1 op de 3 kinderen wereldwijd kan geen onderwijs op afstand volgen

27 augustus 2020

Door de coronacrisis zijn veel scholen dicht en wordt onderwijs op afstand gegeven. Maar dat is voor lang niet alle kinderen toegankelijk.

Yolanda zit in haar pyjama achter haar bureau. Sinds de uitbraak van de coronacrisis volgt ze al haar lessen online.

Yolanda zit in haar pyjama achter haar bureau. Sinds de uitbraak van de coronacrisis volgt ze al haar lessen online.

Yolanda zit in haar pyjama achter haar bureau. Sinds de uitbraak van de coronacrisis volgt ze al haar lessen online.

Onderzoek

Uit onderzoek van UNICEF blijkt dat zeker 463 miljoen kinderen wereldwijd geen onderwijs op afstand hebben kunnen volgen tijdens de coronacrisis. Hierbij is gekeken naar toegang tot televisie, radio en internet, en naar het online lesaanbod van scholen uit ruim 100 landen.

Ongelijkheid tussen kinderen

Op het hoogtepunt van de coronacrisis gingen zo’n 1,5 miljard kinderen niet naar school. Het onderzoek toont aan dat er grote ongelijkheid is tussen kinderen wereldwijd.

  • De kinderen uit sub-Sahara Afrika zijn het zwaarst getroffen. De helft van alle kinderen daar kan geen onderwijs op afstand volgen;
  • Bijna drie kwart van de kinderen wereldwijd die geen onderwijs hebben gevolgd, komen uit gezinnen die leven in armoede. In rijkere landen is de ongelijkheid nog groter. Van alle kinderen die daar geen online lessen volgden, komt 86 procent uit gezinnen met een laag inkomen;
  • Drie kwart van de leerlingen die geen toegang hebben tot onderwijs op afstand wonen in afgelegen en landelijke gebieden.

Het treft kinderen van alle leeftijden, waarbij vooral de jongste kinderen het risico lopen om de belangrijkste eerste jaren in hun ontwikkeling te missen.

De thuissituatie

Het daadwerkelijke aantal kinderen dat geen les volgt is waarschijnlijk nog hoger. UNICEF benadrukt dat, zelfs als kinderen alle materialen beschikbaar hebben, veel kinderen thuis onder druk staan. Ze moeten helpen in het huishouden, werken om geld te verdienen, of hebben geen rustige leeromgeving. Ook zijn er kinderen die hulp missen bij het gebruik van online lesmethodes.

Investeren in afstandsonderwijs

UNICEF zet zich in kinderen veilig terug naar school te laten keren. Samen met UNESCO, de VN-Vluchtelingenorganisatie, het Wereldvoedselprogramma en de Wereldbank, heeft UNICEF richtlijnen opgesteld voor scholen. Als het scholen niet lukt om onder veilige omstandigheden hun deuren te openen, pleit UNICEF dat er meer gedaan wordt om alle kinderen toegang te geven tot afstandsonderwijs. 

Les op afstand in Nederland

Ook in Nederland konden niet alle kinderen voldoende les op afstand volgen. Volgens een eerder onderzoek van UNICEF Nederland, in samenwerking met Universiteit Leiden en kinderrechtenhoogleraar Ton Liefaard, hebben de verschillende omstandigheden waarin leerlingen opgroeien impact op het succesvol kunnen volgen van les op afstand. Zo werd er gekeken naar het verschil in het hebben van een eigen kamer of laptop, en ook verschillende digitale mogelijkheden van de scholen zelf. De betrokkenheid en capaciteit van de ouders om de leerlingen te begeleiden hebben ook invloed op het onderwijs; sommige ouders spreken niet voldoende Nederlands, hebben te weinig digitale kennis, of hebben een lastige thuissituatie.