Soumahoro portret Soumahoro portret

Soumahoro's drijfveren

Onze UNICEF-man in Ivoorkust

Child Protection Specialist Soumahoro ondersteunt de ontwikkeling en planning van het kinderbeschermingsprogramma in Ivoorkust. Hier is hij verantwoordelijk voor het beheer, de implementatie, het toezicht, de rapportage en evaluatie van kinderbeschermingsprogramma's en -projecten binnen het landenprogramma.   

Waarom ben je dit werk bij UNICEF gaan doen?  

“Ik ben voor UNICEF gaan werken, omdat ik een positievere impact wil hebben op het leven van kinderen, vooral kinderen in kwetsbare situaties.” 

Wat drijft jou en hoe motiveer jij jezelf in je dagelijkse werk? 

“Ons werk heeft impact op kinderen: we geven ze een doel in het leven, zodat ze als ze groot zijn beter weten wat ze willen. Daarnaast helpen we ook de professionals die met kinderen werken. Zij leren zo kinderen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.” 

Hoe motiveer en inspireer je anderen, vooral de vrouwen om je heen? 

“Om ervoor te zorgen dat elk kind volledig van zijn of haar rechten kan genieten, hebben we bondgenoten nodig die we voortdurend moeten steunen, zodat zij hun inzet voor deze zaak kunnen vergroten. Om dit doel te bereiken, streef ik ernaar een rolmodel te zijn op het gebied van kinderbescherming. Ik ga uit van het principe: ‘practice what you preach'. Je moet doen wat je zegt om geloofwaardig te zijn en anderen mee te krijgen in je ideeën. Een andere manier om mensen, en vooral meisjes en vrouwen, te inspireren, is door te spreken over kinder- en vrouwenrechten op een manier die bij hen past.” 

Soumahoro

Welk advies geef je de meisjes van vandaag mee om de krachtige vrouwen van morgen te worden? 

Meisjes en jongens worden gelijk geboren: met gelijke rechten en waarden. Als het systeem waarin je je bevindt jouw waarde niet erkent, geef dan nooit op. Als je toegang hebt tot onderwijs, neem je je studie heel serieus. Voor degenen die dit recht nog niet hebben, moeten we blijven vechten, ook door strategische allianties op te bouwen.” 

"Als het systeem waarin je je bevindt jouw waarde niet erkent, geef dan nooit op"

Welke levensles heeft voor jou persoonlijk de meeste impact gehad? 

“Respect! Elk wezen, of het nu gaat om een mens, dier of plant, verdient respect. En daar valt niet over te onderhandelen.” 

Is er een bepaald moment in je UNICEF-carrière dat je altijd bij zal blijven? 

“We hebben focusgroepen georganiseerd met vrouwen om de situatie van meisjes en vrouwen in hun gemeenschap te analyseren. Ze waren zo blij dat ze de kans kregen om zich te uiten en het onrecht dat ze dagelijks meemaakten aan de kaak te stellen. We konden hun boodschap doorgeven aan de leiders van hun gemeenschap. Die namen op hun beurt initiatief om een aantal sociale normen te veranderen, bijvoorbeeld door meisjes en jongens gelijke toegang tot onderwijs te geven, mannen te betrekken bij huishoudelijke taken, enzovoorts.” 

Op welke manieren draagt UNICEF bij aan het empowerment van vrouwen en meisjes en hoe speel jij hierin persoonlijk een rol? 

Het empoweren van vrouwen en meisjes is een van de prioriteiten van UNICEF. UNICEF heeft hiervoor programma's opgezet om meisjes toegang te geven tot school, beroepsopleidingen en alfabetiseringscursussen voor jonge vrouwen te ontwikkelen naast programma's over het beheer van financiën voor gezinshoofden. Als protectiespecialist zorg ik ervoor dat deze interventies hun doel bereiken en tegelijkertijd de rechten en waarden van vrouwen en meisjes behouden.” 

“Het is belangrijk dat jongens en mannen opkomen voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen."

Welke rol spelen mannen en jongens vanuit uw perspectief bij het bevorderen van gendergelijkheid? 

“Het is belangrijk dat jongens en mannen opkomen voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ze moeten klaar staan om alle vormen van onrechtvaardigheid in hun gemeenschap te herkennen en er iets aan te doen, direct of indirect.” 

Wie is voor jou een voorbeeld? 

“Veel van mijn collega's zijn een voorbeeld in hun betrokkenheid bij de strijd tegen alle vormen van onrecht. Ook leiders binnen hun gemeenschap proberen de sociale normen te veranderen. En zelf kies ik ervoor een voorbeeld te zijn voor huidige en toekomstige generaties.”