Verantwoording

Alle kinderen hebben rechten. UNICEF heeft van de Verenigde Naties de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat kinderrechten worden gerespecteerd en nageleefd. In onze jaarverslagen lees je hoe we deze taak samen met donateurs en partners uitvoeren.