Ieder kind heeft recht op onderwijs

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Overal en altijd.

258

miljoen

kinderen en jongeren hebben geen toegang tot onderwijs

maar

50 procent

van alle vluchtelingenkinderen gaat naar school

53

procent

van de kinderen in lage- en middeninkomenslanden heeft moeite met lezen en schrijven. Zij hebben beter onderwijs nodig

1 op de 3

kinderen

die vanwege de coronacrisis thuis zitten, kan geen onderwijs op afstand volgen

De bovenstaande feiten laten zien dat nog steeds veel kinderen niet naar school gaan. Terwijl onderwijs juist zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen én samenlevingen.

Gelukkig heeft UNICEF al veel bereikt op het gebied van onderwijs:

  • In 2020 kregen 43 miljoen kinderen lesmaterialen zoals rugzakjes, pennen en schriften. Of schoolboeken en huiswerkopdrachten, zodat kinderen ook thuis konden leren tijdens de pandemie.
  • Duizenden leraren en leraressen kregen trainingen, we bouwden (tijdelijke) klaslokalen en zorgden ervoor dat landen de toegang tot onderwijs verbeteren voor meisjes en kinderen met een beperking.
  • Sinds het begin van de coronapandemie hebben wij al 301 miljoen kinderen bereikt met onderwijs op afstand.
  • Meer dan 7.7 miljoen kinderen en jongeren namen deel aan programma’s waar ze essentiële sociaal emotionele vaardigheden leren voor een beter toekomstperspectief. Denk aan probleemoplossend denken, samenwerken, onderhandelen en effectief communiceren.
  • Meer dan 2,3 miljoen kinderen op de vlucht werden bereikt met onderwijs op afstand.
  • Meer dan 48 miljoen kinderen die niet naar school gaan, zoals kinderen op de vlucht, namen deel aan non-formele onderwijsprogramma’s. Zo stond hun onderwijs niet volledig stil.
Wat doet UNICEF?

UNICEF streeft naar toegankelijk en goed onderwijs voor alle kinderen, want kinderen die naar school gaan hebben kans op een betere toekomst. We werken aan gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen. De meest kwetsbare groepen (zoals meisjes, kinderen die moeten werken, kinderen met een handicap en kinderen die in conflictgebieden leven) krijgen extra aandacht.

We werken samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, lokale gemeenschappen en kinderen zelf. Daarbij leggen we de focus meer dan voorheen op de kwaliteit van onderwijs. 

Wat willen we bereiken?

Dit willen we in 2021 bereiken:

  • 60 miljoen kinderen krijgen de kans om naar school te gaan. 
  • 93 miljoen meisjes en jongens krijgen lesmaterialen voor thuisonderwijs. 
  • In 79 procent van alle landen waar UNICEF werkt, halen kinderen hogere cijfers dankzij kwalitatief beter onderwijs.

Investeren in onderwijs heeft grote economische en sociale voordelen voor zowel individuen als samenlevingen. Het vergroot de overlevingskansen van jonge kinderen, zorgt voor een toename van het inkomen van individuen en het bruto binnenlands product van landen, versterkt het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van meisjes en vrouwen en leidt tot vreedzamere samenlevingen.

Het aantal kinderen dat wél naar school gaat is in de afgelopen decennia toegenomen, maar de groei is er nagenoeg uit. Wij werken wereldwijd samen met overheden, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en kinderen zelf om de raderen van de vooruitgang weer te laten draaien. Daarvoor zijn investeringen nodig in de toegang tot én de kwaliteit van onderwijs, in opleidingen van leerkrachten, in scholen die toegankelijk zijn voor alle jongens én meisjes en voor kinderen met beperkingen. Dat geldt ook voor lesprogramma’s in de moedertaal van kinderen en voor iets simpels maar o zo belangrijks als aparte wc’s voor jongens en meisjes. Dankzij jouw hulp lukt ons dat, wereldwijd, voor ieder kind.

Ismahan met haar zusje

Niets weerhoudt Ismahan ervan om naar school te gaan. Niet de droogte waarvoor haar ouders vluchtten. Niet het vluchtelingenkamp waar zij sindsdien met haar familie woont. En ook niet het feit dat ze overdag, terwijl haar ouders aan het werk zijn, op haar kleine zusje moet passen. Want Ismahan droomt ervan om later lerares te worden en andere kinderen te inspireren. En ze weet hoe belangrijk het is om naar school te gaan als ze dit wil bereiken. 

Meer dan 10.000 dappere kinderen maakten dit jaar een gevaarlijke tocht om deel te nemen aan nationale examens in Syrië. De 16-jarige Maya die ervan droomt journalist te worden, is daar een van. Sommige van die studenten die uit gebieden komen die zwaar getroffen zijn door het conflict, brengen de examenperiode van twee weken door in een door de UNICEF gesteunde school.

Help kinderen wereldwijd naar school

Doneer nu