Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

"Geluk onder druk?": een onderzoek over, maar vooral met jongeren

Ervaren jongeren in Nederland meer stress, faalangst, eenzaamheid en prestatiedruk dan de generaties voor hen? Het lijkt er wel op, maar om het zeker te weten doet UNICEF Nederland hier nu onderzoek naar, in samenwerking met het Trimbos Instituut, Stichting Alexander, de Universiteit Utrecht én jongeren zelf.

Geluk onder druk?

In Nederland wonen ongeveer 1,5 miljoen jongeren. Regelmatig lezen we dat zij het (te) druk hebben en daar ook last van hebben. Kloppen deze signalen? UNICEF Nederland laat nu onderzoeken in welke mate tieners en jongeren spanning of stress ervaren en op welke (positieve) manier jongeren hier zelf mee om gaan. Want wie goed in zijn of haar vel zit kan tegen een stootje.

UNICEF Nederland heeft begin 2019 het initiatief genomen voor een onderzoek naar het mentaal welzijn van jongeren tussen de 10 en 18 jaar. Dit onderzoek gaat 18 maanden gaat duren om een goed beeld te krijgen van de situatie in Nederland.

Jongeren betrokken bij het onderzoek

We vinden het belangrijk dat er niet alleen over de jongeren wordt gesproken, maar ook vooral met hen. Vanaf het begin zijn jongeren daarom actief betrokken bij het onderzoek. We stellen hen niet alleen vragen, maar ze denken ook mee over de opzet en uitvoering van het onderzoek. We willen de jongeren een stem geven in het onderzoek en de uitkomsten. De resultaten van dit onderzoek moet jongeren namelijk handvatten geven. Over hoe ze met hun omgeving in gesprek kunnen gaan over wat zij ervaren en hoe zij en hun omgeving daar het beste mee om kunnen gaan. Hoe lukt het jongeren in Nederland  om op een gezonde manier om te gaan met druk, verwachtingen, eisen, sociale normen? In hoeverre voelen jongeren dat zij dit zit zelf in de hand hebben? Vinden ze dat de Nederlandse maatschappij hen genoeg biedt om veerkrachtig en weerbaar te zijn en te blijven?  UNICEF zet zich in voor weerbare jongeren.

Aanbevelingen

In opdracht van UNICEF Nederland doen de onderzoekers van Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en Stichting Alexander samen met jongeren onderzoek naar hun mentale welzijn. Samen werken we aan een samenleving waar iedere jongere tot zijn/haar recht komt. In 2020 wordt het rapport gepresenteerd. Dan zal duidelijk zijn of en hoe jongeren in Nederland mentale druk ervaren en hoe ze daarmee omgaan. Uit het onderzoek volgen ook aanbevelingen voor jongeren, ouders, de overheid en professionals. 

Generation Unlimited

Het onderzoek past binnen het internationale programma Generation Unlimited, waar UNICEF onderdeel van is. Daarvoor wordt samengewerkt met jongeren over de hele wereld om te onderzoeken wat zij nodig hebben voor de samenleving van nu en van de toekomst. Mentale weerbaarheid van jongeren is hier een essentieel onderdeel van. 

Gerelateerd aan dit onderwerp