Zes maanden oorlog in Gaza

7 april 2024

Precies een half jaar na de start van de oorlog in Gaza zijn bijna 14.000 kinderen overleden door geweld, ziektes of ondervoeding. In Noord-Gaza is één op de drie kinderen onder de twee jaar inmiddels acuut ondervoed. Hulpverleners die levens probeerden te redden, zijn zelf om het leven gekomen. Het uitroepen van een officiële hongersnood komt steeds dichterbij, en de honderden vrachtwagens met hulp die klaarstaan aan de grens worden nog altijd geblokkeerd. Nog altijd worden er mensen uit Israël gegijzeld in Gaza.

Kinderen leven onder zware omstandigheden in Rafah.

Mensen en kinderen dragen bezittingen door puin in Khan Younis, Gaza.

Mensen en kinderen dragen bezittingen door puin in Khan Younis, Gaza.

UNICEF is nog altijd aanwezig in Gaza en blijft hulp verlenen. "Gaza is een van de gevaarlijkste plekken om hulp te verlenen, maar het is tegelijkertijd dus ook een van de gevaarlijkste plekken voor een kind om te wonen. Daarom blijven we: de noden zijn enorm," zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. 

De noden blijven stijgen als er niets verandert

Dat kinderen, samen met vrouwen, inmiddels uit zeventig procent van alle sterfgevallen bestaan, is een bittere illustratie van het gebrek aan het recht op bescherming. Kijkend naar de stijgende cijfers van ondervoeding en het gebrek aan schoon water, zullen er de komende tijd nog veel meer kinderen sterven als er niet snel iets verandert. 

Een onlangs uitgebracht rapport laat zien dat nog nooit zoveel mensen tegelijkertijd zo'n groot tekort aan voedsel hebben gehad als nu in Gaza. Verwacht wordt dat er binnenkort officieel een hongersnood wordt uitgeroepen. In Noord-Gaza is de situatie het ergst: één op de drie kinderen onder de twee jaar is daar acuut ondervoed, een deel zelfs zo erg dat ze binnen korte tijd zullen overlijden als er geen hulp komt. 

Meer dan 17.000 kinderen hebben het contact met hun ouders of familie verloren. Dat betekent dat zij zonder ouderlijk toezicht zich moeten zien staande te houden onder vaak heel gevaarlijke omstandigheden. 

Mensen vluchten van plek naar plek, op zoek naar veiligheid. Zo zijn er meer dan een miljoen mensen naar het zuiden van Gaza gevlucht. De kans op uitbraken van ziektes wordt nog groter met zoveel mensen op één plek vanwege een gebrek aan schoon water, voedsel en onderdak. 

Door het grote gebrek aan schoon water drinken veel kinderen vervuild of zout (zee)water. Nierproblemen, huidproblemen en ziektes als diarree komen volop voor en kunnen voor kinderen heel gevaarlijk zijn. 

De oorlog heeft ook grote impact op het mentaal welzijn van kinderen. "Ieder kind is getraumatiseerd," vertelde UNICEF-noodhulpcoördinator Hamish Young eerder. Alle ruim 1 miljoen kinderen in Gaza hebben een vorm van psychosociale hulp nodig. 

Humanitaire hulp wordt belemmerd 

Er staan honderden vrachtwagens met hulp klaar aan de grens met Gaza. De toegang wordt echter ernstig belemmerd of zelfs geblokkeerd, waardoor er veel te weinig hulp binnenkomt. Het humanitaire systeem waarbij humanitaire hulpverleners van tevoren aan de autoriteiten aankondigen waar zij zijn zodat zij veilig hun werk kunnen doen, wordt niet gerespecteerd. Met als gevolg dat hulpverlenen extreem gevaarlijk is. Er zijn inmiddels al meer dan tweehonderd hulpverleners om het leven gekomen. 

Staakt-het-vuren 

“Deze situatie is niet het gevolg van een onverwachte natuurramp of een mislukte oogst door droogte", zegt UNICEF Nederland directeur Suzanne Laszlo. “Dit is een situatie die volledig door mensen is gecreëerd, volledig te voorspellen was, en dus volledig te voorkomen. We blijven daarom oproepen voor een staakt-het-vuren en veilige en volledige humanitaire toegang en vrijlating van alle gegijzelden.”