broer en zus in zee

Curaçao

NL EN

Het Caribische eiland Curaçao is een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. UNICEF Nederland pleit voor de verbetering van de situatie van kinderen in het hele Koninkrijk. 

Vader met klein meisje op curacao

Professionals op Curaçao sneller en beter in actie

In 2022 is het ACT4ECC project opgezet voor meer veiligheid voor kinderen op Aruba en Curacao. Dit project heeft als doel de bewustwording en capaciteitsopbouw van professionals die met en voor kinderen werken. Hiervoor wordt een online Toolkit en een Magazine geproduceerd.

Curaçao wil een beschermingscode voor de veiligheid van kinderen invoeren, een stappenplan voor professionals die met en voor kinderen werken. Het doel is dat zij sneller en beter in actie komen als ze onveiligheid bij kinderen signaleren. In andere landen wordt een soortgelijke code 'meldcode kindermishandeling' genoemd. Door de stappen van de code te volgen kan er, indien nodig, hulp voor de ouders en kinderen georganiseerd worden zodat het thuis veilig wordt. De voorbereiding, institutionalisering en implementatie van de beschermingscode ligt bij het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn van Curaçao. Het werken met de beschermingscode vraagt van professionals verdere bewustwording (houding), specifieke kennis en vaardigheden. Ook na de implementatie van de code is het van belang dat zo’n stappenplan voortdurend onder de aandacht van professionals wordt gebracht, omdat ze er niet de hele dag mee bezig zijn. Het Ministerie wordt bij deze verschillende verantwoordelijkheden ondersteund vanuit UNICEF Nederland, in samenwerking met Augeo Foundation.

De Nationale PostcodeLoterij (NPL) financiert op gebied van Parenting, Kodigo/Codigo en de versterking van het nieuwe Protehami (Veiligthuis) op Curaçao

Wat doet UNICEF?

De Curaçaose overheid is verantwoordelijk voor de naleving van de kinderrechten voor de kinderen op Curaçao. Toch zijn er kinderen in Curaçao die in onveilige omstandigheden leven. UNICEF Nederland adviseert de lokale overheid en lokale organisaties over kindveiligheid. 

UNICEF Nederland werkt samen met lokale overheid en lokale organisaties om het kindveiligheidssysteem te versterken. UNICEF Nederland deelt met de Curaçaose overheid, ambtenaren en professionals technische expertise over hoe kinderen die in de knel zitten zo snel mogelijk kunnen worden geholpen.