Jaarverslagen, toezicht en erkenning

Dankzij iedereen die ons steunt of waarmee wij samenwerken, zijn wij de meest invloedrijke en effectieve kinderrechtenorganisatie ter wereld.

Zo zijn we in staat om resultaten te boeken voor kinderen overal ter wereld, op elk gebied van hun welzijn.

Lees het Jaarverslag 2017 om te zien hoe UNICEF Nederland bijdraagt aan een betere wereld voor ieder kind. 

Van de hoogste bergtop in Zuid-Amerika tot de droogste woestijn in Afrika: UNICEF is overal.

Van de hoogste bergtop in Zuid-Amerika tot de droogste woestijn in Afrika: UNICEF is overal.

Is UNICEF erkend?

Ja, UNICEF Nederland is erkend door het CBF  

Wil je meer weten? Zie ons Statuten Nederlands Comité UNICEF (PDF)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad stelt het beleid van UNICEF Nederland op hoofdlijnen vast, ziet toe op de uitvoering ervan, fungeert als klankbord en geeft advies. Leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Herman Dijkhuizen, voorzitter;
  • Willem Cramer, voorzitter Auditcommissie;
  • Annemarieke Mooijman;
  • Tamara Trotman, vicevoorzitter, lid Remuneratiecommissie;
  • Janneke Niessen, secretaris, lid Audit Commissie;
  • Karin Arts, lid Remuneratiecommissie;
  • Just Spee;
  • Chris Figee, lid Auditcommissie.

Meer informatie over de Raad van Toezicht vind je in ons Jaarverslag vanaf pagina 44.