Goede voeding voor ieder kind

Het is onze droom dat alle kinderen structureel goede voeding krijgen om zich geestelijk en lichamelijk optimaal te ontwikkelen. Door goede voeding groeien kinderen beter, verbeteren hun schoolprestaties en vergroten ze hun kans om later een baan te vinden.

149 miljoen

149 miljoen

kinderen wereldwijd zijn chronisch ondervoed

45 miljoen

45 miljoen

kinderen wereldwijd zijn acuut ondervoed

39 miljoen

39 miljoen

kinderen wereldwijd hebben overgewicht

Een kind kan op verschillende manieren slecht gevoed zijn

Chronische ondervoeding

Wereldwijd zijn zo’n 149 miljoen kinderen, jonger dan vijf jaar, chronisch ondervoed. Deze kinderen krijgen - met name tijdens de eerste duizend dagen van hun leven - niet de voedingsstoffen die ze nodig hebben om goed te kunnen groeien en zich goed te kunnen ontwikkelen. Een chronisch ondervoed kind kan genoeg voedsel binnenkrijgen, maar dit voedsel is vaak te eenzijdig en bevat onvoldoende voedingsstoffen. Veel van deze kinderen lopen hierdoor een achterstand op in hun fysieke groei en mentale ontwikkeling die onomkeerbaar is. Dit heeft een grote impact op hun gezondheid, schoolprestaties en toekomstperspectieven. Vooral in Zuid-Azië en sub-Sahara Afrika is het probleem groot.

Acute ondervoeding

Zo’n 45 miljoen kinderen, jonger dan vijf jaar, zijn acuut ondervoed. Deze kinderen krijgen veel te weinig (voedzaam) voedsel binnen en kampen daarnaast vaak met ziektes als diarree, waardoor ze geen voedingsstoffen vast kunnen houden. Ze worden hierdoor veel te mager voor hun lengte. Zonder behandeling kan een kind ernstig acuut ondervoed raken, wat de meest levensbedreigende vorm van ondervoeding is.  UNICEF traint zorgverleners in het herkennen en behandelen van deze acute ondervoeding, zodat ondervoede kinderen nu én morgen behandeld kunnen worden.

Overgewicht

39 miljoen kinderen, jonger dan vijf jaar, kampen met overgewicht. Hun aantal neemt snel toe. De oorzaken zijn divers: kinderen bewegen minder, door economische groei en verstedelijking is voedsel met veel vet en suiker makkelijker voorhanden en reclames verleiden kinderen en ouders om ongezond eten en drinken te kopen. Overgewicht heeft nogal wat gevolgen: een grotere kans op gezondheidsproblemen (nu en later), een negatief zelfbeeld, gepest worden en slechtere schoolprestaties.Bijna de helft van de kinderen die te zwaar is woont in Azië en meer dan driekwart (78 procent) van alle kinderen met overgewicht woont in middeninkomenslanden.

Tekorten aan specifieke voedingstoffen

Momenteel lijden zo’n 340 miljoen kinderen wereldwijd aan dit soort tekorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om vitamines en mineralen . Wanneer een kind of vrouw een tekort heeft aan deze micronutrienten is dit aan de buitenkant niet meteen zichtbaar, vandaar de naam ‘onzichtbare honger’ (in het Engels ‘hidden hunger’ genoemd). Maar de gevolgen kunnen groot zijn: het kan leiden tot blindheid, slechthorendheid, bloedarmoede, verminderde schoolprestaties. UNICEF verstrekt voedingssupplementen, zoals vitamine- en mineralenpoeders die over de maaltijd van kinderen gestrooid kunnen worden – zodat kinderen ook in crisistijden genoeg voedingsstoffen binnen kunnen krijgen.

Miljoenen kinderen wereldwijd zijn slecht gevoed

Maar liefst één op de drie kinderen begint het leven met een achterstand die vaak moeilijk is in te halen. Ze zijn acuut of chronisch ondervoed of kampen met overgewicht. UNICEF wil dat ieder kind goede en gezonde voeding krijgt, want daar heeft het recht op.

Voeding is al heel lang de kern van UNICEF’s werk. Ondanks dat het aantal ondervoede kinderen de afgelopen decennia sterk is teruggedrongen, blijft het ‘voedingsprobleem’ onopgelost. Het beeld van ernstig vermagerde kinderen is bekend maar het gaat zowel over ondervoeding (chronisch en acuut), tekorten aan mineralen en vitamines (‘verborgen honger’) als overvoeding. Ook zijn er vandaag de dag relatief nieuwe uitdagingen die het voedingsprobleem in toenemende mate voeden. Denk hierbij aan de klimaatcrisis, nieuwe en langdurige conflicten maar ook de wijdverspreide beschikbaarheid en marketing van ongezond eten. Wereldwijd groeit een op de drie kinderen jonger dan vijf jaar niet goed omdat zij niet goed gevoed zijn.

Illustratie van gezonde voeding

Goede voeding in Nederland

Goede en gezonde voeding is in ons land volop verkrijgbaar, maar dat geldt ook voor voedingsmiddelen met te veel vet, suiker en zout. UNICEF maakt zich zorgen om het aantal kinderen dat in Nederland te veel ongezonde voeding binnenkrijgt. Het zou al veel schelen als ze niet meer worden blootgesteld aan reclames voor ongezonde frisdrank, snoep en snacks. In Nederland ondersteunen we de overheid en andere partijen bij het verbeteren van hun beleid, zodat kinderen en jongeren toegang krijgen tot goede voeding. Via verschillende samenwerkingsverbanden zetten we ons in voor een gezondere voedselomgeving voor kinderen, onder andere door het beperken van reclames voor ongezonde voeding.

Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding

De Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding is een breed samenwerkingsverband dat kinderen tussen de 0 en 18 jaar wil beschermen tegen marketing voor ongezonde voedingsmiddelen. We praten met Nederlandse voedingsmiddelenbedrijven en de overheid met als inzet dat bij kinderen alleen reclame gemaakt mag worden voor eten en drinken uit de Schijf van Vijf.

Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie

Via de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie zet UNICEF zich samen met verschillende gezondheidsfondsen in voor een maatschappij waarin gezond eten en drinken de standaard is. Met de campagne 'Tijd voor gezonde voeding' vragen wij het kabinet om kinderen via wetgeving o.a. beter te beschermen tegen kindermarketing voor ongezonde voeding.

Landelijke Borstvoedingsraad

We zijn (oprichtings)partner van de landelijke borstvoedingsraad om een gezonde groei en ontwikkeling ook voor de allerjongste kinderen te ondersteunen.

Podcast

Welke keuzes maak je als ouder of als kind over voeding? Waarom is fruit duurder dan snoep en hoe weersta je de reclame? Wie is er verantwoordelijk voor het aanbod en wat doet UNICEF op dit gebied? Leonie Barelds, kinderrechtenspecialist, geeft in onderstaande podcast inzicht in het belang van gezonde voeding en de rol van supermarkten, overheid en ouders.

Een moeder in Laos voert haar kind een met voedingssupplementen verrijkte maaltijd.

Goede voeding wereldwijd

UNICEF zet alles op alles om ervoor te zorgen dat ieder kind goed gevoed kan zijn. In 2021 voerden we samen met onze partners voedingsprogramma’s uit in zo’n 120 landen, bestemd voor baby's, kinderen, jongeren en (aanstaande) moeders. Hieronder zie je wat voorbeelden.

  • Overheden krijgen steun bij het verbeteren van hun nationale voedingsbeleid, zodat kinderen en jongeren structureel toegang krijgen tot goede voeding.
  • Zorgverleners trainen in het herkennen en behandelen van (levensbedreigende) acute ondervoeding bij kinderen. Ze krijgen ook een training in het geven van voorlichting over goede voeding zodat ondervoede kinderen nu én morgen behandeld kunnen worden.
  • Gemeenschapswerkers leren hoe ze voorlichting kunnen geven over goede voeding (zoals borstvoeding) aan moeders en zwangere vrouwen, bijvoorbeeld via kookworkshops, groentetuintjes of door communicatiecampagnes te ontwikkelen. We trainen hen ook in het monitoren van de gezondheid van kinderen in hun omgeving.
  • We verstrekken (levensreddende) voedingssupplementen, zoals therapeutische voeding en melk.
  • We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren kunnen leren over gezonde voeding. Bijvoorbeeld door in schoolcurricula kennis over gezonde voeding en beweging op te nemen, door schoolmoestuintjes aan te leggen en door kinderen en jongeren zelf mee te laten denken over dit thema.
  • In noodsituaties verstrekken we cash transfers aan families, zodat zij in tijden van crisis voedzaam voedsel kunnen blijven kopen.
Een meisje op de Solomon Eilanden eet een stuk watermeloen.

Resultaten op het gebied van goede voeding in 2021 en 2022

  • Ruim 335 miljoen kinderen kregen zorg die voorkwam dat ze ondervoed raakten.
  • Circa 150 miljoen kinderen zijn gescreend op acute ondervoeding.
  • Circa 5,4 miljoen ernstig acuut ondervoede kinderen kregen een levensreddende behandeling.
  • Aankondiging Nederlandse wetgeving om kinderen te beschermen tegen ongewenste voedselmarketing.

Geef kinderen goede voeding

doneer nu