Jongerenpanel Jongerenpanel

Voorwaarden deelname jongerenpanel

Met het ondertekenen van het aanmeldformulier, ga je akkoord met het volgende: 

  • Ik begrijp dat het UNICEF jongerenpanel mij tijd gaat kosten en ik kan tijd vrijmaken om mee te doen  
  • Ik meld me aan om het hele schooljaar 2022-2023 betrokken te zijn bij het UNICEF jongerenpanel  
  • Ik begrijp dat het voor kan komen dat activiteiten plaatsvinden onder schooltijd. In dat geval zal ik als dat mogelijk is, vrij vragen van school. Ik begrijp dat school altijd voor gaat.  
  • Ik weet dat ik elke laatste vrijdag van de maand op het hoofdkantoor van UNICEF Nederland bij de bijeenkomst word verwacht  
  • Ik begrijp dat ik meedoe aan activiteiten van het UNICEF jongerenpanel en gevraagd kan worden om een rol te vervullen tijdens evenementen van UNICEF. Ik snap dat ik zelf kan aangeven hoeveel tijd ik aan het jongerenpanel en de verschillende activiteiten kan en wil besteden. 
  • Ik begrijp dat door of namens UNICEF Nederland gemaakt beeldmateriaal (foto’s en video’s) van mij door UNICEF gebruikt mag worden  
  • Ik begrijp dat UNICEF Nederland vertrouwelijk omgaat met mijn persoonlijke informatie. En dat UNICEF Nederland er alles aan doet om de identiteit van kinderen en jongeren te beschermen.  
  • Ik begrijp dat ik op elk moment het recht heb om te stoppen met het jongerenpanel, maar ik ben van plan om het hele schooljaar 2022-2023 betrokken te zijn