Kinderen op klimrek

Veilig opgroeien in Aruba en Curaçao

NL EN

Het ACT4ECC-project is gericht op het vergroten van de bewustwording en capaciteitsopbouw van professionals die met en voor kinderen werken. Op deze manier zal de preventie en vroege signalering van kinderen die in de knel zitten, worden verbeterd.  

Toolkit en Magazine

Voor Aruba en Cucarao is een digitale toolkit geproduceerd. De ministeries en (maatschappelijke) organisaties kunnen deze toolkits gebruiken om hun professionals te trainen over kindveiligheid en zo meer bewustwording, kennis en vaardigheden te creëren. Kinderen die in de knel zitten kunnen op deze manier zo snel mogelijk geholpen worden.

Als onderdeel van de toolkit is per land een online tijdschrift geproduceerd. Doel hiervan is bewustmaking bij beleidsbepalers binnen de gezondheidszorg, onderwijs, juridische en sociale sector over het voorkomen of signaleren van mogelijke onveiligheid bij kinderen en het aanbieden van handvatten hoe kinderen geholpen kunnen worden.

Sue Ann van het ministerie van Justitie en Sociale zaken met de Arubaanse minister-president en Stan van Haaren van UNICEF tijdens de lancering van de online Toolkit en het online magazine

De minister van Justitie en Sociale zaken en de minister-president van Aruba met Stan van Haaren van UNICEF tijdens de lancering van de online Toolkit en het online magazine ‘Assertivo’. Dit vond plaats op 20 november 2023, de internationale dag van de rechten van het kind.

De minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) op Curaçao met vertegenwoordigers van UNICEF Nederland, het ministerie SOAW, de Universiteit van Curaçao en Augeo Academy

De minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) op Curaçao met vertegenwoordigers van UNICEF Nederland, het ministerie SOAW, de Universiteit van Curaçao en Augeo Academy tijdens de lancering van de online Toolkit en online magazine ‘Kurashi’. Dit vond plaats op 15 februari 2024.

Het Awareness raising and Capacity building Toolkit for European and Caribbean Children (ACT4ECC) project loopt van maart 2022 tot februari 2024. Het project wordt gecoördineerd door UNICEF Nederland, en uitgevoerd in samenwerking met de lokale overheden van Aruba en Curaçao, de Universiteit van Curaçao, Augeo Academy en de Vereniging van Overzeese Landen en Gebieden. Het project wordt mede gefinancieerd door het Europese Unie programma Burgers, Gelijkheid, Rechten en Waarden. 

Bereik

Met behulp van de toolkit worden trainingen gegeven aan 160 professionals, zodat ze beter kunnen signaleren of een kind mogelijk in de knel zit en wat ze dan kunnen en moeten doen. Door deze handvatten kan vroegtijdige signalering en preventie van onveiligheid bij kinderen worden gerealiseerd. De toolkit zal ook na afloop van het project, vanaf februari 2024, meer dan 5000 mensen bereiken en hun bewustwording, kennis en/of vaardigheden versterken.

Dit project draagt bij aan de uitvoering van de EU-kinderrechtenstrategie, het EU-Handvest van de grondrechten en het VN-Kinderrechtenverdrag in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Het draagt bij aan hetzelfde beschermingsniveau voor kinderen in de hele Europese Unie, ook in de overzeese landen en gebieden, in het bijzonder de landen Aruba en Curaçao.

Aan het eind van het project, als de toolkit afgerond is, zullen over de resultaten online meetings plaatsvinden met andere Europese UNICEF kantoren en de Vereniging van Overzeese Landen en Gebieden evenals met het Interlandelijk Taskforce Kinderrechten zodat de opgedane kennis gedeeld kan worden. Daarvoor is het Handboek "Collaborative Design Model' geschreven, dat beschrijft hoe is samengewerkt om deze toolkit te maken.

Samenwerkingsverband met partners

UNICEF Nederland helpt de overheden en professionals om het kinderbeschermingssysteem op Aruba en Curaçao te verbeteren. Dit alles met het doel om kinderen op te laten groeien in een veilige omgeving zonder geweld zodat ze de kans hebben zich optimaal te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. Daarvoor werken we samen met ministeries, maatschappelijke organisaties (voor bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers en leraren) en natuurlijk met kinderen en jongeren zelf. We werken in dit project samen met:

  • Ministerie van Justitie en Sociale Zaken van Aruba
  • Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn van Curaçao
  • Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez
  • Augeo Academy
  • Overseas Countries and Territories Association
EU logo

Dit project wordt gecofinancierd door de Europese Commissie.

De inhoud van deze publicatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van UNICEF Nederland en geeft niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie weer.