Kinderen in een klaslokaal

Ieder kind heeft recht op onderwijs

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Overal en altijd. Te veel kinderen gaan helaas nog niet naar school, en op te veel plekken is de kwaliteit van het onderwijs niet goed genoeg. 

De onderstaande feiten laten zien dat nog steeds veel kinderen niet naar school gaan of geen goede scholing krijgen. Terwijl onderwijs juist zo belangrijk is. Onderwijs is méér dan leren. Door onderwijs hebben kinderen in een noodsituatie ook een veilige plek om te leren en spelen en een gezonde schoolmaaltijd. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst.  

293 miljoen

293 miljoen

kinderen gaan niet naar school

maar 48%

maar 48%

van alle vluchtelingenkinderen gaat naar school

70%

70%

van de tienjarigen in lage- en middeninkomenslanden heeft moeite met lezen en schrijven van eenvoudige teksten.

De situatie wereldwijd 

293 miljoen kinderen gaan niet naar een voorschool, basisschool of voortgezet onderwijs en 175 miljoen kinderen tussen de 3 en 6 jaar gaan niet naar school, dat is bijna de helft. Er zijn dus nog steeds veel te veel kinderen die niet naar school gaan.  

Op te veel plekken is de kwaliteit van het onderwijs bovendien niet goed genoeg. Dit zorg ervoor dat 600 miljoen kinderen wereldwijd niet de minimale basisvaardigheden hebben in lezen en rekenen. En dat terwijl twee derde van hen wel naar school gaat. Deze leercrisis is door de coronapandemie en de schoolsluitingen verergerd. Leerlingen in 80% van alle landen hebben een leerachterstand opgelopen en ten minste een derde van de kinderen kreeg tijdens schoolsluitingen geen onderwijs op afstand. Het aantal 10-jarigen in lage- en middeninkomenslanden die niet een simpel verhaal kan lezen en begrijpen was voor de coronapandemie ruim 50%, nu is dat 70%. 

De uitdagingen op het gebied van onderwijs

Uitdaging 1: Ten eerste moeten alle kinderen naar school kunnen gaan. Helaas gaan 293 miljoen kinderen wereldwijd nog altijd niet naar school. Soms is er simpelweg geen school in de buurt. Vaak speelt ook armoede een rol en moeten families moeilijke keuzes maken tussen bijvoorbeeld school of voedsel, of wie van hun kinderen wel naar school kan als er niet genoeg geld is voor hen allemaal. 

Uitdaging 2: Vervolgens moeten kinderen op school ook echt iets kunnen leren. Door slecht getrainde leraren, een gebrek aan (goed) lesmateriaal of slechte gebouwen is dit voor veel kinderen lastig. Onderwijs is meer dan alleen lezen en schrijven, je leert bijvoorbeeld ook samenwerken, presenteren, omgaan met emoties. Helaas leren wereldwijd veel kinderen die vaardigheden niet op school.  

Uitdaging 3: Voor meisjes zijn er extra obstakels om naar school te gaan en die af te maken. Hier zijn veel verschillende redenen voor zoals armoede, kindhuwelijken, tienerzwangerschappen, en huishoudelijke taken. 

Uitdaging 4: Vooroordelen hebben impact op het lesmateriaal en hoe meisjes behandeld worden en dit leidt dit tot een verschil in leerresultaten en de ontwikkeling van vaardigheden tussen jongens en meisjes. Zo denken veel mensen nog steeds dat meisjes niet goed in natuur- of scheikunde zijn. 

Uitdaging 5: Ook het hebben van een handicap is één van de grootste obstakels in het onderwijs. Kinderen met een handicap hebben 49% meer kans dat ze nooit naar school zijn gegaan en hebben 42% minder kans om basisvaardigheden in lezen en rekenen te hebben ook al gaan ze wel naar school.  

Uitdaging 6: Tijdens rampen en conflicten kunnen veel kinderen niet naar school, Bijna de helft van alle gevluchte kinderen gaat niet naar school. In conflictgebieden gaan 2,5 keer zo veel meisjes niet naar school dan in normale omstandigheden. Als er wel onderwijs is, krijgen kinderen vaak niet wat ze nodig hebben op school door het gebrek aan (getrainde) leerkrachten en lesmateriaal.    

Wat we doen voor direct resultaat 

 • We repareren kapotte schoolgebouwen of zetten tijdelijke onderwijstenten neer. 
 • We zorgen in een crisissituatie voor lesmateriaal zoals rugzakken, pennen en schriften.  
 • We zorgen voor menstruatiepakketten en sanitaire voorzieningen op scholen.

.   

  

Ameer Zadi laat haar UNICEF-rugzak zien

De 8-jarige Pakistaanse Ameer Zadi laat haar UNICEF-rugzak zien. Ze gaat voor het eerst naar school in het tijdelijke leercentrum dat UNICEF heeft opgezet

Wat we doen voor de toekomst 

 • We adviseren overheden over het bereiken van kinderen die niet naar school gaan en bijvoorbeeld het verbeteren van het curriculum. 
 • We pleiten voor inclusief onderwijs. 
 • We trainen leraren in lesmethodes zodat ze bijvoorbeeld beter worden in digitaal lesgeven. 
 • We helpen om schoolgebouwen te maken die weerbaarder zijn tegen natuurrampen. 
 • We ondersteunen overheden om kinderen die gevlucht zijn, zo snel mogelijk te laten instromen in het regulier onderwijs. 
 • We lobbyen voor meer onderwijsbudget. 

Vier meisjes en een maaltijd

Dankzij een samenwerking tussen UNICEF en het Wereldvoedsel­programma, geniet Bakhita (tweede van rechts) samen met haar klasgenoten van een schoolmaaltijd. 

Dankzij onderwijs leer je als kind rekenen, schrijven en lezen. Maar het effect van onderwijs reikt verder dan dat. Bij de zestienjarige Bakhita uit Zuid-Soedan draagt onderwijs bij aan haar gezondheid. Want dankzij schoolmaaltijden krijgt ze haar enige voedzame maaltijd op een dag binnen. 

"Ik voel mij weer goed sinds ik eten krijg op school. Ik wil later graag dokter worden, zodat ik mijn broertjes en zusjes kan helpen gezond op te groeien." Eindelijk heeft ze nu de energie deze droom na te jagen, want onderaan de streep is onderwijs méér dan leren. 

Onze resultaten voor nu en morgen 

 • In 2022 kregen totaal 28,3 miljoen kinderen lesmaterialen zoals rugzakken, pennen en schriften.  
 • Meer dan 37 miljoen kinderen die niet (meer) naar school gingen, kregen dankzij UNICEF wel toegang tot onderwijs.
 • Meer dan 13,6 miljoen kinderen kregen toegang tot onderwijs via digitale platforms. Op deze manier kregen kinderen op de vlucht toch onderwijs en konden kinderen blijven leren tijdens de schoolsluitingen door de coronapandemie.
 • Op ruim 85.000 scholen kreeg de schoolleiding training, bijvoorbeeld over inclusief onderwijs of onderwijs in minderheidstalen.
Icoon SDG 4

Met de verschillende projecten en acties van UNICEF rondom het thema Kinderarbeid dragen we bij aan SDG 4

Met de verschillende projecten en acties van UNICEF rondom het thema Kinderarbeid dragen we bij aan SDG 4

Help kinderen wereldwijd naar school

Doneer nu