Over UNICEF werkwijze

Werkwijze

UNICEF is dé VN-kinderrechtenorganisatie. We hebben een unieke opdracht vanuit de Verenigde Naties: alle kinderen geven waar ze recht op hebben. Een flinke uitdaging, waar op verschillende niveaus dagelijks aan wordt gewerkt.

Voor nu én morgen 

We bieden hulp bij acute nood én hulp op de lange termijn. Dit betekent dat we bij acute ondervoeding voor levensreddende, therapeutische voeding zorgen én ons hard maken voor het verbeteren van het voedingsbeleid van overheden. Dat we zorgen voor de opvang van kinderen op de vlucht én zorgen dat school gewoon door kan blijven gaan. Noodhulp en structurele hulp zijn bij UNICEF onlosmakelijk met elkaar verbonden.   

Grootschalig 

Onze aanpak is grootschalig: dankzij uitgebreide samenwerkingen en het mandaat van de VN zijn we in staat om meer kinderen te bereiken op meer plekken dan wie ook. 

Wij adviseren regeringen, overtuigen bedrijven, en lobbyen bij wereldleiders voor het waarborgen van kinderrechten. We zorgen voor duurzame oplossingen en ruimen obstakels uit de weg. En wij geven nooit op.   

We bereiken meer  

Op deze manier bereikt UNICEF meer, voor meer kinderen en op meer plekken dan wie ook. We voeden, beschermen en scholen elk jaar miljoenen kinderen. Voor, tijdens en na een humanitaire ramp zijn we er en we blijven zolang dat nodig is. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind, kind kan zijn. Altijd en overal.  

Werkwijze van UNICEF

Ieder kind heeft recht op goede voeding, onderwijs en gezondheidszorg.

Ieder kind heeft recht op goede voeding, onderwijs en gezondheidszorg.

UNICEF Nederland 

UNICEF Nederland is een van de 33 Nationale Comités, die in de meer welvarende landen UNICEF Internationaal vertegenwoordigen. UNICEF Nederland werft fondsen voor hulpprogramma's die in meer dan 150 lage- en middeninkomenslanden worden uitgevoerd en geven voorlichting over het werk van UNICEF. Ook werkt ons comité samen met het Nederlands bedrijfsleven om hen te helpen zich te houden aan internationale richtlijnen zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, en te ondernemen met oog voor kinderen. 

We zijn er natuurlijk ook voor Nederlandse kinderen. Zo maken we ons hard voor kinderrechteneducatie –en participatie zodat kinderen in Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk voor hun rechten op kunnen komen. Lees er hier meer over.  

Werkwijze UNICEF in Nederland

UNICEF komt op voor kinderen in Nederland.

UNICEF komt op voor kinderen in Nederland.