kinderen bij huis in Afghanistan kinderen bij huis in Afghanistan

Afghanistan: geen tijd te verliezen

Door aanhoudende droogte, jarenlange conflicten, een ingestorte economie, de machtsovername en de recente aardbevingen zijn ruim 28 miljoen mensen in Afghanistan afhankelijk van noodhulp. Het land is in diepe crisis en kinderen worden hier het hardst door geraakt. De rechten van vrouwen en meisjes worden geschaad en de impact hiervan zal nog jarenlang gevoeld worden. 

Aardbevingen in Afghanistan

De krachtige aardbevingen op 7 en 11 oktober 2023 hebben geleid tot het verlies van vele levens en talloze verwondingen. De getroffen gebieden liggen op 30 à 40 kilometer van de stad Herat, waarbij vooral gezinnen en kinderen zwaar zijn getroffen.

We werken al decennia in Afghanistan en zodoende waren we snel ter plaatse om hulp te verlenen. Zo hebben op dit moment 5.300 mensen schoon drinkwater ontvangen. Verder hebben we de afgelopen dagen 1.200 dozen kant-en-klare therapeutische voeding, 10.000 hygiënepakketten, 5.000 gezinspakketten, 1.500 sets winterkleding, 1.000 dekzeilen, dekens en huishoudelijke basisbenodigdheden naar het rampgebied gestuurd. Daarnaast ondersteunen we gezondheidsklinieken met medicijnen en begeleiden we tenten waar gewonden behandeld kunnen worden onder leiding van drie gezondheidszorgteams. Tot slot hebben 525 kinderen psychosociale ondersteuning ontvangen.

afghaanse-mensen.jpg

Dit zijn de restanten van een gezondheidskliniek in het dorp Karinal die werd verwoest door de aardbeving. Om te zorgen dat gewonden behandeld kunnen worden, heeft UNICEF vier kilometer verderop gezorgd voor een noodtent waarin een tijdelijke gezondheidskliniek is opgezet.

Dit zijn de restanten van een gezondheidskliniek in het dorp Karinal die werd verwoest door de aardbeving. Om te zorgen dat gewonden behandeld kunnen worden, heeft UNICEF vier kilometer verderop gezorgd voor een noodtent waarin een tijdelijke gezondheidskliniek is opgezet.

64%

64%

van de huishoudens kunnen niet aan de basisbehoeften voldoen

850.000

850.000

kinderen lopen het risico te overlijden door ernstige acute ondervoeding

79%

79%

van de huishoudens heeft niet genoeg schoon water

Structurele problemen

Daarnaast is de armoede enorm, basisvoorzieningen als zorg en onderwijs ontbreken en om de situatie nog erger te maken beleeft Afghanistan de ergste droogte in 37 jaar. Geschat wordt dat 46% van de bevolking hoge mate van voedselonzekerheid heeft.    

Bijna één miljoen kinderen lopen het gevaar te overlijden aan acute ondervoeding, als er niks verandert aan de situatie. En daar komt een verhoogd risico op te voorkomen ziektes als longontsteking, mazelen, diarree nog eens bij.   

Wij laten de kinderen in Afghanistan niet aan hun lot over. Wij zijn en blijven in Afghanistan om de kinderen te helpen. We zorgen voor voeding, medische zorg en schoon drinkwater. Maar er is méér nodig. 

meten lengte baby

De lengte van een baby wordt gemeten in een door UNICEF ondersteund ziekenhuis in Afghanistan.

De lengte van een baby wordt gemeten in een door UNICEF ondersteund ziekenhuis in Afghanistan.

Help de kinderen in Afghanistan

Er is geen tijd te verliezen.

Doneer nu

Gevaarlijkste land om op te groeien

Afghanistan is het gevaarlijkste land om als kind op te groeien. 15,2 miljoen kinderen zijn afhankelijk van noodhulp. Door armoede, scholensluitingen door corona en de machtsovername in augustus 2021 gaan niet alle kinderen naar school. UNICEF richt zich in Afghanistan daarom onder andere op het behandelen van ondervoede kinderen en het garanderen van onderwijs voor ieder kind, jongens en meisjes.  

Voedselcrisis in Afghanistan

Eten is onbetaalbaar geworden en er dreigt een voedselcrisis voor miljoenen Afghaanse kinderen. 19,9 miljoen mensen, zo’n 46% van de bevolking, heeft te maken met crisisniveaus van voedselonzekerheid. Verwacht wordt dat in 2023 875.000 kinderen ernstig ondervoed zullen zijn, en hierdoor het risico lopen op overlijden. Nog 2,3 miljoen kinderen zullen naar schatting acute ondervoeding hebben. Dankzij hulp is een catastrofe in 2022 voorkomen, maar zonder opgeschaalde hulp kan de mogelijkheid van een hongersnood niet worden uitgesloten. 

Afghaanse meisjes in een door UNICEF gesteund leercentrum

Afghaanse meisjes in een door UNICEF gesteund leercentrum.

Afghaanse meisjes in een door UNICEF gesteund leercentrum.

Onderwijs voor Afghaanse meisjes

Naast een voedselcrisis spelen er nog meer problemen in Afghanistan. Zo maakt UNICEF zich zorgen over de verslechterde positie van Afghaanse meisjes. Meisjes mogen sinds de machtsovername namelijk niet meer naar de middelbare school, hierdoor zijn 1.1 miljoen meisjes getroffen. En dat terwijl onderwijs vaak bescherming biedt tegen kindhuwelijken en kinderarbeid. Door de coronapandemie hadden meisjes sinds 2020 al veel onderwijs gemist. Dat maakt onderwijs voor meisjes één van de speerpunten voor UNICEF in Afghanistan. 

meisje met UNICEF-rugtas

Dit meisje heeft een UNICEF-rugtas en gaat daarmee naar een UNICEF-ondersteund leercentrum in Afghanistan.

Wat doet UNICEF?

We zijn al meer dan 70 jaar actief in Afghanistan en we blijven aanwezig in elke regio om hulp te bieden. Dit is wat we doen:  

 • We screenen kinderen op ondervoeding en behandelen kinderen met ernstige ondervoeding.  
 • Om kinderen in moeilijk te bereiken gebieden te bereiken zetten we 200 mobiele gezondheids- en voedingsteams in, die ook psychosociale ondersteuning geven. 
 • We zorgen voor toegang tot schoon water en leveren hygiënepakketten en sanitaire middelen.  
 • Met een geldhulpprogramma ondersteunen we kwetsbare gezinnen, zodat zij bijvoorbeeld voedsel, medicijnen, of winterkleding kunnen kopen voor hun kinderen. Zo gaan we het risico op honger, kinderarbeid en kindhuwelijken tegen. 
 • UNICEF roept de Afghaanse autoriteiten op om alle meisjes onmiddellijk toegang tot onderwijs te verlenen. Daarnaast zorgt UNICEF voor onderwijs binnen de lokale gemeenschap en ondersteunen we scholen zodat die open kunnen blijven. 
 • We geven psychosociale ondersteuning aan kinderen en geven individuele begeleiding aan alleenstaande kinderen.  
 • Om kinderen te beschermen maken we gemeenschappen bewust van de risico’s rondom onontplofte explosieven en gender-gerelateerd geweld.  

Help kinderen in nood. Vandaag en morgen.

Jij kunt ervoor zorgen dat onze teams altijd voorbereid zijn om acuut levensreddende hulp te bieden aan kinderen in nood en á la minuut kunnen schakelen. Met een maandelijkse donatie specifiek voor noodhulp, steun je de kinderen wereldwijd die in de toekomst getroffen worden door een ramp. 

Steun nu kinderen in een noodsituatie

Wat heeft UNICEF in 2022 bereikt? 

De situatie in Afghanistan is in 2022 verder verslechterd, maar door de inzet van organisaties als UNICEF is erger kunnen voorkomen. Dit heeft UNICEF in 2022 bereikt: 

 • 18 miljoen mensen zijn geholpen met toegang tot gezondheidszorg, waaronder 1,6 miljoen mensen in moeilijk bereikbare gebieden via mobiele teams. Zo konden we binnen enkele uren na de aardbeving in juni al ter plekke eerste hulp leveren. 
 • 8,3 miljoen kinderen onder de 5 zijn gevaccineerd tegen de mazelen. Ook ondersteunde UNICEF vaccinaties van 7,2 miljoen mensen tegen corona. 
 • De hulp om ondervoeding tegen te gaan is opgeschaald. Zo zijn 662.866 kinderen behandeld tegen ernstige ondervoeding, twee keer zoveel dan in 2021. 
 • Meer dan 556.000 kinderen (55% meisjes) kregen onderwijs binnen de lokale gemeenschap. Door ondersteuning van scholen zijn ruim 4,5 miljoen kinderen bereikt.  
 • Bijna 6,6 miljoen mensen kregen dankzij UNICEF toegang tot schoon water. Daarnaast kregen 8,9 miljoen mensen hygiënische of sanitaire middelen zoals zeep.  
 • 1,2 miljoen kinderen en verzorgers zijn bereikt met bewustwording en bestrijding van gender-gerelateerd geweld. Ook zijn er 117 veilige ruimtes gecreëerd voor vrouwen en meisjes. Hier krijgen zij bijvoorbeeld psychosociale ondersteuning of er kunnen levensvaardigheden (bijvoorbeeld samenwerken, plannen, kritisch nadenken) geleerd worden. Hiervan maakten 223.943 vrouwen en meisjes gebruik van. 
 • 124.523 kwetsbare gezinnen kregen geldondersteuning zodat ze in hun basisbehoeften kunnen voorzien.