Hulp aan slachtoffers aardbeving en tsunami Sulawesi in volle gang

24 januari 2019

De organisaties achter Giro555 en hun lokale partners zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het geven van noodhulp aan de slachtoffers van de ramp die zich op 28 september voltrok op het Indonesische eiland Sulawesi. De nationale actie ‘Nederland helpt Sulawesi’ - die tot eind december liep - heeft in totaal 15.580.597 euro opgebracht.

Omdat de school van Aril (11) door de tsunami en aardbeving is verwoest, krijgt hij les in een schooltent. Samen met de andere leerlingen luistert hij naar verhalen van de juf en kan hij lekker tekenen, sporten en spelen. Dat helpt hem en zijn klasgenoten om de gebeurtenissen beter te verwerken. UNICEF heeft in totaal 450 schooltenten opgezet (elk met twee klaslokalen), waarvan 41 met Giro555-geld, en 49 recreatiekits uitgedeeld voor sport en spel.

Omdat de school van Aril (11) door de tsunami en aardbeving is verwoest, krijgt hij les in een schooltent. Samen met de andere leerlingen luistert hij naar verhalen van de juf en kan hij lekker tekenen, sporten en spelen. Dat helpt hem en zijn klasgenoten om de gebeurtenissen beter te verwerken. UNICEF heeft in totaal 450 schooltenten opgezet (elk met twee klaslokalen), waarvan 41 met Giro555-geld, en 49 recreatiekits uitgedeeld voor sport en spel.

Omdat de school van Aril (11) door de tsunami en aardbeving is verwoest, krijgt hij les in een schooltent. Samen met de andere leerlingen luistert hij naar verhalen van de juf en kan hij lekker tekenen, sporten en spelen. Dat helpt hem en zijn klasgenoten om de gebeurtenissen beter te verwerken. UNICEF heeft in totaal 450 schooltenten opgezet (elk met twee klaslokalen), waarvan 41 met Giro555-geld, en 49 recreatiekits uitgedeeld voor sport en spel.

De komende maanden verschuift de focus naar wederopbouw. Ook helpen de organisaties de bevolking beter voorbereid te zijn op mogelijke natuurrampen in de toekomst.  

Hulp tot nu toe

In de eerste maanden na de ramp stonden de inspanningen van de organisaties achter Giro555 en hun lokale partners vooral in het teken van noodhulp.

 • Er werden voedselpakketten en miljoenen liters water uitgedeeld, waterpunten aangelegd, latrines gebouwd en hygiënekits verspreid. Ook kreeg de bevolking voorlichting om de uitbraak van ziektes te voorkomen.
 • Mensen die hun huis kwijt waren, kregen pakketten voor een tijdelijk onderkomen, met zeilen, slaapmatten, dekens, lakens, draagbare lampen op zonne-energie en klamboes.
 • Duizenden mensen ontvingen medische zorg. 
 • Er kwamen schooltenten en er werden schoolpakketten met lesmateriaal uitgedeeld en ‘Back to school’ campagnes gehouden om ouders ervan te overtuigen hun kinderen weer naar school te laten gaan.
 • Kinderen konden in speciale kindvriendelijke centra spelen en kregen hulp bij het verwerken van hun trauma’s.
 • Kinderen die hun ouders hebben verloren kregen hulp bij het opsporen van hun familie.
 • Er zijn voorbereidingen getroffen voor het aardbevingsbestendig herstellen of bouwen van woningen, onder andere door het geven van voorlichting en het bouwen van modelwoningen.
 • Verder ontvingen mensen geld voor werk, zoals puinruimen en het aanleggen van water- en sanitaire voorzieningen. Daardoor konden ze weer in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Bekijk het overzicht met meer specifieke resultaten van de hulp.

“Volgens de laatste officiële cijfers is er sprake van 2.274 doden, 2.531 gewonden, 561 vermisten, 68.451 beschadigde huizen en 167.262 intern ontheemden die verblijven in 400 kampen”

Giro555

Uitdagingen

De hulpverlening op het eiland kreeg te maken met een aantal uitdagingen. Naschokken en het regenseizoen zorgden voor overstromingen en aardverschuivingen. Hierdoor was meer tijd nodig om bepaalde gebieden te bereiken en hadden bouwactiviteiten vertraging. De rampen hebben ook een enorme impact gehad op de economische infrastructuur, waardoor er een tekort aan voedsel, tentzeilen, bouwmateriaal en andere essentiële goederen ontstond. De prijzen stegen en het inkoopproces vertraagde.

Hoewel de organisaties achter Giro555 gewend zijn te werken met lokale partners, leverde de eis van de overheid (volledig lokale implementatie en zware restricties op toegang voor internationale staf) soms ook vertraging op. Partners en veldteams moesten op afstand worden aangestuurd er was een grote vraag naar gekwalificeerd lokaal humanitair personeel. Tegelijkertijd bood het ook kansen tot nieuwe of nauwere samenwerking met lokale en nationale organisaties. 

De hulp in de komende maanden

De organisaties achter Giro555 gaan de komende tijd actief door met de hulp. Hierbij verschuift de focus naar wederopbouw.

 • De komende maanden wordt verder gebouwd aan tijdelijk en semipermanent onderdak, scholen en kindvriendelijke centra.
 • Bouwvakkers worden getraind in aardbevingsbestendiger bouwen en gezinnen krijgen financiële steun om hun huis op te bouwen.
 • Ook wordt verder gewerkt aan de toegang tot schoon drinkwater en sanitatie in alle tentenkampen, dorpen en scholen, wordt de overheid ondersteund bij waterkwaliteitstesten en wordt lokale staf getraind in water en sanitatie-activiteiten.
 • Kwetsbare families worden gesteund met financiële bijdragen en krijgen zaden en gereedschap.
 • Verder krijgen leraren opleidingen, worden vaccinatiecampagnes voortgezet en zorgverleners getraind.
 • In samenwerking met de overheid en andere sleutelpartijen worden gemeenschappen weerbaar gemaakt tegen mogelijke toekomstige natuurrampen.

Aan de actie voor Sulawesi doen negen van de elf organisaties achter Giro555 mee: CARE Nederland, Cordaid, ICCO/Kerk in Actie, Oxfam Novib, Plan International Nederland, Save the Children, Nederlandse Rode Kruis, UNICEF en World Vision. Begin juni zal de inhoudelijke en financiële rapportage over de eerste zes maanden van de hulp verschijnen, met daarin ook per organisatie een verslag van de behaalde resultaten.