Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Jaarverslagen, toezicht, erkenning en gedragscode

Dankzij iedereen die ons steunt of waarmee wij samenwerken, zijn wij de meest invloedrijke en effectieve kinderrechtenorganisatie ter wereld.

Zo zijn we in staat om resultaten te boeken voor kinderen overal ter wereld, op elk gebied van hun welzijn.

Lees onze verantwoording in het Jaarverslag 2018 om te zien hoe UNICEF Nederland bijdraagt aan een betere wereld voor ieder kind. De vorige jaarverslagen vind je hieronder.

Van de hoogste bergtop in Zuid-Amerika tot de droogste woestijn in Afrika: UNICEF is overal.

Alle kinderen verdienen het om kind te kunnen zijn.
Sterker nog: daar hebben ze recht op.

Alle kinderen verdienen het om kind te kunnen zijn.
Sterker nog: daar hebben ze recht op.

Is UNICEF erkend?

Ja, UNICEF Nederland is erkend door het CBF. Lees wat dat inhoudt en bekijk ons CBF-paspoort.

Wil je meer weten? Zie ons Statuten Nederlands Comité UNICEF (PDF)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad stelt het beleid van UNICEF Nederland op hoofdlijnen vast, ziet toe op de uitvoering ervan, fungeert als klankbord en geeft advies. Leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Just Spee, voorzitter;
  huidige functie: Commissaris en Toezichthouder bij diverse bedrijven en instellingen
 • Tamara Trotman, vicevoorzitter, lid Remuneratiecommissie;
  huidige functie: Raadsheer bij het Gerechtshof te Den Haag
 • Janneke Niessen, secretaris, lid Auditcommissie;
  huidige functie: ondernemer, oprichter van Improve Digital en Stichting Inspiring Fifty.
 • Karin Arts, lid Remuneratiecommissie en Auditcommissie;
  huidige functie: Hoogleraar internationaal recht en ontwikkeling aan het International Institute of Social Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Chris Figee, voorzitter Auditcommissie;
  huidige functie: Chief Financial Officer ASR Nederland
 • Nupur Kohli;
  Huidige functie: Jeugdarts, adviseur, World Economic Forum Global Shaper en spreker op het gebied van gezondheidszorg
 • Marie-José Willemse;
  Huidige functie: Toezichthouder en (oud-) bestuurder bij diverse maatschappelijke organisaties

Meer informatie over de Raad van Toezicht vind je in ons Jaarverslag vanaf pagina 44.

Gedragscode en integriteitsbeleid

Het imago en succes van UNICEF is in grote mate afhankelijk van het gedrag van medewerkers en vrijwilligers van UNICEF. Wij streven naar een zo groot mogelijke impact voor kinderen wereldwijd. In ons handelen willen we een voorbeeld zijn. Dat mag de samenleving ook van ons verwachten. Deze gedragscode gaat over de manier waarop wij met elkaar en met de mensen waarmee wij samenwerken om willen gaan.

Gedragscode UNICEF Nederland

Dit is het integriteitsbeleid van UNICEF Nederland. Het beleid geeft een samenhangend kader waarin het door UNICEF Nederland gewenste gedrag van haar medewerkers, vrijwilligers, ambassadeurs en anderen die voor of namens UNICEF Nederland werken, beschreven staat, en hoe dat gewenste gedrag gehandhaafd wordt.

Integriteitsbeleid UNICEF Nederland