Oproep voor bedrijven: neem je verantwoordelijkheid en zorg voor je werknemers

20 april 2020

Het coronavirus en de gevolgen daarvan zorgen voor enorme uitdagingen. Ook voor NGO’s, overheden en bedrijven vraagt de situatie om drastische veranderingen. Nieuwe strategieën, nieuwe regels, en nieuwe manieren om het bedrijfsleven in te richten. In de uitwerking hiervan roept UNICEF bedrijven op om zorg te blijven dragen voor álle werkers in hun productieketens.  

Vader en zijn dochter voor een fabriek in Bangladesh

Nederlandse bedrijven werken al jaren hard aan ketentransparantie en duurzame, eerlijk handel. Er zijn al veel stappen gezet, en UNICEF roept bedrijven op om hier ook en zeker nu mee door te gaan. Als ouders hun inkomen verliezen, leiden kinderen hier direct onder.  UNICEF wil voorkomen dat er tijdens en na de coronacrisis nog meer kinderen in armoede moeten leven, maar dat kunnen we niet alleen. Daar is hulp van het bedrijfsleven bij nodig.

We vragen bedrijven:

  • Om zich te houden aan contractuele verplichtingen met leveranciers, en samen te zoeken naar financiële oplossingen zodat werknemers in de keten uitbetaald worden.
  • Om samen te werken met instanties voor het oprichten van noodfondsen speciaal voor arbeiders in de keten
  • Om Due Dilligence te blijven doorvoeren, met speciale aandacht voor de kinderen van werknemers in de productieketen. Veel arbeiders hebben geen financiële buffer, waardoor zij en hun kinderen in een kwetsbare situatie terecht komen. Voor hen is het behoud van Family Friendly Workplaces essentieel, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen blijven zorgen. Zodat ze geen honger hoeven te leiden, medische zorg ontvangen en het onderwijs gewoon doorgaat. Voor kinderen betekent blijvende toegang tot goed onderwijs meer kansen voor de toekomst.

Deze vreemde tijd is hét moment voor het bedrijfsleven om te laten zien wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen echt betekent. Bedrijven moeten de verantwoordelijkheid nemen voor hun werknemers en de keten om samen tot een verantwoorde en duurzame uitkomst te komen.

UNICEF snapt dat dit een behoorlijke uitdaging is, en staat daarom klaar om ondersteuning te bieden. Samen met ILO en UN Women heeft UNICEF een adviesrapport uitgebracht om bedrijven te helpen hun medewerkers en diens gezinnen te ondersteunen. Het rapport bevat onder andere waardevolle informatie over het behoud van Family Friendly Workplaces.