lachend meisje met muts

Impact Report

UNICEF is de meest invloedrijke en effectieve kinderrechtenorganisatie ter wereld, dankzij iedereen die ons steunt of waarmee wij samenwerken.

Samen zijn we in staat om resultaten te boeken voor kinderen overal ter wereld, op elk gebied van hun welzijn.

UNICEF heeft van de Verenigde Naties de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat kinderrechten worden gerespecteerd en nageleefd. In ons Impact Report (jaarverslag) lees je hoe we deze taak samen met donateurs en partners uitvoeren, en zo bijdragen aan een betere wereld voor ieder kind. Bekijk de beknopte versie. Het volledige Impact Report 2022 vind je onder op deze pagina.

Het jaaroverzicht van 2023 in beeld. Van oorlogen en conflicten tot klimaat; wij blijven ons inzetten voor een betere toekomst voor ieder kind. 

Impact report van afgelopen jaar

In 2022 was de oorlog in Oekraïne een van de grootste thema’s op onze agenda. Miljoenen mensen hadden acute behoefte aan noodhulp. Ook vluchtten vele Oekraïners afgelopen jaar naar ons land - waaronder alleenreizende minderjarige vluchtelingen. In Nederland leverden we veel ideeën en suggesties aan voor verbeteringen in het asielbeleid. 

Wij boden echter ook structurele hulp en noodhulp op vele andere plekken op de wereld. Zoals bij de voedsel- en watercrisis in de Hoorn van Afrika en de overstromingen in Pakistan.

In het Impact Report 2022 (jaarverslag) vind je een uitgebreide toelichting over bovenstaande en veel meer activiteiten en resultaten. In dit verslag vind je ook de samenvatting van ons financieel resultaat en de meerjarenbegroting tot en met 2026.

cijfers 2022

In 2022 werd 73 procent van onze opbrengsten besteed aan onze doelstellingen, en 27 procent aan zaken die nodig zijn om de organisatie draaiende te houden en ons doel te kunnen bereiken. Door het vormen van een bestemmingsreserve van € 8,9 miljoen om nieuwe donateurs te werven valt het doelbestedingspercentage van 73 procent lager uit dan het streefpercentage van 80 procent. Zonder de vorming van deze reserve zou het doelbestedingspercentage 82,5 procent zijn geweest. Deze extra investering is bedoeld voor het werven van structurele donateurs, om zo een extra groei te realiseren en onze inkomsten de komende jaren te waarborgen.

In 2022 werd 73 procent van onze opbrengsten besteed aan onze doelstellingen, en 27 procent aan zaken die nodig zijn om de organisatie draaiende te houden en ons doel te kunnen bereiken. Door het vormen van een bestemmingsreserve van € 8,9 miljoen om nieuwe donateurs te werven valt het doelbestedingspercentage van 73 procent lager uit dan het streefpercentage van 80 procent. Zonder de vorming van deze reserve zou het doelbestedingspercentage 82,5 procent zijn geweest. Deze extra investering is bedoeld voor het werven van structurele donateurs, om zo een extra groei te realiseren en onze inkomsten de komende jaren te waarborgen.

Maak impact voor nu én morgen

Noodhulp en hulp voor de lange termijn; ze kunnen niet zonder elkaar.

Doneer nu