Jaaroverzicht 2019 in foto's

2019 was weer een bewogen jaar. Een jaar met veel kinderen op de vlucht, natuurrampen, maar gelukkig ook met veel hulp: goede zorg, bescherming, gezonde voeding en blije kindergezichten. In 12 foto's blikken we terug wat wij als UNICEF Nederland dit jaar zoal bereikt hebben.

We willen jullie bedanken voor al jullie steun, in woorden en bijdragen. Dankzij jullie hebben we ook dit jaar weer veel kinderen kunnen helpen en goede resultaten kunnen boeken!

VR

Jongeren in Jordanië getraind voor de toekomst

Eén van de grootste uitdagingen van jongeren in Jordanië is gebrek aan een toekomst. Daar wil UNICEF verandering in brengen. Een aantal resultaten:

  • 130.000 jongeren kregen training in 21st Century Skills (programmeren, design, websitebeheer) én sociale skills (zoals goed communiceren, samenwerken en problemen oplossen)
  •  80.000 jongeren kregen hulp bij het zoeken naar vrijwilligerswerk of bij het opstarten van een gezamenlijk initiatief om problemen in de eigen omgeving aan te pakken,
  •  4.000 jongeren werden geholpen bij het vinden van een stageplaats bij een bedrijf of fabriek. 
Behandeling

Hulp in Jemen

Jemen is één van de armste landen ter wereld en duizenden kinderen zijn ernstig ondervoed.
UNICEF heeft mede dankzij hulp uit Nederland o.a. de volgende resultaten behaald in Jemen:

  • Bijna 200.000 kinderen tussen de 0 en 5 jaar die leden aan acute ondervoeding hebben direct medische zorg gekregen
  • 1,8 miljoen kinderen kregen toegang tot gezondheidszorg
  • 460.000 kinderen en verzorgers hebben psychosociale zorg ontvangen
Festival

20 november: verjaardag van het Kinderrechtenverdrag

De dag dat wereldwijd het 30 jarig bestaan van het Kinderrechtenverdrag werd gevierd, was er één vol hoogtepunten! In Nederland waren dat een blauw Vredespaleis inclusief de Grootste Kinderrechtenles Ooit en het (Y)our Rights Festival in Leiden!

Jongerenpanel

Jongeren praten weer mee via het Jongerenpanel

Wie anders weet beter wat belangrijk is voor kinderen dan jonge mensen zelf? Het UNICEF Jongerenpanel - 15 jongeren tussen de 13 en 18 jaar, denkt, praat en besliste ook dit jaar weer volop mee. Zo namen zij deel als jurylid tijdens de Paul van Vliet Award, promoten ze de Peace Night Run, namen ze deel aan de stuur- én adviesgroep ‘Geluk onder Druk’. En ze startten hun eigen project over mentaal welzijn van leeftijdsgenoten.

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zetten zich in

In 2019 hebben onze bijna 2.000 vrijwilligers weer honderden activiteiten georganiseerd, van gastles tot bridgedrive van actie tot event en alles wat daartussen zit. Hiermee leveren wij landelijk én lokaal de inspanning om de rechten en leefomstandigheden van miljoenen kinderen structureel te verbeteren. Samen maken we het verschil!

Guatemala

Gezonde voeding voor elk kind

Nicolette van Dam ging op reis voor UNICEF naar Guatemala en ontmoette het 3-jarige meisje Melandra, een levend voorbeeld van chronische ondervoeding. Bijna de helft van de kinderen in Guatemala heeft te kampen met chronische ondervoeding. ‘Het is hartverscheurend om te bedenken dat zo’n meisje haar hele leven achterstand houdt door de tekorten in haar eerste levensjaren’, zei Nicolette. ‘Goede voeding is van levensbelang, dat weten we allemaal. Daarom doe ik mijn uiterste best om deze kinderen te helpen, samen met UNICEF.’

Koning van de Jeugd

Onze nieuwe Koning van de Jeugd

De 14-jarige Yusuf Khalid is verkozen tot de nieuwe Koning van de Jeugd en gaf in 2019 Nederlandse jongeren een stem – vooral jongeren die met zichzelf in de knoop zitten.  - onder andere door op Kleine Prinsjesdag een eigen troonrede te houden. 

Sulawesie

Aarbeving Sulawesi

Een jaar na de allesverwoestende aardbeving op het Indonesische eiland Sulawesi, heeft UNICEF met hulp van bijdrages van Giro555 maar liefst aan 264.245 mensen hulp kunnen bieden.

Zapplive

Zapplive voor kinderen op de vlucht

Ambassadeur Klaas van Kruistum zet zich opnieuw in voor kinderen op de vlucht met Zapplive. Hij had een ontroerend gesprek met Joud in de studio, die als kind uit Syrië moest vluchten.

Pakje

Pakjes geven

UNICEF lanceert in december de nieuwe campagne ‘Geef een pakje'. Daarmee steun je een gevlucht kind een pakje dat bescherming biedt tegen kou, honger en trauma’s. Jij kiest je pakje, UNICEF laat zien hoe het bij kinderen aankomt!

Weerbare jongeren

Geluk onder druk?

Begin dit jaar zijn we gestart met het onderzoek “Geluk onder druk?”. Hierin wordt onderzocht in welke mate jongeren tussen de 10-18 jaar last hebben van spanning of stress en op welke (positieve) manier jongeren zelf hier mee om weten te gaan. Dit onderzoek, ism het Trimbos Instituut, Stichting Alexander, de Universiteit Utrecht én jongeren zelf duurt in totaal 18 maanden

Jongen op de Cariben

De Nederlandse Cariben

In oktober brachten we een rapport uit over de situatie van kinderen op de eilanden Bonaire, St Eustatius en Saba. Dit zijn speciale gemeenten in ons land en daarom vallen de kinderen binnen de Nederlandse verantwoordelijkheid. Belangrijke conclusie: er mist nog heel veel data om het welzijn van kinderen daar goed in kaart te krijgen terwijl de situatie wel goed in de gaten gehouden moet worden.