drie meisjes op straat

Samenwerken aan kindvriendelijke opvang

Om de succesfactoren voor kindvriendelijke opvang in kaart te brengen heeft UNICEF, in samenwerking met het COA en Nidos, onderzoek gedaan. Het onderzoek Samenwerken aan kindvriendelijke opvang biedt medewerkers van uitvoeringsorganisaties en gemeenten concrete handvatten en inspirerende voorbeelden om te werken aan kindvriendelijke opvang.

twee lachende meisjes met fiets

Kindvriendelijke opvang

Lokale initiatieven

Het onderzoek laat zien dat op lokaal niveau veel mogelijkheden zijn om de leefomstandigheden voor asielzoekerskinderen en Oekraïense kinderen te verbeteren. Om concrete en toepasbare handvatten te bieden geeft het onderzoek een overzicht van mogelijke lokale samenwerkingen om kindvriendelijke opvang te realiseren. Negen lokale initiatieven laten zien wat voor hen goed werkt en wat de positieve impact hiervan is op kinderen. Zo leren asielzoekerskinderen in Maastricht bijvoorbeeld praten over hun trauma’s met hulp van een muziekcoach, en krijgen kinderen in Drachten binnenkort fietslessen op de opvanglocatie om zo mee te kunnen doen in de maatschappij. Het is van belang om initiatieven structureel in te bedden op een locatie of binnen een gemeente. Dat maakt het initiatief duurzaam, betrouwbaar en kwalitatief beter.

Landelijke keuzes én lokale inspanningen

Ondanks het bestaan van vele inspirerende lokale initiatieven blijven er dringende zaken waar UNICEF zich zorgen over maakt. Zoals het beperkte aantal plekken voor kinderen op de vlucht, de veelal tijdelijke aard van opvanglocaties, het aantal keer dat een kind moet verhuizen en het gebrek aan (geschoold) personeel om kinderen op te vangen. Op landelijk niveau moet gewerkt worden aan structurele oplossingen. De Spreidingswet is daar één van en biedt dé kans voor kindvriendelijke opvang. Het is noodzakelijk om te zorgen dat nieuwe opvangplekken vanaf het begin geschikt zijn voor kinderen en dat de kwaliteit van bestaande opvangplekken wordt verbeterd. 

We moedigen uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke organisaties, gemeenten en ministeries aan om mooie initiatieven met elkaar te (blijven) delen. Want willen we het verschil maken voor kinderen op de vlucht dan moeten we dit samen doen.

Het onderzoek is uitgevoerd door advies- en onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF).