Ieder kind heeft recht op onderwijs

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Overal en altijd.

293 miljoen

293 miljoen

kinderen gaan niet naar school

maar 50%

maar 50%

van alle vluchtelingenkinderen gaat naar school

70%

70%

van de tienjarigen in lage- en middeninkomenslanden heeft moeite met lezen en schrijven van eenvoudige teksten.

De bovenstaande feiten laten zien dat nog steeds veel kinderen niet naar school gaan of geen goede scholing krijgen. Terwijl onderwijs juist zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen én samenlevingen. Onderwijs is méér dan leren. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Niet voor niets is gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs voor iedereen een van de 17 Sustainable Development Goals.

Gelukkig heeft UNICEF al veel bereikt op het gebied van onderwijs:

 • In 2021 kregen totaal 42 miljoen kinderen lesmaterialen zoals rugzakjes, pennen en schriften, bijvoorbeeld in noodsituaties zodat kinderen zo snel mogelijk weer gewoon naar school kunnen.
 • Meer dan 48 miljoen kinderen die niet (meer) naar school gingen kregen dankzij UNICEF wel toegang tot onderwijs.
 • 33 miljoen kinderen namen deel aan programma’s waar ze belangrijke vaardigheden leren voor een beter toekomstperspectief, bijvoorbeeld begeleiding bij hun carrière keuze.
 • Bij ruim 85,000 scholen kreeg ondanks de schoolsluiting de schoolleiding training zodat ze goed thuisonderwijs konden regelen en goed voorbereid waren op veilige heropening van de scholen.
 • UNICEF is partner in de Work No Child's Business alliantie. Deze alliantie zet zich in om alle kinderen toegang te verschaffen tot onderwijs, als effectieve strategie om kinderarbeid tegen te gaan.
 • UNICEF start verschillende projecten op waarin Nederlandse bedrijven uit de kleding of extractives sector aan de slag gaan kinderarbeid en andere kinderrechtenschendingen in hun keten tegen te gaan. Onderwijs speelt hier een belangrijke rol in.
 • Met de Youth Challenge wordt er gewerkt aan betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt waardoor jongeren de vaardigheden en empowerment hebben om een betere toekomst op te bouwen.
Wat doet UNICEF?

Wat doet UNICEF in landen met gebrekkig onderwijs

UNICEF streeft naar toegankelijk en goed onderwijs voor alle kinderen, want kinderen die naar school gaan hebben kans op een betere toekomst. We werken aan gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen. De meest kwetsbare groepen (zoals meisjes, kinderen die moeten werken, kinderen met een handicap en kinderen die in conflictgebieden leven) krijgen extra aandacht. 

We werken samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, lokale gemeenschappen en kinderen zelf. Daarbij leggen we de focus meer dan voorheen op de kwaliteit van onderwijs. Hiermee draagt UNICEF bij aan het behalen van SDG 4. Ook is UNICEF partner in de Work No Child's Business alliantie. Deze alliantie zet zich in om alle kinderen toegang te verschaffen tot onderwijs, als effectieve strategie om kinderarbeid tegen te gaan.

Door de pandemie hebben kinderen in bijna elk land een leerachterstand opgelopen. De focus van UNICEF ligt meer dan voorheen op de kwaliteit van het onderwijs. Want enkel scholen heropenen is niet genoeg, zonder dringende actie zullen miljoenen hun leerachterstand niet inhalen met gevolgen voor de rest van hun leven.

Wat doet UNICEF met Nederlandse bedrijven

Bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen aan ons werk op het gebied van onderwijs, en hiermee bijdragen aan het behalen van SDG 4. 

 • Veel bedrijven geven financiële steun onze programma’s en projecten die toegang tot kwalitatief onderwijs voor alle kinderen mogelijk maken. Denk aan ons Digital Learning programma in Soedan, het programma Ieder kind leert in Vietnam of het Plastic Bricks programma in Ivoorkust
 • Met Nederlandse bedrijven uit de kleding of extractives sector, werken wij samen aan het tegengaan van kinderarbeid en andere kinderrechtenschendingen in hun keten tegen te gaan. Onderwijs speelt hier een belangrijke rol in. 
 • Met de Youth Challenge wordt er gewerkt aan betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt waardoor jongeren de vaardigheden en empowerment hebben om een betere toekomst op te bouwen. 
Wat willen we bereiken?

Er is de afgelopen decennia veel vooruitgang geboekt om te zorgen dat ieder kind kwalitatief onderwijs krijgt, maar door de coronapandemie is er een grote terugval. Het aantal kinderen dat geen toegang heeft tot onderwijs is gestegen van 259 miljoen naar 293 miljoen, en het percentage tienjarigen in lage- en middeninkomenslanden dat niet de basis lees- en rekenvaardigheden heeft is gestegen van ruim 50% naar 70%. Om weer vooruitgang te kunnen boeken, focussen we ons op de volgende doelen:

 • Ieder kind moet toegang hebben tot onderwijs, ongeacht wie ze zijn of waar ze wonen. We hebben daarbij extra aandacht voor kinderen die worden uitgesloten van onderwijs op basis van geslacht, handicap, armoede, etniciteit en taal met bijvoorbeeld lesprogramma’s in de moedertaal van kinderen of iets simpels als aparte wc’s voor jongens en meisjes.
 • Ieder kind moet kunnen lezen, schrijven, rekenen, en de vaardigheden hebben die ze nodig hebben in de samenleving en toekomstige banen. UNICEF zorgt voor kwalitatief onderwijs door bijvoorbeeld docenten te trainen en voor een veilige en vriendelijke omgeving te zorgen.
 • In veel noodsituaties is UNICEF de grootste ondersteuner van onderwijs. In conflictgebieden, na natuurrampen, en voor kinderen op de vlucht staat het recht op onderwijs onder druk, maar juist dan is onderwijs het hardst nodig.
 • UNICEF leidt wereldwijde initiatieven om met technologie en digitale oplossingen meer kinderen toegang te geven tot kwalitatief onderwijs, en ze zo ook belangrijke digitale vaardigheden aan te leren die essentieel zijn in de 21e eeuw.

Dit alles kan dankzij jouw hulp, wereldwijd, en voor ieder kind. Investeren in onderwijs heeft grote economische en sociale voordelen voor zowel individuen als samenlevingen. Het vergroot de overlevingskansen van jonge kinderen, zorgt voor een toename van het inkomen van individuen en het bruto binnenlands product van landen, versterkt het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van meisjes en vrouwen en leidt tot vreedzamere samenlevingen.

Vier meisjes en een maaltijd

Dankzij een samenwerking tussen UNICEF en het Wereldvoedsel­programma, geniet Bakhita (tweede van rechts) samen met haar klasgenoten van een schoolmaaltijd. 

Dankzij onderwijs leer je als kind rekenen, schrijven en lezen. Maar het effect van onderwijs reikt verder dan dat. Bij de zestienjarige Bakhita uit Zuid-Soedan draagt onderwijs bij aan haar gezondheid. Want dankzij schoolmaaltijden krijgt ze haar enige voedzame maaltijd op een dag binnen. 

"Ik voel mij weer goed sinds ik eten krijg op school. Ik wil later graag dokter worden, zodat ik mijn broertjes en zusjes kan helpen gezond op te groeien." Eindelijk heeft ze nu de energie deze droom na te jagen, want onderaan de streep is onderwijs méér dan leren. 

Door de coronapandemie en conflicten konden hadden 2 miljoen kinderen in Jemen geen toegang tot scholing. De 13-jarige Yamamah probeerde tijdens de schoolsluiting zo goed mogelijk haar lessen bij te houden. Later wil ze dokter worden om mensen te helpen die arm zijn en geen medische hulp kunnen krijgen. UNICEF herbouwt scholen, verstrekt leermaterialen, en vult het salaris van leraren aan in Jemen zodat alle kinderen kunnen werken aan hun toekomst.

Icoon SDG 4

Met de verschillende projecten en acties van UNICEF rondom het thema Kinderarbeid dragen we bij aan SDG 4

Met de verschillende projecten en acties van UNICEF rondom het thema Kinderarbeid dragen we bij aan SDG 4

Help kinderen wereldwijd naar school

Doneer nu