jongen met nepzwaard aan het spelen

Stille ramp in de Hoorn van Afrika

Klimaatverandering, voedselschaarste en conflicten in de Hoorn van Afrika

Klimaatverandering, voedselschaarste en conflicten in de Hoorn van Afrika. Kinderen in de Hoorn van Afrika worden hard geraakt door klimaatverandering, voedselschaarste en conflicten. Dit zorgt voor een van de ergste noodsituaties in 40 jaar en de situatie blijft verslechteren. 36 miljoen mensen - waaronder 20 miljoen kinderen - in Ethiopië, Kenia, Somalië, hebben hulp nodig.   

Help kinderen uit de driedubbele crisis.

Kinderen in de Hoorn van Afrika hebben onze hulp nodig, nu en in de toekomst. Het aantal kinderen dat is getroffen door de ramp is in de tweede helft van 2022 verdubbeld. Mogelijk zijn in 2022 43.000 mensen gestorven in Somalië door de droogte, en geschat wordt dat daar in de eerste helft van 2023 135 mensen per dag kunnen sterven door de droogte.  Zonder de hulp van UNICEF en andere organisaties zou de situatie nog slechter zijn. Alleen samen kunnen we structureel het verschil maken en deze kinderen een betere toekomst bieden. Help jij mee? 

Steun nu kinderen in een noodsituatie

Driedubbele crisis

De opeenstapeling van klimaatverandering, voedselschaarste en conflicten leidt tot een driedubbele crisis voor kinderen.    

1. Klimaatverandering

Het is steeds vaker en langer extreem droog in de Hoorn van Afrika door klimaatverandering. Hierdoor mislukken oogsten en vee sterft, de voedseltekorten zijn enorm. Veel families in deze regio zijn kwetsbaar en niet opgewassen tegen deze gevolgen van klimaatverandering. Ze leven in armoede en hebben beperkte toegang tot gezondheidszorg en water. Het wordt voor deze families steeds moeilijker om de klappen op te vangen.  

Vanessa bij uitgedroogde rivier Kenia.

Vanessa Natake (UNICEF-ambassadeur) neemt een hand aarde uit de restanten van de Sopel rivier in Kenia.  Er is daar al twee jaar geen druppel gevallen. 

Vanessa Natake (UNICEF-ambassadeur) neemt een hand aarde uit de restanten van de Sopel rivier in Kenia.  Er is daar al twee jaar geen druppel gevallen. 

2. Voedselschaarste

Daarbij komend worden de voedseltekorten nog eens verergert door de oorlog in Oekraïne. Somalië, Kenia en Ethiopië kochten namelijk vaak tarwe uit deze regio. Sinds augustus kan het Wereld Voedsel Programma tarwe invoeren uit Oekraïne, maar de prijzen van voedsel en energie blijven hoog. De kosten op de lokale markt in de Hoorn van Afrika van brood, olie en bloem zijn op recordhoogte. Voedsel wordt zo nog schaarser in de Hoorn van Afrika. Het aantal ondervoede kinderen stijgt hierdoor. 

meting ondervoeding van arm

De arm van een kind wordt gemeten om zijn voedingsstatus te bepalen.

De arm van een kind wordt gemeten om zijn voedingsstatus te bepalen.

3. Conflicten

Alsof de droogte- en voedselcrisis nog niet genoeg problemenzorgen met zich meebrengen zijn er ook nog de conflicten die het gebied onveilig maken. Op zoek naar bescherming, water en voedsel ontvluchten honderdduizenden kinderen en hun families hun huis. Een risicovolle onderneming, want ontheemde kinderen zijn nog eens extra kwetsbaar omdat ze geen veilige omgeving hebben, niet naar school kunnen en minder toegang hebben tot gezondheidszorg.

vrouw met kind bij gezondheidscentrum

Een oma verlaat de gezondheidspost ondersteund door UNICEF in Ethiopië. Ze heeft haar kleinkind op de arm.

Een oma verlaat de gezondheidspost ondersteund door UNICEF in Ethiopië. Ze heeft haar kleinkind op de arm.

36 miljoen

36 miljoen

mensen in Kenia, Ethiopië en Somalië kampen met de ergste droogte in 40 jaar

2.7 miljoen

2.7 miljoen

kinderen gaan niet naar school als gevolg van de droogte

2 miljoen

2 miljoen

mensen sloegen op de vlucht

Wat doet UNICEF in de Hoorn van Afrika?  

1. Structurele hulp

We bieden levensreddende hulp aan kinderen en hun families en zetten ons tegelijkertijd hard in om gemeenschappen klimaatbestendig te maken zodat de situatie ook structureel wordt verbeterd. Deze verschrikkelijke situatie mag nooit meer gebeuren.  

 • We zorgen voor klimaatbestendige watervoorzieningen zoals het in kaart brengen van grondwater, het boren van diepere waterputten of waterpompen die werken op zonne-energie. We trainen mensen in het gebruik en zorgen dat mensen een inkomen kunnen verdienen dankzij de waterpomp. 
 • Met overheden breiden we geldhulpprogramma's uit zodat families ook na de eerste noodhulp en basisbehoeften een beroep kunnen doen op financiële bijstand. Families kunnen dit geld gebruiken om te herstellen van de klappen die zij op hebben moeten vangen.  
 • We werken mee aan goede informatie over klimaat- en milieurisico’s zodat gevaren tijdig worden opgespoord.  

2. Noodhulp

Om te reageren op de onmiddellijke levensreddende behoeften van getroffen mensen, bieden UNICEF en partners noodhulp op de volgende manieren:  

 • We identificeren en behandelen uitgedroogde en ernstig ondervoede kinderen met therapeutische voeding en melk.  
  • Bijna 700.000 kinderen onder de vijf zijn inmiddels behandeld tegen ernstige ondervoeding. 
 • We zorgen voor veilig drinkwater en geven voorlichting over waarom veilig drinkwater belangrijk is. 
  • 2.7 miljoen mensen zijn inmiddels bereikt met schoon drinkwater. 
 • We zetten mobiele teams in om essentiële gezondheidszorg te bieden.   
  • We bereikten bijna 2 miljoen vrouwen en kinderen met levensreddende gezondheidszorg. 
  • Daarnaast zijn bijna 2 miljoen kinderen gevaccineerd tegen de mazelen. 
  • Ruim 200.000 kinderen en verzorgers kregen psychosociale ondersteuning. 
 • We geven financiële bijstand (cash transfers) om families te helpen overleven en te kunnen voldoen aan hun basisbehoeften.  
  • 50.000 huishoudens zijn hier tot nu toe mee geholpen. 
 • We zorgen dat kinderen die niet meer naar school gaan weer onderwijs krijgen, en voorkomen dat er meer kinderen van school gaan. Zo bouwen ze niet alleen aan hun toekomst, maar zijn ze ook beschermd tegen onder andere kindhuwelijken en kinderarbeid, en krijgen ze een schoolmaaltijd.  
  • Ruim 180.000 kinderen die eerst niet naar school konden kregen toegang tot onderwijs.   

Meisje staat aan zijkant van bed en kijkt lachend in de camera

Obsinale van één, herstelt van ondervoeding in het Hargeisa ziekenhuis en stabilisatiecentrum in Somalië.

Obsinale van één, herstelt van ondervoeding in het Hargeisa ziekenhuis en stabilisatiecentrum in Somalië.

Meer weten?

Bekijk onderstaande video om een beter beeld te krijgen van de situatie in de Hoorn van Afrika en de (duurzame) hulp die wij er bieden.