Ieder kind heeft recht op onderwijs

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Overal en altijd.

258 miljoen

kinderen hadden al vóór de coronapandemie geen toegang tot onderwijs

maar 50%

van alle vluchtelingenkinderen gaat naar school

70%

van de tienjarigen in lage- en middeninkomenslanden heeft moeite met lezen en schrijven van eenvoudige teksten.

De bovenstaande feiten laten zien dat nog steeds veel kinderen niet naar school gaan. Terwijl onderwijs juist zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen én samenlevingen. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Niet voor niets is gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs voor iedereen een van de 17 Sustainable Development Goals.

Gelukkig heeft UNICEF al veel bereikt op het gebied van onderwijs:

 • In 2020 kregen 43 miljoen kinderen lesmaterialen zoals rugzakjes, pennen en schriften. Of schoolboeken en huiswerkopdrachten, zodat kinderen ook thuis konden leren tijdens de pandemie.
 • Duizenden leraren en leraressen kregen trainingen, we bouwden (tijdelijke) klaslokalen en zorgden ervoor dat landen de toegang tot onderwijs verbeteren voor meisjes en kinderen met een beperking.
 • Sinds het begin van de coronapandemie hebben wij al 301 miljoen kinderen bereikt met onderwijs op afstand.
 • Meer dan 7.7 miljoen kinderen en jongeren namen deel aan programma’s waar ze essentiële sociaal emotionele vaardigheden leren voor een beter toekomstperspectief. Denk aan probleemoplossend denken, samenwerken, onderhandelen en effectief communiceren.
 • Meer dan 2,3 miljoen kinderen op de vlucht werden bereikt met onderwijs op afstand.
 • Meer dan 48 miljoen kinderen die niet naar school gaan, zoals kinderen op de vlucht, namen deel aan non-formele onderwijsprogramma’s. Zo stond hun onderwijs niet volledig stil.
 • UNICEF is partner in de Work No Childs Business alliantie. Deze alliantie zet zich in om alle kinderen toegang te verschaffen tot onderwijs, als effectieve strategie om kinderarbeid tegen te gaan. 
 • UNICEF start verschillende projecten op waarin Nederlandse bedrijven uit de kleding of extractives sector aan de slag gaan kinderarbeid en andere kinderrechtenschendingen in hun keten tegen te gaan. Onderwijs speelt hier een belangrijke rol in.
 • Met de Youth Challenge wordt er gewerkt aan betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt waardoor jongeren de vaardigheden en empowerment hebben om een betere toekomst op te bouwen. 
Wat doet UNICEF?

Wat doet UNICEF in landen met gebrekkig onderwijs

UNICEF streeft naar toegankelijk en goed onderwijs voor alle kinderen, want kinderen die naar school gaan hebben kans op een betere toekomst. We werken aan gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen. De meest kwetsbare groepen (zoals meisjes, kinderen die moeten werken, kinderen met een handicap en kinderen die in conflictgebieden leven) krijgen extra aandacht. 

We werken samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, lokale gemeenschappen en kinderen zelf. Daarbij leggen we de focus meer dan voorheen op de kwaliteit van onderwijs. Hiermee draagt UNICEF bij aan het behalen van SDG 4. Ook is UNICEF partner in de Work No Child's Business alliantie. Deze alliantie zet zich in om alle kinderen toegang te verschaffen tot onderwijs, als effectieve strategie om kinderarbeid tegen te gaan.

Daarbij leggen we de focus meer dan voorheen op de kwaliteit van onderwijs. Hiermee draagt UNICEF bij aan het behalen van SDG 4.

Wat doet UNICEF met Nederlandse bedrijven

Bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen aan ons werk op het gebied van onderwijs, en hiermee bijdragen aan het behalen van SDG 4. 

 • Veel bedrijven geven financiële steun onze programma’s en projecten die toegang tot kwalitatief onderwijs voor alle kinderen mogelijk maken. Denk aan ons Digital Learning programma in Soedan, het programma Ieder kind leert in Vietnam of het Plastic Bricks programma in Ivoorkust
 • Met Nederlandse bedrijven uit de kleding of extractives sector, werken wij samen aan het tegengaan van kinderarbeid en andere kinderrechtenschendingen in hun keten tegen te gaan. Onderwijs speelt hier een belangrijke rol in. 
 • Met de Youth Challenge wordt er gewerkt aan betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt waardoor jongeren de vaardigheden en empowerment hebben om een betere toekomst op te bouwen. 
Wat willen we bereiken?

Dit willen we in 2021 bereiken:

 • 60 miljoen kinderen krijgen de kans om naar school te gaan. 
 • 93 miljoen meisjes en jongens krijgen lesmaterialen voor thuisonderwijs. 
 • In 79 procent van alle landen waar UNICEF werkt, halen kinderen hogere cijfers dankzij kwalitatief beter onderwijs.

Investeren in onderwijs heeft grote economische en sociale voordelen voor zowel individuen als samenlevingen. Het vergroot de overlevingskansen van jonge kinderen, zorgt voor een toename van het inkomen van individuen en het bruto binnenlands product van landen, versterkt het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van meisjes en vrouwen en leidt tot vreedzamere samenlevingen.

Het aantal kinderen dat wél naar school gaat is in de afgelopen decennia toegenomen, maar de groei is er nagenoeg uit. Wij werken wereldwijd samen met overheden, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en kinderen zelf om de raderen van de vooruitgang weer te laten draaien. Daarvoor zijn investeringen nodig in de toegang tot én de kwaliteit van onderwijs, in opleidingen van leerkrachten, in scholen die toegankelijk zijn voor alle jongens én meisjes en voor kinderen met beperkingen. Dat geldt ook voor lesprogramma’s in de moedertaal van kinderen en voor iets simpels maar o zo belangrijks als aparte wc’s voor jongens en meisjes. Dankzij jouw hulp lukt ons dat, wereldwijd, voor ieder kind.

Ismahan met haar zusje

Niets weerhoudt Ismahan ervan om naar school te gaan. Niet de droogte waarvoor haar ouders vluchtten. Niet het vluchtelingenkamp waar zij sindsdien met haar familie woont. En ook niet het feit dat ze overdag, terwijl haar ouders aan het werk zijn, op haar kleine zusje moet passen. Want Ismahan droomt ervan om later lerares te worden en andere kinderen te inspireren. En ze weet hoe belangrijk het is om naar school te gaan als ze dit wil bereiken. 

Meer dan 10.000 dappere kinderen maakten dit jaar een gevaarlijke tocht om deel te nemen aan nationale examens in Syrië. De 16-jarige Maya die ervan droomt journalist te worden, is daar een van. Sommige van die studenten die uit gebieden komen die zwaar getroffen zijn door het conflict, brengen de examenperiode van twee weken door in een door de UNICEF gesteunde school.

Projecten 

We werken samen met:

 • Van Den Bosch
 • TUI Care Foundation
 • Logitech
 • Randstad
 • Cognizant
 • GSRD Foundation
Icoon SDG 4

Met de verschillende projecten en acties van UNICEF rondom het thema Kinderarbeid dragen we bij aan SDG 4

Met de verschillende projecten en acties van UNICEF rondom het thema Kinderarbeid dragen we bij aan SDG 4

Help kinderen wereldwijd naar school

Doneer nu