lachend meisje met muts

Impact Report

UNICEF is de meest invloedrijke en effectieve kinderrechtenorganisatie ter wereld, dankzij iedereen die ons steunt of waarmee wij samenwerken.

Samen zijn we in staat om resultaten te boeken voor kinderen overal ter wereld, op elk gebied van hun welzijn.

UNICEF heeft van de Verenigde Naties de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat kinderrechten worden gerespecteerd en nageleefd. In ons Impact Report (jaarverslag) lees je hoe we deze taak samen met donateurs en partners uitvoeren, en zo bijdragen aan een betere wereld voor ieder kind. Bekijk hier de beknopte versie. Het volledige Impact Report 2023 vind je onder op deze pagina.

Het jaaroverzicht van 2023 in beeld. Van oorlogen en conflicten tot klimaat; wij blijven ons inzetten voor een betere toekomst voor ieder kind. 

Impact report van afgelopen jaar

In 2023 leken meer rampen dan ooit tegelijk plaats te vinden. Denk aan de aardbevingen in Turkije en Syrië de oorlogen in Oekraïne en Gaza en de conflicten in de Democratische Republiek Congo en Soedan. Miljoenen mensen hadden acute behoefte aan noodhulp.

Naast deze rampen, boden wij ook structurele hulp en noodhulp op vele andere plekken op de wereld. Zoals bij de gevolgen van klimaatrampen in Bangladesh en bij de langdurende onrust op verschillende vlakken in Haïti.

In het Impact Report 2023 (jaarverslag) vind je een uitgebreide toelichting over bovenstaande en veel meer activiteiten en resultaten. In dit verslag vind je ook de samenvatting van ons financieel resultaat en de meerjarenbegroting tot en met 2027.

cijfers 2023

In 2023 werd 81 procent van onze opbrengsten besteed aan onze doelstellingen, en 19 procent aan fondsenwerving en zaken die nodig zijn om de organisatie draaiende te houden en ons doel te kunnen bereiken. Het zijn uitgaven die nodig zijn om ons werk voor kinderen wereldwijd mogelijk te maken én professioneel uit te voeren. We streven ernaar om ieder jaar ongeveer 80 procent van onze uitgaven te besteden aan ons doel. Het afgelopen jaar besteedden we een totaalbedrag van ruim € 71 miljoen aan onze doelen. Daarmee kwam het doelbestedingspercentage in 2023 uit op 81 procent - net boven het streefpercentage van 80 procent.

In 2023 werd 81 procent van onze opbrengsten besteed aan onze doelstellingen, en 19 procent aan fondsenwerving en zaken die nodig zijn om de organisatie draaiende te houden en ons doel te kunnen bereiken. Het zijn uitgaven die nodig zijn om ons werk voor kinderen wereldwijd mogelijk te maken én professioneel uit te voeren. We streven ernaar om ieder jaar ongeveer 80 procent van onze uitgaven te besteden aan ons doel. Het afgelopen jaar besteedden we een totaalbedrag van ruim € 71 miljoen aan onze doelen. Daarmee kwam het doelbestedingspercentage in 2023 uit op 81 procent - net boven het streefpercentage van 80 procent.

Maak impact voor nu én morgen

Noodhulp en hulp voor de lange termijn; ze kunnen niet zonder elkaar.

Doneer nu