Het UNICEF Speak up jongerenadvies krijgt opnieuw aandacht in de Tweede Kamer 

22 februari 2022

Eén gesprek is niet genoeg om de standpunten van jongeren onder de aandacht te brengen. Daarom is het UNICEF Speak up jongerenadvies ook vandaag aangeboden aan Tweede Kamerleden. Dit keer aan zeven Kamerleden die zich bezighouden met het onderwijs. 

Jongeren bieden het Speak up jongerenadvies aan

Bezoek aan de Tweede Kamer

Vier jongeren die hebben meegewerkt aan het advies gingen vandaag langs bij de Tweede Kamer. Zij hebben het UNICEF Speak up jongerenadvies officieel ingediend bij de commissie van Kamerleden die zich bezighouden met onderwijs. Het advies werd enthousiast ontvangen. "Super goed dat jullie hier zijn. Het houdt ons scherp en dat hebben we nodig. We willen nu alvast zeggen 'ga hier vooral mee door!'," aldus meerdere Kamerleden.

Aanwezig waren Ingrid Michon (VVD), Mariëlle Paul (VVD), Habtamu de Hoop (PvdA), Paul van Meenen (D66), Frank Wassenberg (PvdD), Lisa Westerveld (GL), Mirjam Bikker (CU) en twee medewerkers van Bij1. 

De stem van jongeren

In het UNICEF Speak up jongerenadvies 2021 delen jongeren hun zorgen en geven ze hun mening over onderwerpen die zij belangrijk vinden, zoals over het klimaat, mentaal welzijn en gelijke kansen.

Zo vindt een jongere dat er meer aandacht moet komen voor mentaal welzijn op school: "In de klas is niet veel openheid en kan je er niet goed over praten. Het taboe moet worden doorbroken. Door mentoren maar ook door voorlichting en ervaringsdeskundigen aan het woord te laten. Dus dat jongeren gewoon echt serieus genomen worden."

  Unicef  petitie 22 02 2022  003

  In het rapport staan onder andere deze adviezen die gaan over mentaal welzijn en onderwijs:

  • De prestatiedruk heeft een negatieve invloed op de mentale gezondheid van jongeren. Daarom moet er op school minder focus liggen op toetsen en meer nadruk op talentontwikkeling.  
  • Er moet meer openheid, begrip en kennis komen over mentaal welzijn. 
  • Professionele hulp zoeken kan voelen als een grote stap. Daarom is het van belang dat er laagdrempelige hulp komt voor jongeren die in een moeilijke situatie zitten. 
  • Discriminatie en vooroordelen aanpakken voor gelijke kansen in het onderwijs. 

  Jongeren en de politiek

  Eind vorig jaar gingen jongeren in gesprek met Tweede Kamerleden Daan de Neef (VVD), Fonda Sahla (D66) en Renske Leijten (SP) over het Speak up jongerenadvies. UNICEF blijft de thema’s die jongeren belangrijk vinden onder de aandacht brengen. Als kinderrechtenorganisatie maakt UNICEF zich hard voor het recht van jongeren om gehoord en serieus genomen te worden. Met Speak up wil UNICEF daaraan bijdragen.