Op de dag van onderwijs luidt UNICEF de noodklok. Kinderen in de Nederlandse asielopvang missen maanden onderwijs

24 januari 2023

Vluchtelingenkinderen in de Nederlandse (crisis)noodopvang missen vaak maanden onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van UNICEF Nederland. Gezinnen worden vaak verplaatst naar (crisis)noodopvanglocaties. Op deze plekken is onderwijs minder goed georganiseerd. Tegelijkertijd krijgen scholen in de buurt van reguliere asielopvang hun lokalen niet goed gevuld. Kinderen krijgen hierdoor soms wel een half jaar geen onderwijs.

Deza aan tafel

Kleinere asielopvang beter voor kinderen

''Ieder kind heeft recht op onderwijs en zeker kinderen die op de vlucht zijn geweest en vaak al een achterstand hebben,‘’ zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. In mei 2022 werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen. Volgens de motie moeten families en kinderen voorrang krijgen bij de overplaatsing van crisisnoodopvanglocaties naar reguliere kleinere asielopvang. De plekken in de reguliere asielopvang zijn beter voor kinderen omdat ze stabieler en veiliger zijn.

Veel klaslokalen blijven leeg

Ook zijn deze locaties meestal verbonden aan scholen. Het is daarom belangrijk dat kinderen voorrang krijgen op deze locaties. Toch gaat het in de praktijk helaas niet altijd goed. Veel kinderen komen niet terecht op de reguliere opvanglocaties waardoor klaslokalen leeg blijven. Scholen hebben daarom moeite om goede leraren te behouden.

“School is mijn enige afleiding hier. Ik zit veel op mijn kamer en verveel me.”

Nala (16) uit Somalië

Belang van het kind nog niet altijd voorop

Kinderen moeten een hogere prioriteit krijgen. Kinderen in de (crisis) noodopvang moeten vaak verhuizen en krijgen daardoor soms wel een half jaar geen onderwijs. Het organiseren van onderwijs is extra moeilijk rond grote (crisis)noodopvanglocaties.

UNICEF Nederland wil dat bij verplaatsingen naar reguliere asielopvang kinderen een hogere prioriteit krijgen. Op sommige reguliere opvanglocaties zijn meer alleenstaande mannen dan kinderen. Terwijl de locaties wel zijn ingericht voor kinderen.

Nog steeds duizenden kinderen in noodopvanglocaties

Er is op dit moment geen centraal overzicht van het aantal leerplichtige kinderen in de (crisis)noodopvang. Hoeveel kinderen onderwijs mislopen is daarom onduidelijk. Volgens de laatste cijfers van het COA wonen 3.324 kinderen in noodopvanglocaties, waaronder 1.440 alleenreizende kinderen. Daarnaast verblijven in de crisisnoodopvang meer dan duizend kinderen. Het exacte aantal kinderen is onbekend vanwege achterstallige registraties.