Actieve rol voor jongeren in onderzoek naar mentaal welzijn

24 januari 2019

UNICEF Nederland start vandaag een bijzonder onderzoek naar het welzijn van jongeren in Nederland. Uniek aan ‘Geluk onder druk?’ is dat jongeren zelf een stem krijgen in het onderzoek. Luc (18): “Ik kijk met de resultaten mee om te bepalen wat nodig is om het welzijn van jongeren echt te verbeteren.”

Het onderzoek ‘Geluk onder druk?’ wordt in opdracht van UNICEF Nederland uitgevoerd door het Trimbos-instituut, Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht.

Het onderzoek ‘Geluk onder druk?’ wordt in opdracht van UNICEF Nederland uitgevoerd door het Trimbos-instituut, Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht.

Het onderzoek ‘Geluk onder druk?’ wordt in opdracht van UNICEF Nederland uitgevoerd door het Trimbos-instituut, Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht.

Er zijn steeds meer signalen dat het mentaal welzijn van jongeren in Nederland onder druk staat. Stress als gevolg van hoge prestatiedruk, depressiviteit, eenzaamheid en faalangst lijken steeds meer voor te komen. Mogelijk door de steeds complexere maatschappij, die veel van kinderen eist op intellectueel, sociaal en maatschappelijk gebied. Daarom heeft UNICEF Nederland het initiatief genomen voor het onderzoek ‘Geluk onder druk?’, uitgevoerd door het Trimbos-instituut, Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht.

Oplossingen voor negatieve gevoelens

“Gezond en veilig opgroeien is een kinderrecht. Juist omdat we in een goed ontwikkeld land leven, zou een onbezorgde jeugd bijna vanzelfsprekend moeten zijn. Dat we steeds meer signalen krijgen dat stress en depressiviteit lijken toe te nemen, is zorgwekkend”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. “Onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen en mogelijke oplossingen te vinden voor deze negatieve gevoelens bij jongeren. Samen werken we aan een samenleving waar iedere jongere tot zijn/haar recht komt.”

Twee meisjes zitten samen op een bankje.

Jongeren krijgen een belangrijke stem in het onderzoek.

Jongeren krijgen een belangrijke stem in het onderzoek.

Met het onderzoek willen we een duidelijk beeld krijgen van het mentaal welzijn van tieners in Nederland. Hoe kan het dat jongeren juist in Nederland stress ervaren, waar volgens onderzoek de meest gelukkige jongeren van Europa wonen? Met het antwoord op deze en andere vragen wil UNICEF bepalen welke strategie en activiteiten nodig zijn om dit thema politiek, bestuurlijk en maatschappelijk te agenderen en het welzijn van jongeren duurzaam te verbeteren.

Investeren in jongeren

De visie en beleving van tieners is hiervoor belangrijk. Jongeren zijn betrokken bij de onderzoeksopzet en de uitwerking. Lieke (17): “Ik ga kijken of de vragen goed gesteld worden en of ze geen dingen vergeten te vragen aan de jongeren.” Luc (18): “Ik zal met de resultaten meekijken om mee te bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden, zodat het welzijn van jongeren ook echt verbetert.”

Marloes Kleinjan, programmahoofd Epidemiologie bij het Trimbos-instituut en hoogleraar Youth Mental Health Promotion aan de Universiteit Utrecht: “We weten nog te weinig over hoe het nu echt gaat met de Nederlandse jongeren en hun mentale gezondheid. De adolescentie is een periode van mogelijkheden, maar ook een van kwetsbaarheid en risico's. Een belangrijke periode dus om in te investeren en om veel over te weten.”

Het onderzoek zal naar verwachting zestien maanden in beslag nemen.