Kinderen uit Oekraïne worstelen met leerachterstand

7 september 2023

Terwijl Oekraïne zijn vierde jaar van onderwijschaos ingaat, na de corona pandemie en de oorlog, hebben kinderen in het hele land te maken met grote leerachterstanden. De situatie is verergerd door voortdurende aanvallen op scholen in Oekraïne en doordat weinig vluchtelingenkinderen scholen in andere landen bezoeken. Dit treft ongeveer 6,7 miljoen Oekraïense kinderen van 3 tot 18 jaar.

vrouw-bezoekt-kleuterschool.jpg

Regina De Dominicis, regionaal directeur van UNICEF voor Europa en Centraal-Azië, bezoekt Oekraïne.

Regina De Dominicis, regionaal directeur van UNICEF voor Europa en Centraal-Azië, bezoekt Oekraïne.

Leerresultaten in taal en wiskunde nemen af

De gevolgen van deze langdurige onderbreking zijn zichtbaar in de afnemende leerresultaten van Oekraïense leerlingen. Hun vaardigheid in de Oekraïense taal, wiskunde en vreemde talen is flink verslechterd. Volgens recente enquêtegegevens melden leraren dat ongeveer 57% van de kinderen van de leerlingen worstelt met de Oekraïense taal, ongeveer 45% van de kinderen problemen heeft met wiskunde en ongeveer 52% van de kinderen moeite heeft met het leren van vreemde talen.

Uitdagingen in het onderwijs

Binnen Oekraïne zijn scholen militair doelwit geweest, waardoor kinderen zonder veilige leeromgeving achterblijven. Dit belemmert niet alleen hun vooruitgang, maar wist ook de kennis uit die ze hadden opgedaan toen scholen normaal functioneerden, aldus Regina De Dominicis, regionaal directeur van UNICEF voor Europa en Centraal-Azië.

De situatie wordt verder bemoeilijkt doordat maar een derde van de basis- en middelbare schoolkinderen in Oekraïne volledig fysiek lessen volgt. Een ander derde deel combineert fysiek met online leren, terwijl het overige derde deel uitsluitend online lessen volgt. Online leren kan een tijdelijke oplossing zijn, maar het kan de sociale ontwikkeling en het leerproces in traditionele klaslokalen niet volledig vervangen. Vooral niet bij jonge kinderen.

Voor Oekraïense kleuters is de situatie nog zorgwekkender; twee derde van de kleuters gaat niet naar school, en in frontliniegebieden geeft driekwart van de ouders aan hun kinderen niet naar de kleuterschool te sturen.

twee-oekraïense-kleuters.jpg

Kinderen van de kleuterschool "Lisova Pisnya", ondersteund door UNICEF.

Kinderen van de kleuterschool "Lisova Pisnya", ondersteund door UNICEF.

Bovendien hebben vluchtelingenkinderen in zowel Oekraïne als in gastlanden moeite om lokaal onderwijs te volgen vanwege taalbarrières, beperkte toegang tot scholen en overbelaste onderwijssystemen. Meer dan de helft van de Oekraïense vluchtelingenkinderen staat namelijk niet ingeschreven bij een nationale school. Sommige vluchtelingenkinderen volgen daarom online onderwijs, anderen hebben het volledig opgegeven.

Inspanningen van UNICEF

Tijdens tijden van crises en conflicten bieden scholen meer dan alleen onderwijs; ze bieden stabiliteit, routine en veiligheid voor kinderen. UNICEF werkt actief samen met regeringen en partners in Oekraïne en gastlanden om de toegang tot kwalitatief onderwijs te verbeteren. Dit omvat het opkomen voor kwetsbare kinderen in klaslokalen, het aanbieden van taallessen en het bieden van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning. UNICEF werkt ook samen met de regering van Oekraïne om het herstel van het leren te ondersteunen en obstakels voor onderwijs te verwijderen. Dit omvat het herstellen van scholen en het aanbieden van inhaallessen voor ongeveer 300.000 Oekraïense kinderen die risico lopen op leerachterstanden. Dergelijke onderwijshervormingen zijn cruciaal voor het toekomstige herstel en de ontwikkeling van het land.

Samengevat, de uitdagingen waarmee de kinderen uit Oekraïne worden geconfronteerd zijn ontmoedigend, maar UNICEF is vastbesloten om een verschil te maken door ervoor te zorgen dat onderwijs een prioriteit blijft voor de toekomst van deze jonge kinderen.