Voorwaarden deelname jongerenpanel

Met het ondertekenen van het aanmeldformulier, ga je akkoord met het volgende: 

  • Ik begrijp dat het UNICEF jongerenpanel mij tijd gaat kosten en ik kan tijd vrijmaken om mee te doen 
  • Ik meld me aan om het hele schooljaar 2020-2021 betrokken te zijn bij het UNICEF jongerenpanel 
  • Ik begrijp dat het voor kan komen dat activiteiten plaatsvinden onder schooltijd. In dat geval zal ik als dat mogelijk is, vrij vragen van school.Ik begrijp dat school altijd voor gaat. 
  • Ik weet dat ik elke maand op het hoofdkantoor van UNICEF Nederland bij de bijeenkomst word verwacht (laatste vrijdag van de maand) 
  • Ik weet dat ik gevraagd kan worden een rol te vervullen tijdens speciale UNICEF evenementen 
  • Ik begrijp dat door of namens UNICEF Nederland gemaakt beeldmateriaal (foto’s en video’s) van mij door UNICEF gebruikt mag worden 
  • Ik begrijp dat UNICEF Nederland vertrouwelijk omgaat met mijn persoonlijke informatie. En dat UNICEF Nederland er alles aan doet om de identiteit van kinderen en jongeren te beschermen. 
  • Ik begrijp dat ik op elk moment het recht heb om te stoppen met het jongerenpanel, maar ik ben van plan om het hele schooljaar 2020-2021 betrokken te zijn