Jongeren maken advies voor de overheid tijdens Speak up

16 juni 2022

Dertig jongeren kwamen op 11 juni 2022 samen op het UNICEF-kantoor in Den Haag voor de real talks. Tijdens deze groepsgesprekken praten jongeren over onderwerpen die zij belangrijk vinden en helpen ze mee met het maken van het UNICEF-jongerenadvies voor de overheid.  

Jongeren hebben meegedaan aan de real talks van Speak up

Jongeren in gesprek 

Tijdens de real talks werden drie onderwerpen besproken: mentaal welzijn, de overheid en het onderwijs. Na een korte kennismaking met UNICEF en met elkaar, splitsten de jongeren op in kleinere groepen. Iedere groep ging dieper in op één van de onderwerpen en formuleerde adviezen voor de overheid over onderwerpen die jongeren aan het hart gaan. Want, zo zei één van de deelnemers, “de enige die jongeren echt kunnen begrijpen, zijn jongeren zelf.”  

Far00137

Praten over mentaal welzijn, de overheid en het onderwijs 

De deelnemers gingen met elkaar, ervaringsdeskundigen en experts in gesprek om tot de kern van het probleem te komen en mogelijke oplossingen te bedenken. De gesprekken werden begeleid door Discussiëren Kun Je Leren. De groep mentaal welzijn besprak onderwerpen zoals seksualiteit, eenzaamheid en de hoge druk die jongeren ervaren met ondersteuning van Nina Hoek van Dijke (directeur Jong & Je Wil Wat). 

Een andere groep besprak hoe de overheid de stem van jongeren beter mee kan nemen. "Wanneer jongeren worden gehoord, zullen zij zich ook meer betrokken voelen en meer participeren," vertelde een deelnemer. Zij kregen ondersteuning van Ivet Pieper (directeur Stichting Alexanders) en leden van het UNICEF jongerenpanel. Bij de groep over onderwijs sloot Iben Maas (voorzitter LAKS) aan. Daar ging het over de huidige uitdagingen in het onderwijs voor middelbare scholieren, zoals de toets cultuur, prestatiedruk en toegang tot vertrouwenspersonen.  

Op het einde van de dag pitchten alle groepen hun ideeën aan elkaar. "Ik heb echt genoten vandaag en voelde me echt gehoord en heb veel geleerd. Ik hoop dat uiteindelijk de punten aan politici aangeboden gaan worden en dat ze er werkelijk wat mee gaan doen,” zei één van de jongeren. Gedurende de zomer wordt het advies geschreven en gepeild onder een grotere groep jongeren.

Far00583

Betrokken UNICEF-ambassadeur 

Ook UNICEF-ambassadeur Ranomi Kromowidjojo liet van zich horen. Als social ambassador is zij betrokken bij Speak up. In een videoboodschap sprak ze de jongeren enthousiast toe en deelde ze haar eigen ervaringen. “Zelf vind ik het onderdeel mentaal welzijn heel belangrijk. Ik merk dat dat in de topsport iets is waar niet genoeg over wordt gesproken. Ik vind het belangrijk dat er meer bewustwording wordt gecreëerd,” aldus Ranomi. 

UNICEF-jongerenadvies 2022

Met het UNICEF-jongerenadvies zorgt UNICEF ervoor dat jongeren hun mening kunnen geven over onderwerpen die zij belangrijk vinden én dat zij gehoord worden. Het project richt zich op jongeren in Nederland tussen de 13 en 18 jaar. De real talks zijn een vervolg op een eerdere peiling en online campagne op social media. 

Uit de representatieve peiling onder 500 jongeren bleek het dat zij zich dit jaar zorgen maken over de thema’s mentaal welzijn, overheid en onderwijs. Vervolgens heeft UNICEF Nederland via social media jongeren naar hun mening gevraagd. 264 jongeren lieten van zich horen. Dertig van deze jongeren zijn samengekomen voor de real talks. Alle meningen dragen bij aan het UNICEF-jongerenadvies. Over dit advies gaan jongeren, onder begeleiding van UNICEF, met onder andere Tweede Kamerleden in gesprek. Belangrijk, want jongeren hebben het recht op gehoord te worden.  

Eulogo site