNICEF Nederland gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar online producten en diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. UNICEF houdt zich in alle gevallen aan de privacywetgeving.

Lees ons Privacy Statement (juni 2024)

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt UNICEF gegevens van bezoekers vast in een bestand. Tenzij expliciet anders aangegeven worden je gegevens niet verstrekt aan derden. UNICEF gebruikt je gegevens voor de uitvoering van een lidmaatschap of eenmalige gift en/of het verlenen van overige diensten.

Verder kunnen je gegevens gebruikt worden om je te informeren over interessant nieuws en aanbiedingen van andere producten en diensten van UNICEF. Hierbij trachten wij rekening te houden met je voorkeuren. Indien je daar geen prijs op stelt kun je dit melden.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest bezochte pagina's. Daardoor kan UNICEF de inrichting van de website optimaliseren.

UNICEF gebruikt ook diensten van Google. Lees hier hoe Google informatie gebruikt van sites of apps die deze diensten gebruiken.

Gebruik van cookies

UNICEF kan gebruikmaken van cookies bij het aanbieden van haar diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. UNICEF zal gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Cookies kunnen ook worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

UNICEF Panel
  • Als panellid heb je recht op privacy. Wij gaan vertrouwelijk om met je gegevens en antwoorden en geven ze niet aan anderen. Ze worden alleen gebruikt voor onze onderzoeken.
  • Jij hebt altijd toegang tot je gegevens en kunt deze aanpassen of verwijderen. Dat laatste kunnen wij ook voor je doen; neem daarvoor contact met ons op via unicef@panel.mwm2.nl.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  • We gebruiken je gegevens alleen voor onderzoek en zullen er vertrouwelijk mee omgaan. De gegevens die je voor een onderzoek aan ons geeft, worden altijd anoniem verwerkt en nooit op individueel niveau. Je antwoorden worden bovendien altijd losgekoppeld van je contactgegevens (e-mailadres). We zullen je gegevens dus nooit doorgeven aan derden of gebruiken voor verkoopdoeleinden.
  • We zullen je e-mailadres niet gebruiken voor commerciële doeleinden of doorgeven aan derden. We gebruiken het alleen om je uit te nodigen voor onderzoeken of om daarover met jou te communiceren.
  • Persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, enzovoort) worden gebruikt om specifieke groepen leden uit te nodigen voor onderzoek. Daarnaast zullen we de informatie gebruiken voor het verklaren van onderzoeksresultaten.
  • Je hebt altijd het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van je antwoorden of alle antwoorden kunnen worden vernietigd of verwijderd. Wanneer dit een goede reden heeft en praktisch mogelijk is, zullen we dat doen.

Hoe zit het met de beveiliging?

  • Je gegevens worden goed beschermd en zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
  • Je kunt op je persoonlijke pagina gegevens zoals je e-mailadres bekijken en aanpassen. Deze pagina is via een beveiligde internetverbinding alleen voor jou toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot je gegevens. Om in te loggen op je persoonlijke pagina moet je je persoonlijke toegangscode en wachtwoord invoeren.
  • De webapplicatie die we gebruiken voor onderzoek is ook beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Je antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor andere panelleden.
  • De software die wij gebruiken heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, of misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot je gegevens voor (uitsluitend) analyse en kwaliteitscontrole.
Wijzigingen

UNICEF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bekijk het daarom regelmatig.

Kinderen in de klas

Vragen

Als je nog vragen hebt, neem dan contact met ons op.

Privacy Waarborg