jongeren met mobieltjes jongeren met mobieltjes

Digitale leefomgeving kinderen

Computers, mobieltjes, AI: kinderen en jongeren leven in een digitale wereld. Ze kennen als geen ander de voordelen, maar er zijn ook nadelen waar beleidsmakers, (jeugd)professionals en opvoeders hen tegen dienen te beschermen.

Grote invloed digitale technologie

Digitale technologie is een integraal onderdeel van het leven van onze kinderen. In alle omgevingen waar kinderen en jongeren zijn, thuis, op school, in sportclubs, op werk of op fysieke speel- en hangplekken, zijn ze verbonden via en met digitale toepassingen. Het heeft een grote invloed op hun welzijn en ontwikkeling. 

Voordelen maar ook schaduwkanten van digitale leefomgeving

Kinderen ontmoeten elkaar online, ze maken vrienden, hebben plezier met games en filmpjes op sociale mediaplatforms. Bovendien doen kinderen online kennis en vaardigheden op die cruciaal zijn voor hun toekomst. Digitale technologie kan ook bijdragen aan onderwijs dat gevarieerder en meer op maat is. Tegelijkertijd heeft digitale technologie schaduwkanten. Kinderen lopen tal van risico’s wanneer ze zich in de onlinewereld begeven. Denk aan schadelijke informatie, gokken, pesten, discriminatie en nepnieuws. Maar ook seksueel misbruik, gender-gerelateerd geweld en cyberagressie.

Om de rechten van kinderen te waarborgen in de online wereld, publiceerde het VN-Kinderrechtencomité in 2021 General Comment 25.  Hierin doet het VN-Kinderrechtencomité aanbevelingen aan landen over hoe kinderrechten het beste kunnen worden gerespecteerd in de digitale leefomgeving. Zo stuurt het VN-Comité aan op de ontwikkeling van robuuste wet- en regelgeving en specifiek beleid rondom kinderrechten in de digitale wereld.

Wetenschappelijke essays

Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over de invloed van digitalisering op kinderen en kinderrechten? Wat kunnen politici, beleidsmakers, bestuurders en andere belanghebbenden ermee? En hoe kunnen de rechten en belangen van het kind uiteindelijk het beste worden geborgd? Samen met de Universiteit Leiden en Kennisnet wordt een achtdelige essayreeks gepubliceerd om de kennis over kinderrechten in de digitale wereld in Nederland te vergroten.

Download hier de essays uit de reeks:

Samenwerking

Aan de essayreeks werken naast de Universiteit Leiden en Kennisnet, diverse experts mee. Zij zijn verbonden aan de Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, John Dewey College, Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM), Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) en Autoriteit Consument & Markt.  

In deze serie essays wordt de stem van jongeren meegenomen door de inzet van de Jongerenraad Digitalisering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze Jongerenraad heeft UNICEF Nederland samen met BZK opgezet.