Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Gedragscode en Child Safeguarding

UNICEF Nederland heeft een Child Safeguarding-beleid. Kinderen en jongeren zijn op allerlei manieren bij het werk van UNICEF Nederland betrokken. UNICEF heeft als kinderrechtenorganisatie een speciale taak om die kinderen en jongeren te allen tijde te beschermen. Daarom hanteren we een strikt Child Safeguarding-beleid.

Het Imago en succes van UNICEF is in grote mate afhankelijk van het gedrag van medewerkers en vrijwilligers van UNICEF. UNICEF Nederland heeft een Gedragscode (Code of Conduct - English) die door iedere medewerker en vrijwilliger wordt onderschreven. In de gedragscode benoemen wij de waarden waar wij ons aan willen houden in ons werk voor UNICEF.

Omdat kinderen en jongeren op allerlei manieren bij het werk van UNICEF Nederland betrokken zijn, staan in de gedragscode ook gedragsregels over de omgang met kinderen en jongeren tijdens ons werk. Deze gedragsregels zijn gebaseerd op ons Child Safeguarding-beleid. UNICEF Nederland heeft als kinderrechtenorganisatie een speciale taak om die kinderen en jongeren altijd te beschermen. Het Child Safeguarding-beleid bevat richtlijnen hoe UNICEF Nederland op de juiste manier kinderen en jongeren betrekt in communicatie, onderzoeken en bij evenementen.

Partners van UNICEF Nederland worden gevraagd het beleid om kinderen te beschermen te ondersteunen en na te volgen. UNICEF Nederland waakt ervoor geen medewerkers te werven die om de verkeerde redenen met kinderen willen werken.