Lachend kind

Gedragscode, MVO-beleid en Child Safeguarding

UNICEF Nederland heeft een Child Safeguarding-beleid. Kinderen en jongeren zijn op allerlei manieren bij het werk van UNICEF Nederland betrokken. UNICEF heeft als kinderrechtenorganisatie een speciale taak om die kinderen en jongeren te allen tijde te beschermen. Daarom hanteren we een strikt Child Safeguarding-beleid. In het MVO-beleid wordt gekeken naar wat er nou precies het beste is voor een kind en wat er voor nodig is om deze ambities te behalen.

Het Imago en succes van UNICEF is in grote mate afhankelijk van het gedrag van medewerkers en vrijwilligers van UNICEF. UNICEF Nederland heeft een Gedragscode (Code of Conduct - English) die door iedere medewerker en vrijwilliger wordt onderschreven. In de gedragscode benoemen wij de waarden waar wij ons aan willen houden in ons werk voor UNICEF.

Omdat kinderen en jongeren op allerlei manieren bij het werk van UNICEF Nederland betrokken zijn, staan in de gedragscode ook gedragsregels over de omgang met kinderen en jongeren tijdens ons werk. Deze gedragsregels zijn gebaseerd op ons Child Safeguarding-beleid. UNICEF Nederland heeft als kinderrechtenorganisatie een speciale taak om die kinderen en jongeren altijd te beschermen. Het Child Safeguarding-beleid bevat richtlijnen hoe UNICEF Nederland op de juiste manier kinderen en jongeren betrekt in communicatie, onderzoeken en bij evenementen.

Partners van UNICEF Nederland worden gevraagd het beleid om kinderen te beschermen te ondersteunen en na te volgen. UNICEF Nederland waakt ervoor geen medewerkers te werven die om de verkeerde redenen met kinderen willen werken.

MVO beleid

Onze ambitie is helder: het beste voor kinderen. Maar wat is het beste voor kinderen? En wat is de invloed van onze bedrijfsvoering daarop? Drie kaders helpen ons het antwoord te vinden op deze vragen: het VN-kinderrechtenverdrag, de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de Children’s Rights and Business Principles (CRBP’s). In dit MVO-beleid beschrijven we per focusthema wat onze visie en ambitie is, en wat er nodig is om deze ambitie te behalen. Jaarlijks werken we concrete acties uit in een jaarplan die passen binnen dit beleid.