Samin Salekin Samin Salekin

Samin's drijfveren

Onze UNICEF-man in Bangladesh

Fondsenwerver en humanitair ontwikkelingswerker Samin Salekin en onderhoud namens UNICEF Bangladesh de relatie met nationale comités van UNICEF.  

Waarom ben je dit werk bij UNICEF gaan doen?  

“Ik heb altijd humanitair- en ontwikkelingswerk gedaan, passend bij mijn ambitie om de wereld voor kinderen beter te maken. Mijn beslissing om bij UNICEF te komen werken kwam tot stand door mijn geloof in de missie van de organisatie: om te pleiten voor de bescherming van de rechten van kinderen, te helpen voorzien in hun basisbehoeften en hun kansen te vergroten om hun volledige potentieel te bereiken. Bij UNICEF zag ik de kans om bij te dragen aan projecten en initiatieven die een blijvende impact hebben op gemeenschappen en de samenleving.” 

Samin Salekin

Wat drijft jou en hoe motiveer jij jezelf in je dagelijkse werk? 

“Dagelijks raak ik gemotiveerd door het werken aan innovatieve en humanitaire doelen. Een goed voorbeeld van innovatie is de succesvolle pitch en het verwerven van financiering voor het project ‘Property with Purpose’ door ons Resource Mobilization-team. Dit initiatief laat zien dat we alle mogelijkheden benutten om impact te maken. Het idee van ‘Property with Purpose’ is om de Bengalese diaspora te betrekken door hen aan te moedigen te investeren in onroerend goed in Bangladesh, waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de missie van UNICEF. Deze aanpak biedt niet alleen een duurzaam financieringsmodel, maar versterkt ook de band tussen de diaspora en hun thuisland en creëert een blijvende impact op het leven van kinderen in Bangladesh. Het leiden van dit project, van conceptontwikkeling tot het verkrijgen van financiering, is een voorbeeld van mijn drive. Dooroplossingen te vinden voor complexe uitdagingen en dit op een innovatieve manieren aan te pakken. Het onderstreept de kracht van creativiteit in humanitair werk om veranderingen teweeg te brengen.” 

Hoe motiveer en inspireer je anderen, vooral de vrouwen om je heen? 

“Mijn loopbaan is gevormd door het leiderschap van vrouwelijke supervisors. Hierdoor heb ik gezien hoe krachtig vrouwen zijn in leidinggevende rollen, vooral in Bangladesh. Deze ervaring heeft mij doen inzien hoe sterk en wijs vrouwelijke leiders kunnen zijn. Op mijn beurt streef ik ernaar om deze kwaliteiten zelf uit te stralen en een constructieve omgeving te creëren voor vrouwen om hun ambities ten volle na te streven. Door de lessen, die ik onder zo'n invloedrijk mentorschap heb geleerd, te delen, wil ik vrouwen om me heen inspireren om barrières te doorbreken en hun volledige potentieel te realiseren. Leiderschap en succes zijn niet gebonden aan geslacht.” 

Samin Salekin

Welk advies geef je de meisjes van vandaag mee om de krachtige vrouwen van morgen te worden? 

Wanneer we meer leren en begrijpen, voelen we ons sterker en meer zelfverzekerd. Onderwijs is de sleutel die deze deuren van verlichting (enlightment) en kracht voor ons opent. Mijn advies aan meisjes vandaag de dag is om zich onder te dompelen in kennis en altijd onderwijs te volgen. Dit streven gaat niet alleen over academisch succes, maar ook over het begrijpen van de wereld, het ontwikkelen in kritisch denken en het stimuleren van nieuwsgierigheid en veerkracht. Onderwijs helpt mensen om kritisch na te denken, nieuwe dingen te bedenken en de leiding te nemen bij veranderingen. Door te pleiten voor onderwijs moedig ik meisjes aan om een basis te leggen waarmee zij de leiders kunnen worden die met wijsheid en vertrouwen door de complexiteit van de wereld kunnen navigeren.” 

"De betrokkenheid van mannen is van groot belang bij het creëren van een cultuur van respect en gelijkheid."

Welke levensles heeft voor jou persoonlijk de meeste impact gehad? 

“Mijn toelating tot de Universiteit van Dhaka, een openbare topuniversiteit in Bangladesh, was een cruciaal moment in mijn leven en markeerde het begin van het realiseren van mijn dromen zonder mijn familie financieel te belasten. . Dit legde de basis voor mijn carrière om zinvol bij te dragen aan de maatschappij. Deze levensles herinnert me aan het belang van onderwijs, het belang van vastberadenheid en doorzettingsvermogen bij het overwinnen van obstakels.” 

Is er een bepaald moment in je UNICEF-carrière dat je altijd bij zal blijven? 

“Toen ik na een kort vertrek in 2022 weer bij UNICEF aan de slag ging, voelde ik het vertrouwen en de erkenning van mijn eerdere werkprestaties en de sterke relatie die ik met mijn teamleden had opgebouwd. Deze terugkeer was niet alleen een professionele mijlpaal, maar ook een herbevestiging van mijn toewijding aan de missie van UNICEF en de waarden waar we voor staan. Het benadrukte de veerkracht, toewijding en de impact van samenwerken.” 

Samin Salekin

Op welke manieren draagt UNICEF bij aan het empowerment van vrouwen en meisjes en hoe speel jij hierin persoonlijk een rol? 

“De toewijding van UNICEF aan de empowerment van vrouwen en meisjes zie je terug in alle aspecten van haar werk, van programmering tot communicatie. Door vrouwen en meisjes in hun kracht te zetten, zorgt UNICEF ervoor dat problemen in het kader van gendergelijkheid worden aangepakt met gerichte interventies. In mijn rol als fondsenwerver volg ik het beleid en de protocollen op dit gebied nauwgezet. We vergroten de zichtbaarheid hierop met onze inspanningen, voorstellen en discussies. Door te pleiten voor en het veiligstellen van financiering, draag ik bij aan de uitvoering van programma's die een directe impact hebben op het verbeteren van de levens van vrouwen en meisjes. Zo draag ik bij aan de  bevordering van gendergelijkheid.” 

"Jongens en mannen spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van gendergelijkheid door stereotypes te bestrijden, gelijke kansen te steunen en discriminatie en geweld te bestrijden."

Welke rol spelen mannen en jongens vanuit uw perspectief bij het bevorderen van gendergelijkheid? 

“Het is belangrijk dat jongens en mannen hun bijdrage leveren aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat kunnen ze doen door te laten zien dat stereotypes niet kloppen, iedereen dezelfde kansen te geven en zich uit te spreken tegen discriminatie en geweld. Hun betrokkenheid is van vitaal belang bij het creëren van een cultuur van respect en gelijkheid, waarin sekse niet iemands mogelijkheden, kansen of rechten bepaalt. Door mannen en jongens op te leiden en te betrekken bij initiatieven op het gebied van gendergelijkheid, creëren we bondgenoten die veranderingen in hun gemeenschap en daarbuiten kunnen bewerkstelligen. Hun deelname helpt de schadelijke normen en praktijken te elimineren en draagt bij aan een rechtvaardigere samenleving voor iedereen.” 

Wie is voor jou een voorbeeld? 

“Indra Nooyi, de voormalige CEO van PepsiCo, is het voorbeeld van leiderschap, visie en veerkracht. Haar persoonlijke reis van Chennai, India, naar het leiden van een van 's werelds grootste bedrijven is niet alleen inspirerend, maar weerspiegelt ook de kracht van ambitie, hard werken en het belang van het doorbreken van glazen plafonds. Nooyi's focus op innovatie, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid, naast haar inzet voor diversiteit en empowerment, sluit aan bij de waarden die mij dierbaar zijn. Haar vermogen om zowel met haar hoofd als met haar hart te leiden, moeilijke beslissingen te nemen en tegelijkertijd de focus te houden op het menselijke aspect van zakendoen, is een voorbeeld van het soort leiderschap dat ik nastreef in mijn carrière en leven.” 

Samin Salekin