Schoolkinderen in Madagaskar

Klimaatslimme Dorpen in Madagaskar

Klimaatslimme dorpen is een van de programma's waar je als Business Buddie aan kunt bijdragen. Met jouw steun maken we 20 dorpen in Madagaskar die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering klimaatslim. We geven deze dorpen onder meer toegang tot watersystemen op zonne-energie, ecologische toiletten en duurzame elektriciteit. 

42% van de kinderen lijdt honger 

In ons programma in Madagaskar pakken we verschillende uitdagingen aan: 

 • Madagaskar behoort tot de armste landen ter wereld: 78% van de bevolking leeft in armoede en 42% van de kinderen onder de 5 jaar is ondervoed. Ook is de toegang tot schoon water beperkt. 
 • Madagskar wordt hard geraakt door de gevolgen van klimaatverandering. Het zuiden van het land wordt steeds droger, waardoor al kwetsbare oogsten mislukken en de voedselzekerheid nog verder afneemt.  
 • Deze uitdagingen geven de kinderen in Madagaskar weinig toekomstperspectief. Ze lijden onder ernstige honger en ziekte, lopen achter in hun ontwikkeling en hun leefomgeving wordt bedreigd.   

Impact klimaatverandering verkleinen 

Met het programma Klimaatslimme Dorpen verkleinen we de impact van klimaatverandering op dorpen in het zuiden van Madagaskar. Zo dragen we bij aan een beter toekomstperspectief voor de kinderen in het land. Begin 2025 moeten 20 dorpen klimaatslim zijn: 

 • We zorgen voor toegang tot schoon (drink)water: we leggen waterpompen en -reservoirs, pijpleidingen, irrigatiesystemen en/of zuiveringsinstallaties aan; 
 • We leggen eco-toiletten aan die werken zonder water (het afval wordt gecomposteerd tot landbouwbemesting); 
 • We leggen duurzame voorzieningen aan voor (zonne)elektriciteit en internet, zowel voor lokaal watermanagement als om boeren, lokale ondernemers, gezondheidscentra en scholen te ondersteunen.  
 • We stimuleren ondernemerschap rondom de nieuwe voorzieningen door kleine subsidies te verstrekken aan lokale bedrijven en hen te trainen in de bouw en het onderhoud van de voorzieningen.  
 • We stimuleren de lokale bevolking van de dorpen om hun eigen onderneming op te richten rondom de nieuwe voorzieningen. Denk aan het oprichten van een telefoonoplaadpunt door de nieuwe toegang tot elektriciteit. We ondersteunen hen hierin door middel van training en een klein startkapitaal.  
 • We helpen kinderen en volwassenen met het opdoen van kennis over klimaatverandering, zodat zij weten hoe ze hun leefomgeving duurzamer kunnen inrichten. Bijvoorbeeld door schoolmoestuinen aan te leggen, waar kinderen leren waar hun voedsel vandaan komt en waar ze zorgvuldig om leren gaan met water en bodem. 
Inwoners Tsjombe graven kuilen op zoek naar water.

Op een mistige ochtend staat de Manabovo-rivier in Tsjombe (Grote Zuiden van Madagaskar) volledig droog. De inwoners verzamelen zich op de bedding om kuilen te graven in de hoop water te vinden. Vier jaar van opeenvolgende droogtes hebben families in het zuiden van Madagaskar hulpeloos gemaakt en niet in staat om zichzelf te voeden. De mensen zijn gedwongen tot wanhopige overlevingsmaatregelen, waaronder het eten van wat gemakkelijk beschikbaar is in tijden van honger - zoals sprinkhanen, rode cactusvruchten, wilde wortels en bladeren.  

Op een mistige ochtend staat de Manabovo-rivier in Tsjombe (Grote Zuiden van Madagaskar) volledig droog. De inwoners verzamelen zich op de bedding om kuilen te graven in de hoop water te vinden. Vier jaar van opeenvolgende droogtes hebben families in het zuiden van Madagaskar hulpeloos gemaakt en niet in staat om zichzelf te voeden. De mensen zijn gedwongen tot wanhopige overlevingsmaatregelen, waaronder het eten van wat gemakkelijk beschikbaar is in tijden van honger - zoals sprinkhanen, rode cactusvruchten, wilde wortels en bladeren.  

Onze doelstellingen

 • 20 kwetsbare dorpen klimaatslim maken.  
 • 50.000 mensen (waarvan 25.000 kinderen) bereiken en ervoor zorgen dat zij in een klimaatbestendige en duurzame omgeving kunnen leven. 

Onze resultaten tot nu toe  

 • Van de 20 dorpen die UNICEF Madagaskar de komende jaren wil bereiken, zijn er tot nu toe 4 geselecteerd. Alle dorpen liggen in het diepe zuiden van Madagaskar.  
 • In 2 dorpen is de inrichting van het nieuwe watervoorzieningssysteem in kaart gebracht.  
 • De elektriciteitsbehoeften van de scholen en het gezondheidscentrum in Besakoa en Ambatosola zijn bepaald. We zullen de elektriciteit onder andere gebruiken om de scholen en gezondheidscentra te voorzien van verlichting en om internetgebruik mogelijk te maken.  
 • We hebben de materialen (modems en tablets) ingekocht die nodig zijn om de 2 dorpen te voorzien van internet, waaronder de scholen en het gezondheidscentrum. Kinderen kunnen via de tablets op school gebruikmaken van een educatieve app. 

Waterpomp op zonne-energie in Madagaskar

Een voorbeeld van een waterpomp die water uit de grond haalt met verschillende zonnepanelen voor de elektrische voeding en een watertoren die verbonden is met waterkranen. Het systeem was oorspronkelijk bedoeld voor de 500 dorpsbewoners van Ehavo, maar door het succes komen er ook naburige dorpsbewoners naar Ehavo en is er een bloeiende lokale economie ontstaan.  

Een voorbeeld van een waterpomp die water uit de grond haalt met verschillende zonnepanelen voor de elektrische voeding en een watertoren die verbonden is met waterkranen. Het systeem was oorspronkelijk bedoeld voor de 500 dorpsbewoners van Ehavo, maar door het succes komen er ook naburige dorpsbewoners naar Ehavo en is er een bloeiende lokale economie ontstaan.  

Veelgestelde vragen over het programma Klimaatslimme Dorpen

We kunnen ons voorstellen dat je - voordat je besluit om Business Buddie te worden - nog veel vragen hebt over het programma Klimaatslimme Dorpen. Daarom hebben we een hele uitgebreide Q&A gemaakt die je nog eens een rustig kunt doornemen. Hieronder vind je alvast 3 veelgestelde vragen. 

Hoe zorgt UNICEF ervoor dat dit project echt duurzaam verschil maakt? 

Blijvend resultaat staat centraal in dit project. Daarom werken we nauw samen met de lokale gemeenschappen en onderzoeken we samen per dorp wat er precies nodig is. Zo creëren we lokaal ‘ownership’. Daarnaast richten we onze pijlen op de overheid van Madagaskar. Er is al een centraal National Climate Adaptation Plan en ons project sluit daar goed bij aan. Dit vergroot de kans dat het project ingebed wordt in het beleid. Ons uiteindelijke doel is dat op termijn de ondersteuning van UNICEF niet meer nodig is.  

Hoe kan het dat Madagaskar zo veel last heeft van klimaatverandering? 

Dat komt in de eerste plaats doordat het zuiden van het land van zichzelf al zeer droog is – intensivering van die droogte komt extra hard aan. Daarnaast spelen milieuproblemen zoals ontbossing en verstuiving een rol – daardoor kan extreme droogte nog meer schade aanrichten. Tot slot is Madagaskar zo kwetsbaar doordat het een heel arm land is, met een zwakke waterinfrastructuur en een beperkte gezondheidszorg. Ook daardoor heeft klimaatverandering een onevenredig grote impact op het land en zijn bevolking. 

Bestaan er plannen om het project op te schalen, bijvoorbeeld naar andere dorpen en regio’s binnen Madagaskar? 

Dat is zeker het doel van UNICEF. We willen dat de overheid het project opneemt in het nationale beleid en het project op die manier opschaalt en implementeert in andere delen van het land.  

Wil jij met jouw bedrijf ook impact maken op de levens van kinderen in Madagaskar?

Meer over UNICEF Business Buddies