Lachend jongetje

Business opportunities Dutch Caribbean

NL EN

UNICEF Nederland is actief in Nederland en in de Caribische delen van Nederland. In het Kinderrechtenverdrag heeft UNICEF het belangrijke mandaat gekregen om in de gaten te houden of overheden de afspraken in het verdrag nakomen en ze erop aan te spreken. UNICEF Nederland draagt hieraan bij door het monitoren van de kinderrechtensituatie op de eilanden, beleidsbeïnvloeding, kinderrechteneducatie en participatie, en het verlenen van technische assistentie. Voor onze projecten schaffen we diensten aan en, in zeer beperkte mate, goederen. Op deze pagina staan mogelijke zakelijke kansen en onze algemene voorwaarden. De details, inclusief sluitingsdatum, eisen en het indienen van een offerte of voorstel staan in de offerteaanvraag.