Bescherming van gevluchte kinderen in Zuidoost-Europa moet hoogste prioriteit hebben

3 maart 2020

De dood van een kind door het kapseizen van een boot voor het Griekse eiland Lesbos op 2 maart, bewijst opnieuw welke gevaarlijke reizen de jongste asielzoekers en migranten moeten ondernemen op zoek naar veiligheid in Europa.

Weam uit Syrië bekijkt familiefoto's.

Weam (12) bekijkt foto's van haar vader en andere familieleden. Ze verblijft in opvangkamp Ared al-Jeb in de Syrische provincie Idlib, waar ze samen met haar stiefmoeder, broertjes en zusjes naartoe is gevlucht. Haar vader is omgekomen tijdens een bombardement. Weam hoort bij de achthonderd kinderen in het kamp die dankzij UNICEF weer onderwijs krijgen.

Weam (12) bekijkt foto's van haar vader en andere familieleden. Ze verblijft in opvangkamp Ared al-Jeb in de Syrische provincie Idlib, waar ze samen met haar stiefmoeder, broertjes en zusjes naartoe is gevlucht. Haar vader is omgekomen tijdens een bombardement. Weam hoort bij de achthonderd kinderen in het kamp die dankzij UNICEF weer onderwijs krijgen.

Op zee, bij grensovergangen en in conflictgebieden, zijn kinderen vaak de eerste slachtoffers. In de afgelopen weken zijn door escalerend geweld in de Syrische provincie Idlib meer dan 575.000 kinderen op de vlucht geslagen. Van de duizenden vluchtelingen die nu in de buurt van Edirne en langs de Turks-Griekse grens leven, is 40 procent vrouw of kind. 

UNICEF roept de Europese landen op om direct al het mogelijke te doen om kinderen op de vlucht te beschermen. UNICEF en zijn partners zijn ter plaatse en zorgen voor basisvoorzieningen als eerste opvang, water, hygiënekits, dekens en kleding. UNICEF geeft ook hulp aan de  kinderen die gestrand zijn langs de Turkse grens met Bulgarije, waar gewelddadige incidenten zijn gemeld.

Concrete oplossingen

Kinderen en gezinnen die zijn gevlucht hebben politieke leiders nodig die samen met concrete oplossingen komen, zoals het bieden van financiële en politieke steun aan landen die hulp geven aan asielzoekers en migranten. Landen moeten de meest kwetsbaren onder de gevluchte mensen nu zo snel mogelijk overplaatsen naar andere EU-lidstaten.
 
Dit is het moment dat alle betrokken landen hun internationale verplichtingen na moeten komen om kinderen te beschermen tegen geweld en gevaar, ongeacht waar ze vandaan komen. Er moet onmiddellijk gezorgd worden voor een veilige toegang tot asiel en internationale bescherming in plaats van uitspraken te doen die vreemdelingenhaat en discriminatie aanwakkeren.

Europese solidariteit

Er is Europese solidariteit nodig voor Griekenland en Turkije, die grote aantallen kinderen en gezinnen opvangen. Geen enkel land kan vluchtelingen- en migratiestromen alleen opvangen. Alle landen hebben baat bij samenwerking om kinderen en gezinnen te beschermen.

Kinderen zijn kwetsbaar en hebben nu dringend bescherming nodig. Geen enkel kind zou ooit zijn leven of toekomst moeten hoeven riskeren om veilig te kunnen zijn.