Teveel onduidelijkheid over welzijn kinderen Caribisch Nederland 

3 oktober 2019

UNICEF heeft een jaar lang onderzoek gedaan naar het leven van kinderen op de eilanden Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Jongens op Saba

Verbeteringen zichtbaar

UNICEF heeft een rapport uitgebracht over de situatie van kinderen in de Nederlandse Cariben. De eilanden Bonaire, St Eustatius en Saba zijn speciale gemeenten in ons land en daarom vallen de kinderen binnen de Nederlandse verantwoordelijkheid.

In 2013 constateerde UNICEF Nederland grote knelpunten op het vlak van kindermishandeling en huiselijk geweld, armoede, de kwaliteit van onderwijs en gezondheid. Sindsdien heeft de Nederlandse regering verschillende initiatieven gestart om de kinderrechten in Caribisch Nederland te verbeteren. Vergeleken met 2013 zijn er verbeteringen in het onderwijs en de gezondheidszorg, stelden onderzoekers van UNICEF vast. Zo voldoen bijvoorbeeld alle scholen nu aan de basiskwaliteit, is er aandacht voor armoede en wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit van kinderopvang.  

Lachende meiden op een basisschool in Bonaire

Doordat er nog veel data mist is het onduidelijk hoe het is gesteld met het welzijn van kinderen in Nederlandse Cariben.

Doordat er nog veel data mist is het onduidelijk hoe het is gesteld met het welzijn van kinderen in Nederlandse Cariben.

Data hard nodig

Er zijn veel initiatieven gestart maar er is nog te weinig bekend over de gevolgen voor het welzijn van de kinderen. UNICEF pleit al jaren voor de verbetering van dataverzameling om zo problemen helder te krijgen. ‘Zonder goede data over de situatie van deze kinderen kunnen zij gemakkelijk over het hoofd worden gezien bij ontwikkeling van nieuw beleid. Betere dataverzameling op de Nederlandse Cariben zal leiden tot beter beleid met duidelijke impact’, aldus onderzoeksleider La-Toya Charles van UNICEF Nederland.  

Doordat er nog veel data mist is het onduidelijk hoe het is gesteld met het welzijn van kinderen in Nederlandse Cariben. De situatie van kinderen op de Caribische eilanden dient wel goed in de gaten te worden gehouden. Zo is er nog steeds te weinig aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Ook zijn er signalen dat jongeren moeite hebben om een diploma te halen in het hoger onderwijs en kampen te veel (jonge) kinderen met overgewicht. 

Op basis van deze analyse zijn 30 aanbevelingen opgesteld voor de Nederlandse overheid. Download hier de Nederlandse en Engelse Factsheets:

Factsheet BES-rapport2019 Nederlands.pdf

Factsheet_BES-rapport2019_Engels.pdf

Het rapport in het Nederlands en in het Engels beschikbaar.