Klimaatslimme dorpen

Madagaskar

UNICEF Madagaskar heeft als doel gesteld om 20 kwetsbare dorpen klimaatslim te maken door deze dorpen toegang te geven tot watersystemen, ecologische toiletten, duurzame elektriciteit, en internet.

klimaatslimme-dorpen.jpg

Kinderen in Madagaskar genieten van schoon drinkwater.

Kinderen in Madagaskar genieten van schoon drinkwater.

28 miljoen

28 miljoen

inwoners in Madagaskar

14 miljoen

14 miljoen

van hen zijn kinderen

4

4

Madagaskar staat in de top-4 van hardst getroffen landen door klimaatverandering

Klimaatslimme dorpen

Madagaskar is een van de armste landen ter wereld. 78% van de bevolking leeft in armoede, 42% van de kinderen onder de 5 jaar is ondervoed, en de toegang tot schoon water is zeer beperkt. Daarbij staat Madagaskar in de top-4 van landen die het hardst worden geraakt door klimaatverandering. In het zuiden heerst steeds vaker extreme droogte, waardoor toch al kwetsbare oogsten mislukken en de voedselzekerheid nog verder afneemt.

Kinderen worden extra hard geraakt door deze situatie. Niet alleen hier en nu – door honger, ziekte en armoede – maar ook op de langere termijn – door een slechte gezondheid, achterstanden in de ontwikkeling en een bedreigde leefomgeving. Terwijl er juist een sterke generatie kinderen nodig is om een duurzamere en betere toekomst op te bouwen.

Wat doet UNICEF

UNICEF wil met het innovatieve project ‘Klimaatslimme dorpen’ de impact van de gevolgen van klimaatverandering op kinderen verkleinen door 20 kwetsbare dorpen in het zuiden van Madagaskar weerbaarder en duurzamer te maken. UNICEF en partners willen dit doen door de dorpen te voorzien van:

 1. Ieder dorp krijgt toegang tot schoon water. We leggen waterpompen en -reservoirs, pijpleidingen, irrigatiesystemen en/of zuiveringsinstallaties aan, en trainen lokale ondernemers om deze te onderhouden. Het water kan gebruikt worden door gezinnen, scholen en gezondheidscentra, en boeren zetten het in voor irrigatie, zodat de landbouw minder kwetsbaar is voor droogte.
 2. Ieder dorp krijgt eco-toiletten. Die werken zonder water en het afval wordt gecomposteerd tot landbouwbemesting. Ook hier heeft iedereen baat bij: de toegang tot sanitair helpt om de verspreiding van ziektes te voorkomen – daardoor blijven kinderen en hun families gezonder. Lokale boeren kunnen dankzij compostbemesting betere opbrengsten realiseren.
 3. Duurzame voorzieningen voor (zonne)elektriciteit en internet. Beide zijn nodig voor lokaal watermanagement In de tweede plaats biedt elektriciteit en internet ontwikkelingskansen – een betere bedrijfsvoering voor boeren en lokale ondernemers, beter onderwijs op scholen, en betere zorg in gezondheidscentra.
 4. Het is belangrijk dat volwassenen maar ook kinderen zich bewust worden van het probleem én de oplossing. Kennis over klimaatverandering en -adaptie zorgt immers voor draagvlak voor dit project. Uiteindelijk zal een nieuwe generatie weerbare kinderen opgroeien, die weten hoe ze hun leefomgeving duurzamer kunnen inrichten.

Doelstellingen

 • 20 kwetsbare dorpen klimaatslim maken door deze dorpen toegang te geven tot watersystemen, ecologische toiletten, duurzame elektriciteit, en internet. Daarnaast wil UNICEF de kennis in de dorpen over klimaatverandering, waaronder de kennis van kinderen, vergroten.
 • Met dit project wil UNICEF zo’n 50.000 mensen, waarvan 25.000 kinderen, bereiken en ervoor zorgen dat zij in een klimaatbestendige en duurzame omgeving kunnen leven en hierdoor ook betere onderwijs- en gezondheidsdiensten kunnen benutten.
 • Om de duurzaamheid van het project te waarborgen en een lokale circulaire economie te stimuleren, wil UNICEF o.a. kleine subsidies verstrekken aan lokale bedrijven en hen trainen in de bouw en het onderhoud van de nieuwe voorzieningen, zoals de waterinfrastructuur en de composttoiletten.
 • Specifiek met fondsen uit Nederland willen we in 2022 in ieder geval zo’n 1.250 mensen, waarvan zo’n 625 kinderen, bereiken met klimaatslimme interventies.
Portret Volandrinandraza

Volandinandraza (13) woont in het dorp Ehavo in het zuiden van Madagaskar. UNICEF heeft daar samen met het regionale bestuur een watersysteem geïnstalleerd bij de openbare basisschool. Dankzij waterpompen op zonne-energie heeft het hele dorp nu toegang tot schoon water en sanitair. Achttien zonnepanelen drijven het pompsysteem aan, met een totaal vermogen van 2,25 kilowatt. Bijna 500 mensen hebben zo elke dag toegang tot schoon water.

RESULTATEN DIE WE HEBBEN BEREIKT SINDS 1 FEBRUARI 2022  

 1. Van de 20 dorpen die UNICEF Madagaskar de komende jaren wil bereiken, zijn er tot nu toe 10 geselecteerd. Alle dorpen liggen in “le Grand Sud”, ofwel het diepe zuiden van Madagaskar. 
 2. UNICEF heeft het bouwbedrijf geselecteerd dat de elektriciteit- en watersystemen gaat installeren. Zij zullen ervoor zorgen dat onder andere de scholen en gezondheidscentra in de dorpen betere toegang krijgen tot elektriciteit en water.  
 3. UNICEF is binnen de dorpen begonnen met het stimuleren van de oprichting van sanitaire ondernemingen. UNICEF heeft diverse gesprekken gevoerd met potentiële partners die bijvoorbeeld kunnen helpen bij het opzetten van ambachtelijke zeepproductie in de dorpen. 
 4. Via diverse werksessies over belangrijke thema’s gelinkt aan droogte heeft UNICEF de kennis van lokale bestuurders van de dorpen over klimaatverandering verdiept en hun capaciteit op het gebied van waterbeheer versterkt. 

Veelgestelde vragen

Lees hier het antwoord op veelgestelde vragen over het project Klimaatslimme dorpen in Madagaskar.

UNICEF is er voor ieder kind, altijd en overal. Jij ook?

Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil

Doneer nu