Wat je moet weten over klimaat #inhetkort

24 maart 2021

Wat weet jij over het klimaat? Hier lees je alles wat je moet weten en ben je binnen 3 minuten op de hoogte van wat er speelt.

Drie dingen die je moet weten over klimaat 

  1. Het klimaat is eigenlijk het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Over de hele wereld zijn er verschillende klimaatsoorten, maar wat wel over de hele wereld hetzelfde is: de aarde warmt op.  
  2. De opwarming van de aarde noem je ook wel het broeikaseffect. Dit zorgt voor problemen voor mens, dier en natuur. Zo smelt het ijs, de zeespiegel stijgt, de temperaturen worden extremer en er valt meer neerslag.  
  3. In het Klimaatakkoord heeft Nederland, samen met andere landen, afgesproken welke doelen er behaald moeten worden om het klimaat te verbeteren. De landen uit de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken dat ze in 2030 minimaal 40% minder uitstoten dan nu. Nederland wil dat doel eigenlijk nog wel wat verhogen, om nog minder uit te stoten.  

Hoe staat het er nu voor met het klimaat? 

Al in 1896 was er een Zweedse wetenschapper die voorspelde dat de CO2-uitstoot de aarde zou opwarmen. Inmiddels is het 125 jaar later en weten we dat die voorspelling wel klopt. De temperatuur in het noordpoolgebied is de afgelopen jaren bijvoorbeeld met 3 graden gestegen. Door de rechter is bepaald dat Nederland beter zijn best moet doen voor het klimaat. De rechter heeft bepaald dat Nederland de CO2-uitstoot met 25% moet terugbrengen, heel lang leek het erop dat Nederland dit doel niet ging halen. Doordat we het afgelopen jaar bijvoorbeeld meer thuis hebben gewerkt, was er veel minder verkeer op de weg en is er minder uitstoot geweest. Er is dus een kans dat het doel toch nog behaald wordt!  

Wat vinden anderen over het klimaat?  

Sommige mensen vinden dat de situatie zo ernstig is dat we het niet klimaatverandering, maar de klimaatcrisis moeten noemen. Een van die mensen is politicus Jesse Klaver, hij vindt dat we de klimaatnoodtoestand moeten uitroepen. Ook vindt hij dat er een Climate Management Team moet worden samengesteld waar wetenschappers advies geven en wetenschappelijke inzichten kunnen delen met de politiek. Volgens hem en vele andere klimaatactivisten is het dus tijd voor grote groene verandering!  

The struggle is real, maar het is ook niet goed om overhaast en te ambitieus te werk te gaan. Zo vindt econoom en socioloog Sandra Philippen dat we wat realistischer moeten blijven. Het verlagen van de uitstoot is hoe dan ook nodig, maar te hoge doelen stellen dat wordt juist ook weer ontmoedigend. Het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord is heel belangrijk en een grote taak, dus laten we ons daarop eerst maar eens focussen.