Ons werk in Nederland

UNICEF komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen, dus ook in Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. En hoewel het goed gaat met de meesten, zijn er ook veel kinderen die kwetsbaar zijn. Ontwikkelingen als de toenemende sociaal-economische ongelijkheid, klimaatverandering, migratie en corona maken die kwetsbaarheid alleen maar groter.

Hoe zetten we ons in voor kinderen in het Koninkrijk?

Leden van het UNICEF Jongerenpanel praten mee over het werk van UNICEF.

We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren gezien en gehoord worden

Volwassenen en beleidsmakers lijken soms te vergeten dat kinderen volwaardige burgers zijn. Daardoor wegen ze de belangen van kinderen vaak niet mee bij het nemen van beslissingen. Ook wordt vaak óver en niet mét kinderen en jongeren gepraat, terwijl zij het recht hebben om mee te praten over zaken die hen aangaan. Waar dat goed gebeurt, ontstaan bovendien de mooiste ideeën.

 • We stimuleren de overheid om de belangen van kinderen altijd mee te wegen in haar beleid en te luisteren naar kinderen zelf. Dat doen we bijvoorbeeld bij het coronabeleid.
 • We zorgen er met ons jeugdprogramma voor dat kinderen op school les kunnen krijgen over kinderrechten.
 • Samen met het Platform Mensenrechteneducatie adviseren we de overheid hoe lessen over kinderrechten kunnen worden opgenomen in het vernieuwde curriculum.
 • Jongeren kunnen meepraten, zoals via ons eigen Jongerenpanel en via verschillende acties en campagnes, zoals Speak Up. Ze kregen de afgelopen jaren ook de kans om in debat te gaan met elkaar en met politici, zoals tijdens Kleine Prinsjesdag, het Your Rights festival en de campagne MijnNieuweWereld.

Een lid van het UNICEF Jongerenpanel interviewt de Koning van de Jeugd 2020.

We brengen in kaart hoe het gaat met kinderen in Nederland

We monitoren de situatie van kinderen in Nederland, zodat we oplossingen kunnen bedenken voor zaken die niet goed gaan. We brengen rapporten uit, werken samen met andere organisaties en motiveren hen om de situatie van kinderen in de gaten te houden.

We werken aan een situatieanalyse van kinderen in Nederland en eerder publiceerden we een situatieanalyse van de kinderen in Caribisch Nederland. In de Jeugdmonitor 2021 komt een hoofdstuk over kinderrechten. Samen met het Kinderrechtencollectief hebben we een rapportage gepubliceerd voor het VN-Kinderrechtencomité en Kinderrechten in Cijfers.

We publiceren regelmatig onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van mentaal welzijn, kindermarketing en kinderen in azc’s.

We werken nauw samen met de UNICEF-leerstoel Kinderrechten in Leiden. bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek, de jaarlijkse Summerschool Children’s Righs, de ontwikkeling van een expertisecentrum kinderrechten op Curaçao, of het mogelijk maken van stages.

In 2020 is een situatieanalyse gemaakt voor Sint Maarten. Lees ons Engelstalige rapport

Lees het onderzoek 'Geluk onder Druk?' over het mentaal welzijn van jongeren uit 2020

Of lees het onderzoek in samenwerking met de Universiteit Leiden over de impact van de coronacrisis op kinderen in Nederland

Jongeren bedenken oplossingen voor voedselproblemen. Ideeën uit deze workshop zijn opgenomen in een internationaal rapport.

Samen werken aan oplossingen

We adviseren de overheid en werken samen met tal van andere organisaties aan oplossingen om de situatie van kinderen te verbeteren. We luisteren daarbij goed naar de mening van kinderen en jongeren. We richten ons op onderwerpen die urgent en actueel zijn en waar we met ons internationale netwerk van toegevoegde waarde zijn.

Aan deze onderwerpen geven we prioriteit:

 • Kinderen in de asielopvang
  Kinderen in de asielopvang moeten vaak verhuizen, voelen zich soms onveilig, of kunnen niet altijd naar school. Samen met de Werkgroep kind in azc zetten we ons in om hun situatie te verbeteren. Ook zijn we partner in Team Up, waarmee we kinderen in azc’s wekelijks spel- en bewegingsactiviteiten bieden en zo hun weerbaarheid helpen versterken.
 • Kinderen in de asielprocedure
  In de asielprocedure is weinig oog voor de specifieke kwetsbaarheden van kinderen. Zo worden kinderen in vreemdelingendetentie gezet of soms teruggestuurd naar onveilige situaties. Lange procedures leiden tot veel onzekerheid en stress bij kinderen. Ingewikkelde criteria houden kinderen vast in onmenselijke omstandigheden in Griekenland. Om te zorgen dat er meer oog komt voor de situatie van kinderen, delen we informatie over de landen van herkomst, adviseren we over alternatieven, en voeren we met andere organisaties campagne.
 • Mentaal welzijn
  Ons onderzoek 'Geluk onder druk?' uit 2020 liet zien dat ruim één op de vier jongeren in Nederland last heeft van stress door schooldruk. Afgelopen jaar zagen we hoe de coronamaatregelen negatieve gevolgen hadden voor het mentaal welzijn van jongeren. Wij zetten ons ervoor in dat sociaal-emotionele vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs. Ook pleiten we voor een schoolklimaat waarin leerlingen gezien worden, zichzelf kunnen zijn en hulp kunnen vragen. Dat doen we onder meer met de Alliantie voor een Mentaal Gezonde Generatie.
 • Goede voeding
  Kinderen hebben structureel goede voeding nodig die past bij de verschillende leeftijdsfases om zich geestelijk en lichamelijk optimaal te kunnen ontwikkelen. Door goede voeding groeien kinderen beter, verbeteren hun schoolprestaties en vergroten ze hun kans om later een baan te vinden. Wereldwijd is 1 op de 3 kinderen niet goed gevoegd. Ook in Nederland maakt UNICEF zich zorgen om het aantal kinderen dat in Nederland te veel ongezonde voeding binnenkrijgt. Het zou al veel schelen als ze niet meer worden blootgesteld aan reclames voor ongezonde frisdrank, snoep en snacks. Via verschillende samenwerkingsverbanden willen we deze reclames aan banden leggen en kinderen stimuleren om gezonder te gaan eten.

Lees meer over ons werk voor Kinderen op de vlucht.

Weten wat we doen op het gebied van voeding? Luister onze podcasts

Meisjes op Sint Eustatius.

We ondersteunen de Caribische overheden met systeemversterking

Veel kinderen op de Caribische eilanden van ons koninkrijk groeien op in uitdagende omstandigheden. Ons doel is dat ook zij in een veilige en stimulerende omgeving kunnen opgroeien.

We werken samen met de overheden van de eilanden en bieden op hun verzoek steun in de vorm van technische assistentie. Dat doen we op basis van een grondige analyse, zoals de situatieanalyse van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland). We richten ons vooral op het versterken van de capaciteit van de overheden, professionals en ouders op het gebied van kinderbescherming, positief ouderschap, ‘life skills’ en participatie. Ook versterken we de capaciteit van de overheden om de situatie van kinderen in kaart te brengen en te monitoren, zodat die kan worden verbeterd.