Twee jongen aan het werk in een Iraakse baksteenfabriek.

Better Business for Children

Bedrijven hebben een grote impact op kinderen: via hun werknemers, via hun productieketen, omdat kinderen hun producten consumeren of omdat kinderen onderdeel uitmaken van de gemeenschap waarin een bedrijf opereert. Gezamenlijk met alle andere partijen in de omgeving van kinderen hebben bedrijven ook de verantwoordelijkheid om te ondernemen met oog voor deze kinderen. Team Kinderrechten & Bedrijven helpt hen bij deze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

1 Miljoen kinderen

werken in de goudsector

250 Miljoen kinderlevens

worden beïnvloed door de kledingsector

97% van de kindermarketing

is voor ongezonde producten

Wereldwijd stimuleert UNICEF bedrijven om hun beleid en praktijk duurzaam kindvriendelijk te maken. Team Kinderrechten & Bedrijven doet dat in ons land onder de vlag van het internationale UNICEF: Better Business for Children concept. Het team werkt samen met bedrijven, overheden en andere partijen zodat zij de rechten van kinderen respecteren en ondersteunen. Zowel in de werkomgeving, in de markt als in de gemeenschap.

Aan de hand van de Children's Rights and Business Principles (de internationale richtlijn ontwikkeld door UNICEF, Save the Children en UN Global Compact, waarin wordt omschreven hoe een bedrijf kinderrechten kan respecteren en implementeren) helpt UNICEF bedrijven te ondernemen met respect voor kinderrechten. Team Kinderrechten & Bedrijven helpt bedrijven te onderzoeken wat de impact op kinderen is, hoe de positieve impact kan worden vergroot en de negatieve impact kan worden verkleind.

Wat doet UNICEF

Team kinderrechten & bedrijven helpt bedrijven kinderrechten te respecteren. Hiertoe werken we samen op thema’s als family friendly workplace, kinderarbeid, gezonde voedselomgeving, kindermarketing, due diligence en ketenverantwoordelijkheid.

Dit doen we door bedrijven inzicht te geven in hun impact met kinderen en bieden hulp bij het integreren van kinderrechten in hun beleid en processen. Ook ontwikkelen we trainingen en instrumenten om bedrijven te helpen om hun impact goed in kaart te brengen, risico’s te onderzoeken en om hierover te rapporteren.

Daarnaast maken we ons bij multistakeholderinitiatieven, via het programma Work: no child’s business en via (inter)nationale overheden en hard voor de positie van kinderen wereldwijd.

Drie sectoren

Het team Kinderrechten & Bedrijven is voornamelijk actief in drie sectoren: de kleding- en textielindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en de mijnbouwindustrie.