Organisaties pleiten voor nationaal actieplan om kwetsbare groep kinderen beter te beschermen

7 december 2016

Buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel worden op dit moment in Nederland onvoldoende beschermd. Er is een nationaal actieplan nodig voor deze specifieke groep slachtoffers. Dat bepleiten vijftig Nederlandse organisaties, advocaten en academici in een oproep die ze vandaag aanbieden aan minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur.

‘Buitenlandse minderjarige slachtoffers mensenhandel onveilig in Nederland’‘

'De bescherming van deze buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel schiet tekort in Nederland, terwijl juist deze groep kinderen zo kwetsbaar is’, zegt Frank Noteboom van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Hij overhandigt vandaag, samen met Defence for Children/ECPAT en UNICEF Nederland, een oproep aan minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur waarin wordt gepleit voor een nationaal actieplan ter bescherming van deze groep kinderen en intensievere inzet op de opsporing en vervolging van hun uitbuiters. 

Sinds 2011 ontwikkelde de Nederlandse overheid plannen voor een betere bescherming van minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting, maar niet specifiek voor slachtoffers uit het buitenland. Hierdoor krijgen veel van deze kinderen niet de bescherming waar ze recht op hebben. Dat moet anders bepleiten vandaag vijftig organisaties. Het nationaal actieplan dat de organisaties voor ogen hebben moet in ieder geval aan tien punten voldoen, waaronder een verblijfsregeling specifiek gericht op deze groep kwetsbare kinderen, een opvang waar cultuur- en kindvriendelijk wordt gewerkt en een opsporing die specifiek werk maakt van de verklaringen en aangiften van deze kinderen.  

Urgentie

‘Het is ongekend hoeveel organisaties deze oproep steunen, het onderstreept hoe breed de urgentie gevoeld wordt’, zegt Noteboom. ‘De organisaties hebben afgelopen jaren een enorme toename gezien in kinderen uit Syrië en Eritrea en er zijn signalen dat een deel van hen onderweg is uitgebuit en ze eenmaal in Nederland ook kwetsbaar zijn voor mensenhandel. Daarnaast zijn er zorgen over de kinderen met een Roma-achtergrond die in ons land worden gedwongen om te bedelen en te stelen en over Nigeriaanse meisjes die in het kielzog van de vluchtelingencrisis naar Europa worden gebracht om seksueel uitgebuit te worden. Kinderen die we nu niet altijd in het vizier hebben en die niet altijd weten waar ze voor de juiste hulp kunnen aankloppen.’

Uit de oproep die vandaag wordt overhandigd blijkt niettemin dat Nederland de laatste jaren wel ingezet heeft op de bescherming van deze groep, maar dat er te weinig progressie is geboekt. Noteboom: ‘Om echt progressie te boeken op korte termijn is het nodig dat er in navolging van de Nederlandse kinderen ook een plan komt voor buitenlandse kinderen; een plan onder leiding van de Minister van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met zijn collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.’