Groep vluchtelingen in Soedan

Soedan: het verwoestende conflict blijft voortduren

Het vergeten conflict in Soedan bedreigt de toekomst van miljoenen kinderen. Meer dan vier miljoen kinderen zijn ontheemd. Kinderen worden dagelijks blootgesteld aan gevaren van uitbuiting en geweld. UNICEF blijft en levert hulp in Soedan en de omliggende landen waar mensen naartoe zijn gevlucht. Van water en medicijnen tot hulp bij ondervoeding en vaccinaties. 

Op 15 april 2023 brak er onverwachts een conflict uit in Soedan. Nog steeds wordt er zwaar gevochten, en het land heeft ook nog te maken met klimaatrampen als droogte en overstromingen. Zestig procent van de bevolking is inmiddels afhankelijk van humanitaire hulp, waaronder 14 miljoen kinderen. Ze hebben te maken met ondervoeding, geweld, een tekort aan schoon water en gebrek aan gezondheidszorg. De kinderen van Soedan hebben dringend humanitaire hulp, bescherming en vrede nodig. UNICEF vraagt om een humanitair staakt-het-vuren en toegang tot mensen in nood zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.   

Help kinderen in nood

Bij een ramp zijn het kinderen die het meest getroffen worden.

Doneer nu
UNICEF levert hulpmiddelen in Soedan

UNICEF’s hulp aan getroffen kinderen 

Ondanks een enorm financieringstekort heeft UNICEF veel mensen kunnen helpen: 

  • 7,3 miljoen kinderen en hun families zijn bereikt met levensreddende medische middelen
  • Meer dan 10 miljoen mensen zijn bereikt met schoon drinkwater
  • Meer dan 370.800 kinderen met ernstige ondervoeding zijn behandeld
  • Meer dan 1 miljoen kinderen, jongeren en ouders kregen psychosociale ondersteuning 

Een verwoestend conflict

De impact van het conflict in Soedan is immens. De toekomst en levens van kinderen en gezinnen lopen gevaar door het voortdurende geweld. Verwacht wordt dat in 2024 acute ondervoeding het leven van bijna 4 miljoen kinderen zal bedreigen, waaronder 730.000 kinderen die worden bedreigd met ernstige acute ondervoeding - een toestand die zonder onmiddellijke behandeling dodelijk kan zijn. De onderwijscrisis in Soedan is nu een van de ergste ter wereld. Een verbijsterende 90 procent van de 19 miljoen schoolgaande kinderen heeft geen toegang tot enige vorm van onderwijs, waardoor hun toekomstperspectief aanzienlijk wordt beperkt. Basisinfrastructuur, waaronder voorzieningen voor schoon water en gezondheidszorg, is vernietigd, waardoor kinderen vatbaarder zijn voor ziekten die verband houden met slechte hygiëne en voeding. 

14 miljoen

14 miljoen

kinderen afhankelijk van humanitaire hulp

18 miljoen

18 miljoen

kinderen kunnen niet naar school

4 miljoen

4 miljoen

kinderen zijn ontheemd

UNICEF blijft helpen 

Ondanks de gevaren blijft UNICEF hulp verlenen:  

  • In de conflictgebieden zoals Khartoem en Darfur ondersteunen we de kritieke levensreddende voorzieningen. Zo helpen we ziekenhuizen met medische spullen en zorgen we dat medicijnen en vaccinaties koud bewaard kunnen blijven. We behandelen ondervoede kinderen, en zorgen ook voor psychosociale hulp. Ook monitoren we ernstige schendingen van kinderrechten. 
  • In de kalmere gebieden in Soedan zorgen we dat de basisdiensten zo veel mogelijk blijven functioneren. Denk hierbij aan gezondheidszorg, schoon water, sanitaire voorzieningen het identificeren en behandelen van ondervoede kinderen en onderwijs. Maar ook leveren we psychosociale zorg en zetten we veilige kindvriendelijke ruimtes op.   
  • De mensen die ontheemd of gevlucht zijn helpen we met schoon water, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs, hulp bij ondervoeding, en psychosociale ondersteuning. Dit doen we zowel in Soedan als in de buurlanden.  
Student in e-learning centrum Soedan

Een veilige plek om te leren

Onderwijs is van levensbelang tijdens een conflict. Niet alleen vanwege de ontwikkeling van kinderen, maar ook omdat het kinderen beschermt tegen uitbuiting, verwaarlozing, kindhuwelijken en rekrutering door gewapende groepen. Bovendien is onderwijs cruciaal voor het mentaal welzijn van kinderen. UNICEF zet op opvanglocaties veilige en kindvriendelijke ruimtes op, waar ook onderwijs wordt gegeven via e-learning. Met dank aan Nederlandse donateurs heeft UNICEF Nederland jarenlang een e-learning project in Soedan gesteund. Op plekken waar geen school is, wordt een e-learning centrum opgezet zodat kinderen toch onderwijs kunnen krijgen. De lokale gemeenschap onderhoudt dit centrum. Nog steeds bieden veel van deze centra een veilige plek om te leren. 

Kinderen zijn het meest getroffen

Hoe moeilijk en onvoorspelbaar de situatie ook is: waar een kind in nood is, komen wij in actie

Doneer nu