Ken je rechten-lespakket

Hoeveel kinderrechten kun jij opnoemen? Grote kans dat je niet verder komt dan drie rechten. Dat geldt helaas ook voor veel kinderen in Nederland.

De meeste mensen leren pas over kinderrechten als ze deze zelf niet meer hebben. En dat terwijl het Kinderrechtenverdrag juist zo belangrijk om kinderen gezond en goed op te laten groeien.

Meld je aan voor het gratis lespakket

Help jij mee om kinderen bewust te maken van hun rechten?

Aanmelden

Ken je rechten

Het Ken je rechten-lesmateriaal is gemaakt voor groep 7 en 8. Met vragen als ‘Mag jouw moeder meelezen op je telefoon?’ maken kinderen op een speelse manier kennis met kinderrechten. Tijdens de les staat de klas stil bij wat zij nodig hebben om op te groeien.

De lessen sluiten aan op de kerndoelen wereldoriëntatie en burgerschapsonderwijs. Het pakket bestaat uit drie opeenvolgende lessen en kan desgewenst uigebreid worden met een vierde optionele les. 

  Wat zit er in het lespakket?

  • Een werkboekje voor elke leerling met informatie en opdrachten
  • Een begeleidende digiles
  • Voor ieder kind een naslagboekje met alle kinderrechten
  • Een duidelijke handleiding voor de leerkracht

  “De leerlingen reageerden erg positief op de les. Uit het gesprek dat voortkwam tijdens de lessen bleek dat de kinderen zich bewuster werden van kinderrechten”

  Leerkracht basisschool

  Een betere toekomst

  Kinderrechten zijn de rechten die minimaal nodig zijn om ervoor te zorgen dat kinderen gezond en veilig op kunnen groeien. Ze gaan over allerlei zaken waar kinderen mee te maken krijgen vanaf hun geboorte tot hun achttiende verjaardag. 

  Ook Nederland moet zich houden aan het Kinderrechtenverdrag. Daarin staat o.a. dat kinderen hun rechten moeten kennen, zodat ze voor deze rechten op kunnen komen. Wanneer kinderen hierover leren, kunnen zij samen een betere toekomst vormgeven.

  Bestel het Ken je rechten-lespakket snel!

  Eén pakket bestaat uit 30 werkboekjes en 1 handleiding. Per school kunnen er maximaal 4 pakketten besteld worden. Wil je meer dan 4 pakketten bestellen? Neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@onderwijsinformatie.nl.