Groep vluchtelingen in Soedan

Soedan: het verwoestende conflict blijft voortduren

Het conflict in Soedan is een grote crisis voor heel veel kinderen. Minstens 435 kinderen zijn gestorven door het conflict. Meer dan 2000 kinderen zijn gewond geraakt. UNICEF verleent noodhulp in de getroffen gebieden. Van water en medicijnen tot hulp bij ondervoeding en vaccinaties. 

Op 15 april brak er onverwachts een conflict uit in Soedan. Er wordt zwaar gevochten, ziekenhuizen worden geplunderd, scholen beschoten en de fabriek die voeding maakt voor behandeling van ondervoede kinderen is in vlammen opgegaan. Voor het conflict waren 9 miljoen kinderen afhankelijk van humanitaire hulp, binnen 6 weken is dit aantal toegenomen tot 13,6 miljoen. Ter vergelijking: dit is evenveel als de hele bevolking van Zweden of Portugal. De kinderen in Soedan hebben dringend humanitaire hulp, bescherming en vrede nodig. 

Help kinderen in nood

Bij een ramp zijn het kinderen die het meest getroffen worden.

Doneer nu
UNICEF levert hulpmiddelen in Soedan

Hulpmiddelen voor de kinderen in Soedan

Extra hulpmiddelen zijn hard nodig voor de kinderen in Soedan. UNICEF blijft die leveren, ondanks de logistieke en veiligheidsuitdagingen. We hebben al meer dan 5.500 ton aan hulpgoederen voor gezondheid, voeding, water en sanitaire voorzieningen geleverd aan verschillende gebieden in Soedan, waaronder gebieden waar actief gevochten wordt. Miljoenen kinderen en mensen zijn hiermee al geholpen, zo zijn 2,8 miljoen mensen bereikt met schoon drinkwater en zijn 2,9 miljoen kinderen gescreend op ondervoeding.

Een verwoestend conflict

De impact van het conflict in Soedan is immens. De toekomst en levens van kinderen en gezinnen lopen gevaar door het voortdurende geweld. Minstens 435 kinderen zijn al overleden bij de gevechten. Dat zijn enkel gevallen die geverifieerd kunnen worden, het werkelijke aantal zal hoger liggen. De toegang tot basisdiensten als voeding, water, elektriciteit en geld wordt steeds lastiger. Veel ziekenhuizen zijn verwoest of beschadigd. Ook de psychosociale impact van het conflict is immens. De humanitaire noden waren al hoog in Soedan en zijn nu hoger dan ooit. Veel mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen naar veiligere regio’s in Soedan of naar buurlanden. Daarnaast wordt de hongercrisis steeds ernstiger, waarbij ruim zes miljoen mensen nu te maken krijgen met acute voedselonzekerheid. 12.000 kinderen sterven aan ondervoeding en vermijdbare ziekten zoals mazelen.

13,6 miljoen

13,6 miljoen

kinderen afhankelijk van humanitaire hulp

7 miljoen

7 miljoen

kinderen gingen vóór het conflict al niet naar school

2 miljoen

2 miljoen

kinderen zijn ontheemd

UNICEF blijft helpen 

Ondanks de gevaren blijft UNICEF hulp verlenen. We doen dit op drie manieren: 

  • In de conflictgebieden zoals Khartoem en Darfur ondersteunen we de kritieke levensreddende voorzieningen. Zo helpen we ziekenhuizen met medische spullen en zorgen we dat medicijnen en vaccinaties koud bewaard kunnen blijven. We behandelen ondervoede kinderen, en zorgen ook voor psychosociale hulp. Ook monitoren we ernstige schendingen van kinderrechten. UNICEF vraagt om een humanitair staakt-het-vuren en toegang tot mensen in nood zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.  
  • In de kalmere gebieden in Soedan zorgen we dat de basisdiensten zo veel mogelijk blijven functioneren. Denk hierbij aan gezondheidszorg, schoon water, sanitaire voorzieningen het identificeren en behandelen van ondervoede kinderen en onderwijs. Maar ook leveren we psychosociale zorg en zetten we veilige kindvriendelijke ruimtes op.  
  • De mensen die ontheemd of gevlucht zijn helpen we met schoon water, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs, hulp bij ondervoeding, en psychosociale ondersteuning. Dit doen we zowel in Soedan als in de buurlanden.  
Student in e-learning centrum Soedan

Een veilige plek om te leren

 Al voor het conflict ging 3 op de 10 kinderen niet naar school. Onderwijs is van levensbelang tijdens een conflict. Niet alleen vanwege de ontwikkeling van kinderen, maar ook omdat het kinderen beschermt tegen uitbuiting, verwaarlozing, kindhuwelijken en rekrutering door gewapende groepen. Bovendien is onderwijs cruciaal voor het mentaal welzijn van kinderen. UNICEF heeft ruim 450 veilige en kindvriendelijke tijdelijke onderwijslocaties opgezet. Met dank aan Nederlandse donateurs steunen we al jaren een e-learning project in Soedan. Op plekken waar geen school is, wordt een e-learning centrum opgezet zodat kinderen toch onderwijs kunnen krijgen. De lokale gemeenschap onderhoudt dit centrum. Nog steeds bieden veel van deze centra een veilige plek om te leren.

Kinderen zijn het meest getroffen

Hoe moeilijk en onvoorspelbaar de situatie ook is: waar een kind in nood is, komen wij in actie

Doneer nu