Gezinnen ontvluchten hun verwoeste huizen in Rafah, te midden van het geweld in Gaza.

Crisis in Gaza

De escalatie van geweld in Gaza heeft sinds oktober 2023 vele duizenden kinderen het leven gekost. Nog steeds lopen veel kinderen gevaar door de humanitaire crisis. Zij leven elk moment van de dag in angst. Angst voor geweld, angst voor het verliezen van dierbaren en angst voor hun toekomst.  

De gevolgen van het conflict zijn bijna niet meer te overzien. Door de geringe toegang voor het leveren van levensreddende hulp in Gaza is het geweld niet meer de enige dreiging voor de kinderen:  

 • Medische middelen en brandstof in de nog werkende ziekenhuizen raken op; 
 • Een ernstig gebrek aan schoon (drink)water en sanitaire voorzieningen veroorzaakt levensbedreigende ziektes; 
 • Door te weinig voedsel in het gebied dreigt er een hongersnood; 
 • Ieder kind in Gaza heeft een trauma, hierdoor kunnen ze levenslang psychische problemen ondervinden;  
 • De kou verslechtert de omstandigheden voor de kinderen die gevlucht zijn en buiten moeten leven. 
Razan uit Gaza

“Ik hoop dat de oorlog snel stopt en dat ik hulp krijg om weer een zo normaal mogelijk leven te leiden".  

Dat is de wens van de elfjarige Razan uit Gaza. Haar veerkracht is onvoorstelbaar na alles wat er gebeurd is. “We stonden op het punt te vluchten, toen het huis van onze buren werd gebombardeerd.” Haar vader, moeder en drie broers overleefden de aanval niet. Razan werd wakker in het ziekenhuis, waar haar been moest worden geamputeerd.  

Hulp voor kinderen als Razan is noodzakelijk. Voor nu, met levensreddende hulp, én voor morgen. Om trauma's te verwerken en een leven op te bouwen. 

Hoe helpt UNICEF?  

De toegang tot Gaza is beperkt, wat het leveren van levensreddende middelen lastig maakt. Toch zijn er sinds oktober al 489 UNICEF-vrachtwagens de grens overgegaan. Ondertussen zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk hulpgoederen op voorraad liggen zodat we direct de hulp kunnen opschalen wanneer de toegang wordt verruimd.  

Wij werken samen met andere hulporganisaties en lokale partners om zoveel mogelijk hulp te bieden en op te schalen. Hierbij richten we ons voornamelijk op de eerste levensbehoeften:  

Gezondheidszorg

UNICEF heeft medische benodigdheden vrijgegeven aan ziekenhuizen waarmee meer dan 450.000 mensen geholpen kunnen worden. Ook zijn er voor 100.000 kinderen onder de 18 maanden vaccinaties geleverd om uitbraken van ziekte te voorkomen. 

Voeding

Samen met partners werken we aan het tegengaan van ondervoeding bij kinderen. UNICEF levert allerlei essentiële voedingsondersteuning zoals energierijke biscuits, therapeutische voeding, micronutriënt supplementen en babymelk. 

Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne

UNICEF heeft al ruim 1,3 miljoen mensen voldoende toegang tot schoon water kunnen geven, onder andere via een ontziltingsinstallatie. We delen water, desinfectiemiddelen en hygiënepakketten uit en zorgen voor sanitaire voorzieningen.

Kinderbescherming

UNICEF richt zich op de psychosociale gezondheid van kinderen die ernstige stress hebben ervaren als gevolg van het conflict. Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we al meer dan 70.000 kinderen en verzorgers ondersteund met psychosociale ondersteuning, en meer dan 50.000 kinderen bereikt met sport en spel om hun mentaal welzijn te ondersteunen.

Daarnaast houden we scherp in de gaten welke kinderrechten worden overtreden en geven we voorlichting over de gevaren van niet-ontplofte mijnen en explosieven.

Onderwijs

Geen van de 625.000 leerlingen in Gaza heeft toegang tot onderwijs. UNICEF werkt aan het opzetten van informeel onderwijs, waar ook aandacht zal zijn voor psychosociale ondersteuning.

Geldondersteuning aan gezinnen

Al meer dan 575.000 mensen uit kwetsbare gezinnen zijn ondersteund met financiële hulp, zodat ze essentiële goederen als water, voedsel, en hygiëneproducten kunnen kopen.

Winterhulp

UNICEF levert warme dekens, tenten, en warme kleding aan kinderen en volwassenen om mensen te helpen de winter door te komen, bijvoorbeeld degenen die in overvolle opvanglocaties verblijven. Hiermee zijn al meer dan 80.000 kinderen geholpen. 

Wat kan ik doen?

Help de kinderen in Gaza

en doneer nu!

FAQ

 • UNICEF is een onpartijdige en neutrale hulporganisatie: we verlenen hulp aan alle kwetsbare kinderen, waar ze zich ook bevinden en ongeacht hun achtergrond, etniciteit, geslacht, religie, taal of beperkingen. 

  UNICEF maakt zich grote zorgen over de fysieke en mentale impact van het geweld op kinderen en hun families.   

  UNICEF roept op tot onmiddellijke beëindiging van het geweld en verzoekt alle partijen om kinderen onvoorwaardelijk te beschermen tegen de gevolgen van het geweld en hen de speciale bescherming te bieden waar kinderen recht op hebben zoals afgesproken in het internationaal humanitair recht en de rechten van de mens. Er is geen veilige plek voor kinderen zolang het geweld in dichtbevolkte gebieden door blijft gaan. 

 • UNICEF veroordeelt deze ernstige schendingen van rechten ten zeerste. Vele kinderen zijn gedood of gewond geraakt. De toegang in Gaza tot basisvoorzieningen als voedsel, schoon water, onderdak en gezondheidszorg is beperkt.  

  UNICEF roept gewapende groepen en de verantwoordelijken op tot het voorkomen van schendingen van kinderrechten, en het vrijlaten van alle gegijzelde kinderen. Zij moeten zo snel mogelijk herenigd worden met hun families.   

 • UNICEF maakt zich ernstig zorgen over de recente toename van geweld en de impact daarvan op kinderen en hun families, zowel lichamelijk als mentaal. UNICEF roept gewapende groepen en de verantwoordelijken op tot het onmiddellijke vrijlaten van kinderen die in Gaza gegijzeld worden. Zij moeten zo snel mogelijk herenigd worden met hun families.    

  In welvarende landen, zoals Israël, voert de overheid zelf de taken uit die UNICEF in minder welvarende landen ondersteunt. Daarom zijn er geen UNICEF-programma's in deze landen. We vragen altijd toestemming aan de regering voordat we hulp bieden, zodat we hun bestaande capaciteit en middelen om kinderen te helpen niet ondermijnen of dupliceren maar juist versterken.  

 • Jouw donatie zal de meest dringende behoeften van kinderen en gezinnen in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem ondersteunen. We ondersteunen kinderen met onder andere medische zorg, onderwijs, psychosociale ondersteuning, schoon water, en therapeutische voeding. 

 • UNICEF heeft de afgelopen tijd haar voorraden die zij al in Gaza had, onmiddellijk ingezet om kinderen en gezinnen de hulp te bieden die nodig is. Vrachtwagens met nieuwe hulpgoederen worden mondjesmaat toegelaten. Ook een gebrek aan brandstof belemmert de hulpverlening. Sinds 21 oktober zijn er ruim 386 UNICEF-vrachtwagens met hulpgoederen de grens in het zuiden over gegaan. Tijdens de humanitaire pauze heeft UNICEF haar hulp kunnen opschalen en we zijn in staat om nog veel meer hulp te verlenen. Maar zonder staakt-het-vuren en veilige en onbelemmerde humanitaire doorgang tot heel Gaza, kunnen kinderen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben om deze crisis te overleven.