Rasha Rasha

Rasha's drijfveren

Onze UNICEF-vrouw in Soedan

Als UNICEF medewerker educatie en digitaal onderwijs ontwerpt, ontwikkelt en implementeert Rasha digitale leerinitiatieven om onderwijsresultaten te verbeteren en de toegang tot onderwijs te vergroten voor kinderen in Soedan.

Waarom ben je dit werk bij UNICEF gaan doen?  

“Met mijn technische achtergrond en mijn kennis om nieuwe manieren van digitaal leren te bedenken en ontwikkelen, kan ik via UNICEF echt wat betekenen voor de kinderen in Soedan. Daarmee kunnen we hun passies en interesses beter naar voren laten komen. Met het ontdekken van het potentieel van digitale transformatie, niet alleen in het onderwijs, maar ook in andere sectoren, groeide mijn enthousiasme om voor UNICEF te werken. UNICEF heeft de capaciteit om kwetsbare kinderen te bereiken en deze ontwikkeling op grote schaal te ondersteunen.” 

Rasha

Wat drijft jou en hoe motiveer jij jezelf in je dagelijkse werk? 

"In mijn werk verbind ik scholen met internet en bied zo toegang tot onderwijs, kansen en keuzemogelijkheden voor gemeenschappen en projecten waar schone energie centraal staat. Werken voor UNICEF geeft mij de kans om het verschil te maken in de levens van kinderen en gemeenschappen in Soedan en over de hele wereld. Door mij te concentreren op digitale leerinitiatieven draag ik bij aan het bevorderen van onderwijsgelijkheid en zorg ik ervoor dat alle kinderen toegang hebben tot hoogwaardige leermogelijkheden, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden.” 

“Ik heb een passie voor onderwijs en draag graag bij aan het verbeteren van leerresultaten, vooral binnen achtergestelde gemeenschappen of gemarginaliseerde groepen. Via internet wordt kennis eenvoudig verspreid en zo kunnen kinderen en de gemeenschap waaruit zij komen, bijdragen aan de ontwikkeling van hun land. Resulterend in vrede, ontwikkeling en gelijkheid.” 

“Ik hou van wat ik doe en haal zelfvoldoening uit het feit dat ik elke dag een bijdrage lever aan het verbeteren van de levens van mensen. In mijn ogen is dat op het gebied van digitaal ook transformationeel.”   

Hoe motiveer en inspireer je anderen, vooral de vrouwen om je heen? 

"Ik geloof in het goede voorbeeld! Dat ben ik vanuit mijn rol als vrouw, met een technische-achtergrond en werkend op het gebied van digitaal leren gericht op miljoenen kinderen. Daarnaast lever ik ook een bijdrage aan andere projecten via UNICEF en probeer ik andere vrouwen te inspireren om zich in STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics, red.) te engageren en gebruik ik mijn kennis om sociale impact te genereren via onderwijs, gezondheidszorg, WASH en digitale transformatie.” 

“Ik bied zoveel mogelijk coaching en mentorschap aan stagiaires, jonge vrouwen of meisjes die erover denken zich in het STEM-veld te verdiepen. Ik promoot de ontwikkeling van vaardigheden en moedig vrouwen en meisjes dit te blijven doen.  Het benadrukken van hun prestaties is daarbij essentieel.” 

'Ik zorg graag voor een omgeving waarin individuen zich gesterkt voelen om hun volledige potentieel te benutten en bij te dragen aan veranderingen in het veld." 

Rasha

Welk advies geef je de meisjes van vandaag mee om de krachtige vrouwen van morgen te worden? 

"Ik volg altijd het citaat: ‘Winners Never Quit & Quitters Never Win’ van Vince Lombardi. Je moet doelen hebben, je passie nastreven, uitdagingen aangaan, in jezelf geloven en werken aan wat je wil bereiken. Als je stopt, kun je niet winnen. De winnaarsmentaliteit is: nooit opgeven. " 

“Ik hou van wat ik doe en haal zelfvoldoening uit het feit dat ik elke dag een bijdrage lever aan het verbeteren van de levens van mensen.

Welke levensles heeft voor jou persoonlijk de meeste impact gehad? 

"De oorlog in Soedan! Het conflict brak uit in mijn geboortestad en ik moest met mijn hele familie evacueren: huis en haard verlaten waar ik sinds mijn geboorte ben opgegroeid. We zochten onze toevlucht in Egypte, waar mijn familie nu woont. En kort daarna besloot ik terug te keren naar Soedan om samen met UNICEF te kijken welke impact we kunnen maken. Het was afschuwelijk om op die manier ons land te verlaten, waarbij we 5 dagen moesten reizen voor wat normaal gesproken een reis van twintig uur zou zijn. Ik voelde me een tijdje hopeloos. Maar ik was niet alleen, iedereen werd gedwongen te vluchten. Ik had het voorrecht om naar het buitenland te kunnen gaan, waar mijn gezin nu een stabiel leven kan leiden. Toen nam ik het besluit om terug te keren naar Soedan en impact te maken voor de minder bedeelden, die ontheemd raakten. Mijn levensles daarin was veerkracht! Veerkracht leert ons dat tegenslagen niet het einde zijn, maar juist kansen voor groei en ontwikkeling. Het stelt ons in staat uitdagingen te omarmen, tegenslagen moedig tegemoet te treden en in moeilijke tijden een positieve blik te behouden. Door veerkracht te cultiveren, bouwen we innerlijke kracht, vertrouwen én het vermogen op om elk obstakel te overwinnen. Door veerkrachtig te zijn, kunnen we een steunpilaar zijn voor anderen. Uiteindelijk zorgt veerkracht ervoor dat wat het leven ons ook in de schoot werpt, we de mogelijkheid en kracht hebben om andere oplossingen aan te dragen. We volharden, bloeien en komen er sterker uit en we blijven werken aan de verandering die we in de wereld willen zien." 

Is er een bepaald moment in je UNICEF-carrière dat je altijd bij zal blijven? 

"De eerste keer dat we tablets leverden aan een gemeenschap die op het platteland leeft! De verwarring op de gezichten van de kinderen toen ze naar de tablets keken waar stemmen uit kwamen en de koptelefoon die ze op hun hoofd moesten zetten. Even dacht ik: ‘Dit is onzin en het is te geavanceerd voor deze kinderen, deze kinderen zullen nooit leren technologie te gebruiken.’ Toen ik een week later terugkwam, kwam één van de meisjes naar me toe met een probleem op haar tablet en dat probleem wist ze uiteindelijk zelf op te lossen. Zelfs één van de begeleiders wist het niet. Dat is al een leerervaring. Om die zelfvoldoening op de gezichten van die meisjes te zien, dat was van onschatbare waarde. Een ander voorbeeld is toen we ze Engels gingen leren met een spel. Een paar dagen later begroetten de kinderen ons in het Engels. Ze waren er zo trots op dat ze in het Engels konden tellen van 1 tot 10.” 

Rasha

Op welke manieren draagt UNICEF bij aan het empowerment van vrouwen en meisjes en hoe speel jij hierin persoonlijk een rol? 

“Met de doelstelling dat minimaal 50% van de onderwijsprogramma’s meisjes bereikt. Door onderwijs voor meisjes te bevorderen, helpt UNICEF hen kennis, vaardigheden en kansen voor persoonlijke en economische ontwikkeling te bieden. Maar ook via de programma's op het gebied van gezondheid en voeding. UNICEF biedt essentiële gezondheids- en voedingsdiensten aan vrouwen en meisjes, waaronder toegang tot reproductieve gezondheidszorg, gezondheidszorg voor moeders en kinderen en voedingsondersteuning. Door prioriteit te geven aan de gezondheid van vrouwen en meisjes, helpt UNICEF hun welzijn te garanderen en stelt het hen in staat een gezond en bevredigend leven te leiden. Daarnaast ondersteunt UNICEF-programma's die de economische empowerment van vrouwen en meisjes bevordert, waaronder vaardigheidstrainingen, trainingen gericht op ondernemerschap en toegang tot financiële diensten. Door vrouwen en meisjes economische kansen te bieden, helpt UNICEF hen financieel onafhankelijk te worden en zo een bijdrage te leveren aan hun familie en gemeenschap. We zorgen voor digitale platforms in dorpen en richten vrouwenverenigingen op, waarbij fondsen het mogelijk maken dat er toegang is tot zonne-energie waardoor er zonnedrogers zijn. Daarmee kunnen vrouwen voedsel drogen en op de markt verkopen. Dit gebeurde met steun van het Nederlandse Satcom - en RVO." 

Met de doelstelling dat minimaal 50% van de onderwijsprogramma’s meisjes bereikt.

Welke rol spelen mannen en jongens vanuit uw perspectief bij het bevorderen van gendergelijkheid? 

“In een land als Soedan denk ik dat mannen en jongens een cruciale rol spelen in het bevorderen van gendergelijkheid. Mannen kunnen traditionele genderstereotypen en normen die ongelijkheid en discriminatie in stand houden, aan de kaak stellen. Door schadelijke stereotypen te verwerpen en een positieve, inclusieve houding ten opzichte van alle genders uit te dragen, creëren ze een meer gelijkwaardige en respectvollere samenleving. Als het gaat om onderwijs: in plattelandsgemeenschappen zijn alle stamhoofden man. Zij beslissen of meisjes mogen leren of niet. UNICEF zorgt voor belangenbehartiging en mobilisatie en heeft een groot bereik om ervoor te zorgen dat meisjes toegang krijgen tot onderwijs. Daarnaast kunnen mannen pleitbezorger zijn voor verandering in hun gemeenschap en samenleving om zo de gendergelijkheid te bevorderen." 

Wie is voor jou een voorbeeld? 

"Mary Louise Eagleton, Programma vertegenwoordiger in Soedan! Zij inspireert mij vanwege haar toewijding, leiderschap en focus op kinderen en hun rechten. Haar focus om het verschil te maken in de wereld is een voorbeeld van de waarden en principes die UNICEF hooghoudt. Zij inspireert anderen om te werken aan een betere toekomst voor kinderen, overal ter wereld. Met haar kennis op het gebied van onderwijs, gezondheid & voeding, kinderrechten en WASH. Haar managementvaardigheden, leiderschap en veerkracht om te blijven presteren. Haar vermogen om jongeren, waaronder ikzelf, kracht te geven, in ze te geloven en ze kansen te geven. En dit alles met empathie. Zij is de persoon waar ik altijd van zal leren!" 

Rasha