Groep vluchtelingen in Soedan

Soedan: het verwoestende conflict blijft voortduren

Het conflict in Soedan is een grote crisis voor heel veel kinderen. Minstens 196 kinderen zijn gestorven door het conflict. Ongeveer 1700 kinderen zijn gewond geraakt. UNICEF verleent noodhulp in de getroffen gebieden. Van water en medicijnen tot hulp bij ondervoeding en vaccinaties. 

Op 15 april brak er onverwachts een conflict uit in Soedan. Er wordt zwaar gevochten, ziekenhuizen worden geplunderd, scholen beschoten en de fabriek die voeding maakt voor behandeling van ondervoede kinderen is in vlammen opgegaan. Voor het conflict waren 9 miljoen kinderen afhankelijk van humanitaire hulp, binnen 6 weken is dit aantal toegenomen tot 13,6 miljoen. Ter vergelijking: dit is evenveel als de hele bevolking van Zweden of Portugal. De kinderen in Soedan hebben dringend humanitaire hulp, bescherming en vrede nodig. 

UNICEF levert hulpmiddelen in Soedan

Hulpmiddelen voor de kinderen in Soedan

Extra hulpmiddelen zijn hard nodig voor de kinderen in Soedan. UNICEF blijft die leveren, ondanks de logistieke en veiligheidsuitdagingen. We hebben al meer dan 2.500 ton aan hulpgoederen voor gezondheid, voeding, water en sanitaire voorzieningen geleverd aan verschillende gebieden in Soedan, waaronder gebieden waar actief gevochten wordt. Deze voorraden zullen ten minste 1,67 miljoen kinderen ten goede komen. 

Een verwoestend conflict 

De impact van het conflict in Soedan is immens. De toekomst en levens van kinderen en gezinnen lopen gevaar door het voortdurende geweld. Minstens 196 kinderen zijn al overleden bij de gevechten. Dat zijn enkel gevallen die geverifieerd kunnen worden, het werkelijke aantal zal hoger liggen. De toegang tot basisdiensten als voeding, water, elektriciteit en geld wordt steeds lastiger. Veel ziekenhuizen zijn verwoest of beschadigd. Ook de psychosociale impact van het conflict is immens. De humanitaire noden waren al hoog in Soedan en zijn nu hoger dan ooit. Veel mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen naar veiligere regio’s in Soedan of naar buurlanden. 

44,6 miljoen

44,6 miljoen

inwoners in Soedan

13,6 miljoen

13,6 miljoen

kinderen afhankelijk van humanitaire hulp

7 miljoen

7 miljoen

kinderen gingen vóór het conflict al niet naar school

UNICEF blijft helpen 

Ondanks de gevaren blijft UNICEF hulp verlenen. We doen dit op drie manieren: 

  • In de conflictgebieden zoals Khartoem en Darfur ondersteunen we de kritieke levensreddende voorzieningen. Zo helpen we ziekenhuizen met medische spullen en zorgen we dat medicijnen en vaccinaties koud bewaard kunnen blijven. We behandelen ondervoede kinderen, en zorgen ook voor psychosociale hulp. Ook monitoren we ernstige schendingen van kinderrechten. UNICEF vraagt om een humanitair staakt-het-vuren en toegang tot mensen in nood zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.  
  • In de kalmere gebieden in Soedan zorgen we dat de basisdiensten zo veel mogelijk blijven functioneren. Denk hierbij aan gezondheidszorg, schoon water, sanitaire voorzieningen het identificeren en behandelen van ondervoede kinderen en onderwijs. Maar ook leveren we psychosociale zorg en zetten we veilige kindvriendelijke ruimtes op.  
  • De mensen die ontheemd of gevlucht zijn helpen we met schoon water, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs, hulp bij ondervoeding, en psychosociale ondersteuning. Dit doen we zowel in Soedan als in de buurlanden.  
Student in e-learning centrum Soedan

Een veilige plek om te leren

Onderwijs is van levensbelang tijdens een conflict. Niet alleen vanwege de ontwikkeling van kinderen, maar ook omdat het kinderen beschermt tegen uitbuiting, verwaarlozing, kindhuwelijken en rekrutering door gewapende groepen. Bovendien is onderwijs cruciaal voor het mentaal welzijn van kinderen. Met dank aan Nederlandse donateurs steunen we al jaren een e-learning project in Soedan. Op plekken waar geen school is, wordt een e-learning centrum opgezet zodat kinderen toch onderwijs kunnen krijgen. De lokale gemeenschap onderhoudt dit centrum. Ondanks het conflict bieden 42 centra nog steeds een veilige plek om te leren.