Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in
De video op deze plek wordt niet getoond omdat we je toestemming nodig hebben voor het weergeven van ‘third party content’ (o.a. Youtube-video’s, webformulieren).
Klik hier om toestemming te geven

Veelgestelde vragen

Uw steun is belangrijk

 • UNICEF geeft wereldwijd hulp aan kwetsbare kinderen, en daarbij hebben we jouw hulp hard nodig. We krijgen geen geld van de Verenigde Naties, dus we kunnen ons werk alleen doen met de bijdragen van particulieren, bedrijven en overheden. We geven overal in de wereld hulp om de levens van kinderen structureel te verbeteren: door onderwijs, gezondheidszorg en kinderbescherming te ondersteunen. Bij noodsituaties komen we snel in actie. Dankzij de bijdragen van onze donateurs!   

 • UNICEF zet zich in voor alle kinderen, waar ze ook wonen. Een kind in Jordanië verdient net zozeer een goede kindertijd als een kind in Brazilië of in Nederland.    

 • In het geval van oorlog, een natuurramp of een dreigende hongersnood komen we direct in actie om hulp en verlichting te bieden. Dit lukt ons juist omdat UNICEF een grote wereldwijde organisatie is en we de situatie ter plekke goed kennen. We werken per slot van rekening overal ter wereld. 

 • Al bijna 70 jaar maakt UNICEF zich sterk voor het verbeteren van de toekomstkansen van kinderen over de hele wereld. En met succes. Mede dankzij UNICEF staat wereldwijd 90 procent van alle kinderen ingeschreven bij een school, in 1960 was dit nog maar 48 procent. Het aantal kinderen dat wordt ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes is gestegen van 20 procent in 1980 naar 83 procent nu. Sinds 1990 hebben 2 miljard mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater, 89 procent van de wereldbevolking heeft nu toegang tot schoon drinkwater. Voor meer resultaten, zie onze programma's op onze site.  

 • UNICEF is blij met elke gift en helemaal met mensen die ons voor langere tijd structureel steunen. Want als vaste donateur zeg je toe dat je bijdrage niet incidenteel maar structureel is. Hierdoor kan UNICEF investeren in hulp van een blijvend karakter, vooral daar waar hulp het hardst nodig is. Als vaste donateur van UNICEF draag je bij aan wereldwijde structurele kinderhulp, waardoor we kinderen echt een beter leven kunnen geven. We houden onze leden op de hoogte van de resultaten. 

 • UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties en is dus onderdeel van de VN. De hulp die UNICEF geeft aan kinderen wordt niet door de Verenigde Naties betaald. Daarvoor hebben we de bijdragen van mensen die ons steunen, en van bedrijven en overheden, hard nodig. 

Giro555

 • Overheden zijn verantwoordelijk voor de aankoop van de vaccins, maar de distributie ervan in afgelegen gebieden is een kostbare en complexe zaak. De hulporganisaties achter Giro555, die vaak al in deze gebieden actief zijn, kunnen het verschil maken om de meest kwetsbare mensen toch te bereiken. Ook lichten zij mensen voor over het belang van vaccineren, helpen zij bij het gekoeld transport en de opslag van vaccins, trainen zij gezondheidswerkers en bieden zij beschermende materialen die nodig zijn bij het vaccineren.

 • Acute gezondheidszorg na een corona-uitbraak. De medische infrastructuur is in veel arme landen onvoldoende om goede zorg te verlenen. Aan sneller vaccineren. Hoewel overheden verantwoordelijk zijn voor de aankoop van de vaccins, is de distributie, opslag en de organisatie van het vaccineren in bijvoorbeeld afgelegen gebieden een kostbare en complexe zaak. Hulporganisaties achter Giro555 bieden daarbij hulp.

 • Op veel plaatsten in de wereld is de coronacrisis zeer ernstig. De armere landen in de wereld worden extra hard getroffen. De beelden uit India laten de verwoestende gevolgen van corona zien en maken duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. In India, Nepal, maar ook in Ethiopië, Oeganda, Jemen en andere kwetsbare delen in de wereld is snel hulp nodig. De hulporganisaties achter Giro555 werken in verschillende landen en zetten het geld dat we met deze actie inzamelen in in landen waar zij de meeste impact kunnen maken.

 • Zo snel mogelijk. Het gaat om een wereldwijde ramp, in tegenstelling tot andere rampen waarvoor Giro555 in actie komt. Het kost daardoor meer voorbereiding om in kaart te brengen waar welke hulp nodig is. Hulporganisaties achter Giro555 waren ter plekke al volop bezig om de gevolgen van corona te bestrijden, maar gaan nu ook hulp bieden om vaccineren op grotere schaal mogelijk te maken. Deze activiteiten zullen zij de komende tijd fors opschalen.

UNICEF en coronavaccins

 • Om te garanderen dat ook armere landen genoeg vaccins krijgen, is COVAX in het leven geroepen (voluit Covid-19 Vaccine Global Access Facility). Bij deze organisatie hebben zich 92 lage- en lagemiddeninkomenslanden en meerdere rijkere landen aangesloten, waaronder de Europese Unie. UNICEF moet er namens COVAX als een soort spelverdeler voor zorgen dat er een wereldwijde toegang tot coronavaccins komt, zodat in 2021 ook de allerarmste en meest kwetsbare mensen kunnen rekenen op een inenting. COVAX wil eind 2021 minstens 2 miljard doses goedgekeurde coronavaccins verspreid hebben in de 92 armere landen.

  Dit doet UNICEF binnen COVAX:

  1. We bevorderen de wereldwijde toegang tot vaccins door te praten met vaccinproducenten, prijsonderhandelingen te voeren en koop- en leveringsovereenkomsten af te sluiten. 
    
  2. We bereiden regeringen van armere landen voor op de komst van de vaccins. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de landen genoeg koelapparatuur hebben waarmee de vaccins op de juiste temperatuur opgeslagen en vervoerd kunnen worden. Ook hebben we een tool ontwikkeld waarin ministeries kunnen zien welke stappen ze nog moeten zetten en wat ze al kunnen afvinken.
    
  3. We trainen ministeries in hoe zij de logistieke operatie rond de vaccins het beste kunnen organiseren en uitvoeren. We werken ook mee aan voorlichtingscampagnes, om onder de bevolking de vraag naar vaccins te vergroten en desinformatie tegen te gaan. Daarnaast sturen we vanuit ons pakhuis in Kopenhagen onder meer injectienaalden naar de 92 landen.
    
  4. We geven zorgverleners voorlichting en leren hen hoe ze de vaccins kunnen toedienen.
 • UNICEF is de grootste afnemer van vaccins ter wereld: we kopen elk jaar meer dan 2 miljard vaccins in tegen kinderziektes, die in zo’n honderd landen worden verspreid via onze bestaande bevoorradingsketens. We hebben een uitgebreid logistiek netwerk en veel ervaring met het trainen van zorgverleners, het samenwerken met overheden en voorlichting.

 • Onder andere Afghanistan, Mozambique, Nepal, Burundi, Malawi, Syrië, Somalië, Bangladesh, Vietnam,  Filipijnen, Bolivia, Zambia en Oezbekistan hebben zich aangemeld bij COVAX. 

 • De WHO heeft daarvoor een schema opgesteld. Per land wordt geïnventariseerd waar de meest kwetsbaren zich bevinden, naast zorgverleners en maatschappelijk werkers. Dit alles gebeurt op basis van inwonersaantallen. Gemiddeld wordt per land (van de 92 armere landen) zo’n 20 procent van de bevolking in 2021 ingeënt.

 • Het is simpel: door volwassenen wereldwijd in te enten, dammen we de coronapandemie in. Als zorgverleners zijn ingeënt, kunnen kinderen weer naar een dokter. Als leraren zijn ingeënt, kunnen kinderen weer naar school. En als hun ouders zijn ingeënt, hoeven kinderen niet meer te werken om het gezinsinkomen aan te vullen.  

  De coronacrisis is zeker ook een kinderrechtencrisis: kinderen lijden door de schoolsluitingen, lopen schoolmaaltijden mis (wat ondervoeding in de hand werkt), er is toename van armoede en kinderarbeid, en we zien dat de gezondheidszorg voor kinderen onder de pandemie lijdt.

Coronacrisis

 • Dit speciale lidmaatschap is voor donateurs die kwetsbare kinderen door de coronacrisis willen loodsen. Het loopt na 12 maanden automatisch af.

 • Samen met de WHO, met overheden en met andere partners werkt UNICEF hard om het virus te stoppen en de effecten op publieke diensten en de meeste kwetsbare gemeenschappen te beperken. De prioriteiten zijn het beperken van het aantal besmettingen – door voorlichting en het leveren van hygiënische en medische middelen –  en het verkleinen van de impact van deze crisis op kinderen, jongeren en hun verzorgers. Ook werkt UNICEF in meerdere landen samen met de overheid om onderwijsprogramma’s op te zetten, om ervoor te zorgen dat kinderen thuis kunnen blijven leren. UNICEF biedt ook psychosociale zorg en financiële steun voor families die door de crisis nog meer in armoede leven.  

 • Ook voor UNICEF is dit een ongekende uitdaging. Internationaal transport is beperkt, en de hulpmiddelen zijn schaars. Gelukkig weten wij als geen ander hoe je snel moet schakelen tijdens een crisis. Door concrete afspraken te maken met leveranciers en goed samen te werken met partners en transportbedrijven, kan UNICEF ook tijdens deze wereldwijde crisis dit werk blijven doen.  

 • We noemen kinderen niet voor niets de onzichtbare slachtoffers van deze crisis. Ze lijken inderdaad het minst vatbaar, maar voor hen zijn de gevolgen van een wereldwijde pandemie enorm. Door de crisis vallen de basiselementen voor een goede toekomst van een kind weg, van onderwijs tot basiszorg en van gezonde voeding tot een veilig thuis.  
   
  In de hele wereld hebben scholen vanwege de coronacrisis hun deuren gesloten. Meer dan 460 miljoen kinderen (één op de drie) vallen wat het volgen van thuisonderwijs betreft buiten de boot, bijvoorbeeld omdat ze geen toegang hebben tot internet. 346 miljoen kinderen missen hun dagelijkse schoolmaaltijd. Vaak is het de enige warme maaltijd die ze op een dag krijgen.
   
  Corona heeft in minstens 68 landen vaccinatieprogramma’s in de war geschopt. Zo’n 80 miljoen jonge kinderen hebben daardoor een grotere kans om ziek te worden en te overlijden aan de gevolgen. Door de economische gevolgen van de crisis, nu en in de toekomst, zullen miljoenen kinderen in nog meer armoede leven. En verminderde toegang tot voedsel betekent nog veel meer chronisch en acuut ondervoede kinderen.  

 • UNICEF weet als geen ander wat een crisis met de toekomst van kinderen doet. Van oorlog en geweld tot een gezondheidscrisis, kinderen worden altijd het zwaarst getroffen. Onze verwachtingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden, ook met andere crisissituaties, waardoor we helaas weten dat het zeker niet mee zal vallen.  
   
  Voor de gevolgen voor het onderwijs hoeven we bijvoorbeeld alleen maar naar de ebola-uitbraak te kijken. In Guinee waren tijdens deze crisis de scholen vijf maanden gesloten, in Liberia zeven en Sierra Leone negen. Veel kinderen zijn nooit meer terug naar school gekeerd, andere kregen een leerachterstand of bleven achter in hun ontwikkeling.  
   
  De schoolsluitingen droegen ook bij aan een toename van seksueel misbruik en uitbuiting. Alleen al in Sierra Leone zijn de gevallen van tienerzwangerschappen tijdens de uitbraak meer dan verdubbeld. Deze cijfers gaan over vijf miljoen kinderen. De gevolgen van de coronacrisis gelden voor 1.2 miljard kinderen wereldwijd. 

 • We zijn er in deze crisis ook voor kinderen in Nederland. Onze jarenlange ervaring met crisissituaties delen we nu met het Nederlandse publiek. Ook geven we extra aandacht aan de situatie van de meest kwetsbare kinderen in Nederland, waaronder kinderen in asielzoekerscentra en kinderen op de Cariben. Dat doen we voor en achter de schermen.   

 • UNICEF levert op dit moment hulpgoederen aan landen die een minder ontwikkeld gezondheidssysteem hebben. Ook in deze landen is preventie van groot belang omdat de gezondheidssystemen een uitbraak nog minder goed aankunnen dan in landen met een sterke gezondheidszorg.  

 • Wij hebben zo’n 100 risico’s voor kinderen in Nederland in kaart gebracht die nu mogelijk vergroot worden door de corona-maatregelen. We kijken zowel naar de risico’s op korte en lange termijn, zowel tijdens als na de crisis. Deze risico’s brengen we onder de aandacht bij de politiek, zodat ook in Nederland de kwetsbare kinderen niet vergeten worden en extra aandacht krijgen.  

  We zetten ons ook in voor de kinderen in azc's, bijvoorbeeld voor goede wifi zodat ze net als alle kinderen in Nederland ook online onderwijs kunnen volgen.  

  We geven tips aan ouders en leraren over hoe je kunt praten met je kind over corona, bieden kinderrechtenlessen aan scholen aan en stellen richtlijnen op over hoe kinderen weer veilig kunnen terugkeren naar school.  

 • Wereldwijd zijn in 186 landen de scholen nog steeds gesloten. Dat treft bijna 1.2 miljard kinderen. Schoolsluitingen hebben een ongekende impact op de levens van kinderen, of ze nou wel of niet in staat zijn om online scholing te kunnen volgen. Zo missen nu 370 miljoen kinderen wereldwijd door de schoolsluitingen hun enige dagelijkse maaltijd, waardoor ze geen gezonde voeding meer krijgen. Ook is in sommige landen school de enige toegang tot gezondheidszorg. Voor kwetsbare kinderen is school vaak de enige veilige plek om te leren en te spelen. Thuis lopen ze meer risico op mishandeling, misbruik en kinderarbeid. 

  Ook in Nederand voelen we allemaal de gevolgen van de schoolsluitingen. De basisschool mag dan langzaamaan weer opengaan, maar de middelbare scholieren moeten tot zeker 2 juni wachten voordat zij weer de schoolbanken in mogen. Onderwijs is heel belangrijk om kinderen van een toekomst te voorzien. UNICEF strijdt voor een mooie toekomst, voor ieder kind.  

 • UNICEF werkt in 190 landen aan de bestrijding van corona. Dat doen we samen met de WHO, overheden en andere partners.

 • Jouw donatie wordt ingezet om kinderen wereldwijd te helpen tijdens deze coronacrisis. Er wordt gezorgd voor schoon water, zeep, hygiënepakketten voor zorgverleners en psychosociale zorg. Alles om ervoor te zorgen dat kinderen en hun gezinnen zo min mogelijk slachtoffer worden van deze crisis. 

Praktische zaken

Klachten en vragen

Hoe werkt UNICEF?

 • UNICEF Internationaal verdeelt het geld dat binnenkomt over de landen waar hulp nodig is. Zo komt het geld daar waar het hardste nodig is. Ons doel is zo veel mogelijk kinderen helpen. Een uitgebreide verantwoording vind je in ons jaarverslag

 • In Den Haag staat het hoofdkantoor van UNICEF Nederland. Hier werken bijna 100 mensen. Daarnaast heeft UNICEF ambassadeurs en meer dan 2.000 vrijwilligers. Zij geven bijvoorbeeld les over UNICEF op scholen of organiseren de UNICEF Loop. 

 • De ambassadeurs van UNICEF Nederland zijn: Paul van Vliet, Monique van de Ven, Sipke Jan Bousema, Trijntje Oosterhuis, Jörgen Raymann, Edwin Evers, Renate Verbaan, Claudia de Breij, Ranomi Kromowidjojo, Klaas van Kruistum, Guus Meeuwis en Nicolette van Dam. Ze zetten zich vrijwillig voor UNICEF in en krijgen er dus niet voor betaald. Lees meer over onze ambassadeurs

 • UNICEF wil zoveel mogelijk steun krijgen voor het verbeteren van de levensomstandigheden van kwetsbare kinderen, waar dan ook ter wereld. Om dat voor elkaar te krijgen, is een professionele organisatie nodig met ervaren medewerkers. De functie van directeur is meer dan een fulltime baan. Daar hoort een bepaalde beloning bij. Lees meer over de hoogte van de beloning van onze directie. 

  Bij de bepaling van het directiesalaris zijn de richtlijnen van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland ons uitgangspunt. Deze richtlijnen zijn in 2005 opgesteld op basis van het advies van de Commissie Wijffels, die regels heeft opgesteld waar goed bestuur en salarissen van directeuren van goede doelen aan moeten voldoen. Het salaris van onze directie voldoet hier volledig aan. En zo hoort het natuurlijk ook. 

 • Ja, UNICEF wordt erkend als goed doel door de Nederlandse overheid:  

  • We hebben het CBF-keurmerk, wat betekent dat we maximaal 25 procent van onze inkomsten besteden aan fondsenwerving. UNICEF Nederland blijft daar ver onder.  
  • We hebben de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als donateur kun je daardoor je schenking aftrekken van de belastingen. Ook hoeven wij geen schenk- en/of erfbelasting te betalen over ontvangen gelden. Alle giften komen daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor kinderen wereldwijd.  
 • In uitzonderingsgevallen collecteren vrijwilligers voor UNICEF. Deze vrijwilligers dragen altijd een UNICEF-vrijwilligerspas en hebben bij de gemeente een collectevergunning aangevraagd. Straat- of deurwervers worden vaker ingezet. Zij nemen geen contant geld aan, maar vragen om een machtiging.