Kinderen in azc’s door tweede lockdown nog meer in de knel

1 februari 2021

Kinderen in asielzoekerscentra lijden zwaar onder de coronamaatregelen, zo blijkt uit een steekproef van de Werkgroep Kind in azc waar UNICEF onderdeel van uitmaakt. Door de tweede lockdown zijn vrijwel alle activiteiten voor hen gestopt en kunnen veel kinderen geen online onderwijs volgen. Morgen wordt een motie over het onderwerp behandeld in de Tweede Kamer.

'Dit zijn hele kwetsbare kinderen die in de strijd tegen corona uit beeld dreigen te raken, terwijl ze juist nu extra aandacht nodig hebben,' zegt Esther Zielhuis, coördinator van Kind in azc.

Om een idee te krijgen hoe kinderen in azc’s worden geraakt door het coronabeleid, is een online vragenlijst uitgezet. Een ruime meerderheid (52 procent) van de respondenten geeft aan dat voor deze kinderen onmogelijk is om online lessen te volgen of schoolwerk te maken door slechte wifi in het azc. Ook zegt bijna de helft (43 procent) dat er geen laptops of tablets voor digitaal onderwijs aanwezig zijn. De uitkomst is te lezen in het rapport  De impact van corona op kinderen in azc’s.

Artikel gaat door onder de foto

De steekproef is gedaan onder 46 respondenten. Dit zijn zowel medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) als leerkrachten op nieuwkomersscholen die onderwijs geven aan kinderen uit azc’s.

AZC in Grave

Somber beeld

Behalve problemen rond onderwijs, geeft de steekproef een somber beeld van de impact van de coronamaatregelen op deze kwetsbare kinderen. Door het wegvallen van school en andere activiteiten verliezen ze hun sociale contacten wat zorgt voor vereenzaming en isolatie. Ook nemen stress en neerslachtigheid toe omdat hun toekomst nog onzekerder is dan voor corona en ze weinig begrijpen van de coronamaatregelen. Dat komt ook door hun taalachterstand, die door het uitblijven van onderwijs alleen maar verergert.   

Waar tijdens de eerste lockdown al signalen waren dat kinderen in azc’s uit beeld raakten, is de angst hiervoor inmiddels nog groter, zo blijkt uit de steekproef. De toegenomen stress van ouders, verveling, gebrek aan privacy en de hele dag met het gezin in een kleine ruimte opgesloten zitten, zorgt ervoor dat de situatie voor kinderen onveilig wordt. Organisaties die deze signalen normaal gesproken kunnen opvangen, hebben door de coronamaatregelen minder toegang tot deze gezinnen. Problemen binnen het gezin komen minder snel aan het licht omdat er nauwelijks contact is met de buitenwereld.

De Werkgroep Kind in azc wil dat de overheid en het COA hun verantwoordelijkheid nemen om alle asielzoekerscentra structureel van goed werkende wifiverbindingen te voorzien, voor nu en in de toekomst. 'De staatssecretaris belooft al sinds april vorig jaar beterschap, maar ondertussen worden deze kinderen gewoon aan hun lot overgelaten,' zegt Zielhuis. Ook roept de Werkgroep het kabinet op te zorgen voor voldoende apparaten om online onderwijs te kunnen volgen en meer begeleiding en aandacht te creëren voor kwetsbare kinderen. Aanstaande dinsdag wordt ook een motie over het onderwerp behandeld in de Tweede Kamer. 'Deze kinderen hebben al zoveel meegemaakt, in het land van herkomst en gedurende hun vlucht, het minste wat je kunt doen is ervoor zorgen dat ze tijdens en na de lockdown toegang hebben tot onderwijs en goede begeleiding. Wegkijken is geen optie meer,' aldus Zielhuis.   

Aanbevelingen naar aanleiding van de steekproef

Aanbevelingen naar aanleiding van de steekproef

Aanbevelingen naar aanleiding van de steekproef

De Werkgroep Kind in azc is een samenwerkingsverband tussen UNICEF Nederland, War Child, Save the Children, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland en Stichting de Vrolijkheid. De Werkgroep is in 2010 opgericht en zet zich in voor de rechten van kinderen in asielzoekerscentra en voor het verbeteren van hun situatie.